LN-TAI

Textron Aviation
680A

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Textron Aviation
Model: 680A
MSN: 680A-0210
source: caa.no

Owner/Operator Details


This aircraft has been added with NKOM as source, owner information may be inaccurate until confirmed by the CAA
Name: Sundt Air AS
Adress: Postboks 31
2061 GARDERMOEN

source: caa.no

Aircraft event timeline

2020-10-11
Aircraft added NKOM
Sundt Air AS

More aircraft owned by Sundt Air AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2021-01-29 Sundt Air AS     Sundt Air AS - Opphør av innleieavtale for LN-TAI
2021-01-29 Textron Aviation Inc     confirmation of deregistration of LN-TAI
2021-01-24 Textron Aviation Inc     Deregistration
2021-01-13 Sundt Air AS     Utstedelse av eksportluftdyktighetsbevis for Cessna Citation Latitude 680A som eksporteres til Japan etter installasjon av modifikasjoner
2021-01-13 Sundt Air AS     Endelig CRS
2021-01-11 Sundt Air AS     Faktasjekk
2021-01-11 Sundt Air AS     Vedlikeholdsrapport må sendes inn
2021-01-11 Sundt Air AS     SV: Vedlikeholdsrapport må sendes inn
2021-01-11 Sundt Air AS     SV: Faktasjekk
2021-01-06 Sundt Air AS     Vedtak om utstedelse av EASA Form 20a Permit to Fly for eksport av nytt luftfartøy fra Gardermoen til Japan
2021-01-05 Sundt Air AS     Søknad om Eksportsertifikat samt - Permit to Fly og Flight Conditions
2020-10-09 Sundt Air AS     Dokument 20/13139-6 Feil utløpsdato i brev
2020-10-08 Sundt Air AS     Vedtak om utstedelse av EASA Form 20a Permit to Fly for test installasjon av kontrollflygingsutstyr
2020-10-08 Sundt Air AS     Vedtak om utstedelse av EASA Form 20a Permit to Fly for test installasjon av kontrollflygingsutstyr
2020-10-07 Sundt Air AS     Epost med midlertidig tillatelse
2020-10-07 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av midlertidig tillatelse for radioutstyr
2020-10-07 Sundt Air AS     midlertidig tillatelse og følgebrev
2020-10-01 Sundt Air AS     LN-TAI EASA Form 21 / EASA Form 37 - 18b
2020-09-24 Sundt Air AS     søknad om midlertidig tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2020-08-07 Sundt Air AS     Søknad om 24Bit ICAO kode
2020-08-05 Sundt Air AS     Søknad om 24 Bit ICAO kode
2020-06-24 Sundt Air AS     Sundt Air AS - Søknad om godkjenning av AMP Cessna 680A Latitude - S/N 210
2020-03-02 Sundt Air AS     Sundt Air AS - Info vedr. søknad om innleieavtale LN-TAI
2020-03-02 Internal Document     Sundt Air AS - sjekkliste - innleie og flåteutvidelse med LN-TAI
2020-02-28 Advokatfirmaet Arktis AS     dispensasjon fra nasjonalitetsvilkåret
2020-02-27 9-AMC-AFS750-Aircraft (FAA)     Confirmation of Deregistration of N869QT
2020-02-26 Sundt Air AS     søknad om godkjenning av innleie
2020-02-25 Advokatfirmaet Arktis AS     søknad registrering av luftfartøy - apostille
2020-02-25 Advokatfirmaet Arktis AS     Innleieavtale
2019-04-09 Geir Jensen     Søknad om reservasjon av registreringsmerke
2019-04-09 Geir Jensen     Reservasjon av registreringsmerke
source: caa.no

More information: