LN-OCZ

Airbus Helicopters
AS 350 B3

ACTIVE HELICOPTERAircraft Details

Manufacturer: Airbus Helicopters
Model: AS 350 B3
MSN: 8690
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Underbakke Helikopter 2 AS
Adress: Sandsvegen 134
4230 SAND

source: caa.no

Aircraft event timeline

2019-05-06
Owner verified
Underbakke Helikopter 2 AS
2019-04-11
Aircraft added NKOM
Nor Aviation AS
2019-04-05
Aircraft Added
Underbakke Helikopter 2 AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2021-03-26 Fonnafly Helifly AS     Innsendelse ac ARC 2Nd Extension
2020-03-27 Helifly AS     Innsendelse av ARC 1st. Extension for AS350B3 SN8690
2020-03-25 Helifly AS     Innsendelse av ARC 1st. Extension for AS350B3 SN8690
2020-02-18 Nor Aviation AS     Nor Aviation AS - ACAM rapport 0003-1103, LN-OCZ
2020-02-10 Nor Aviation AS     Nor Aviation AS - varsel om Aircraft Continuing Airworthiness Monitoring (ACAM) LN-OCZ
2019-09-11 Alf Sørensen (Nor Aviation)     SV: AS350B3 - ASB 63.00.3
2019-09-11 Nor Aviation AS     AS350B3 - ASB 63.00.32
2019-05-06 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2019-05-06 Nor Aviation AS     Epost med permanent tillatelse
2019-05-06 Nor Aviation AS     permanent tillatelse og følgebrev
2019-05-02 Nor Aviation AS     søknad om tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2019-04-11 Nor Aviation AS     Nor Aviation AS - Vedtak om godkjenning av innleie og flåteutvidelse for LN-OCZ
2019-04-11 Nor Aviation AS     Utstedelse av EASA Form 25 Ldb, EASA Form 45 støybevis og ARC EASA Form 15a for fabrikknytt AS350B3e helikopter importert fra Frankrike
2019-04-10 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av midlertidig tillatelse
2019-04-08 Underbakke Helikopter AS     Registrering av luftfartøy
2019-04-08 Nor Aviation AS     Oversendelse av registreringsbevis
2019-04-08 SG Finans AS     Registrering av heftelse
2019-04-05 Østnes Aero     Søknad om Registrering
2019-04-04 Nor Aviation AS     Søknad om Luftdyktighetsbevis for AS350B3
2019-03-29 Underbakke AS     Ugjenkallelig fullmakt (IDERA form)
2019-03-29 Underbakke AS     Registrering av luftfartøy - Flyskjøte
2019-03-28 Østnes Helicopters     originalt skjøte - bekreftelse på at maskinen ikke er registrert eller innehar heftelser
2019-03-28 Østnes Helicopters     Registrering av luftfartøy - Flyskjøte og Apostille
2019-02-20 Nor Aviation AS     Nor Aviation AS - Flåteendring- mars 2019, LN-OPI flåtereduksjon 13.03.2019, LN-OVA flåteutvidelse 01.03.2019, LN-OCZ flåteutvidelse 05.04.2019
source: caa.no