LN-PFI

Diamond Aircraft Industries GmbH
DA40 NG

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Diamond Aircraft Industries GmbH
Model: DA40 NG
MSN: 40.N413
Engines: 1
Weight: 1150
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Pilot Flyskole AS
Organization number: 991373098
Adress: Hangarveien 13
3241 SANDEFJORD
Norge
Fax: +47 33 47 20 23
Phone: 97 05 68 40
Radio License. Number: 6484
Radio Auth. Status: PERMANENT_TILLATELSE
source: nkom.no

Name: Sky Management AS
Adress: Merdeveien 20
3676 NOTODDEN

source: caa.no

Aircraft event timeline

2019-06-25
Owner verified
Sky Management AS
2019-05-27
Aircraft Added
Sky Management AS
2019-05-17
Aircraft added NKOM
Pilot Flyskole AS

Installed radio equipment

VHF Communication Tranceiver 117,975-137 MHz
VHF Omnidirectional Range/Localizer Receiver 108-117,975 MHz
Glideslope receiver 328,6-335,4 MHz
GPS Navigation Equipment 1215-1240 / 1559-1587 MHz
Emergency Locator Transmitter with ICAO ID 121,5 / 243 / 406 MHz
ATC Transponder mode S 1030 / 1090 MHz
Distance Measuring Equipment 960-1215 MHz
Marker Beacon Receiver 75 MHz
source: nkom.no

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2020-05-19 Flyteknisk Notodden AS     ARC Extension
2019-11-19 Nordea Finans Norge AS     LN-PFI mfl - registrering av panterett i luftfartøy
2019-11-19 DNB Bank ASA     sletting av pantesikkerhet
2019-11-15 Arntzen de Besche Advokatfirma AS     Bekreftelse på pantsettelse av fly
2019-11-15 DNB Bank ASA     Effektuering - sletting av pant , komplett liste
2019-11-14 Arntzen de Besche Advokatfirma AS     Nordea Finans Norge AS - pantsettelse av fly
2019-11-14 Arntzen de Besche Advokatfirma AS     registrering av pant
2019-11-12 DNB Bank ASA     sletting av pantesikkerhet
2019-09-13 DNB Bank ASA (2)     registrering av heftelse
2019-09-10 DNB Bank ASA     Pantedokument
2019-07-03 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2019-05-29 Maintenance     Bilder
2019-05-29 Flyteknisk Notodden AS     utstedelse av EASA Form 15a, 25 og 45 for fabrikknytt luftfartøy
2019-05-28 Sky Management AS     Registrering av luftfartøy
2019-05-27 Runar Vassbotten     div dokumenter
2019-05-27 Sky Management AS     Registrering av Luftfartøy
2019-05-24 Austro Control     confirmation of non-registration DA 40 NG, s/n 40.N413
2019-05-24 Runar Vassbotten     SoC
2019-05-20 Sky Management AS     Flyskjøte
2019-05-16 Diamond Aircraft Industries GmbH     Bill of sale
2019-05-16 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av midlertidig tillatelse for radioutstyr
2019-05-10 Flyteknisk Notodden AS     Søknad om luftdyktighetsbevis
2019-05-10 Flyteknisk Notodden AS     19/10918-2 - Utstedelse av ICAO kode for nye luftfartøy
2019-05-10 Flyteknisk Notodden AS     Utstedelse av ICAO kode for nye luftfartøy
source: caa.no

More information: