LN-ABP

Cessna Aircraft Company
208B

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Cessna Aircraft Company
Model: 208B
MSN: 208B-5601
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Cessna 206 AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2021-04-12
Aircraft Added
Cessna 206 AS

More aircraft owned by Cessna 206 AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2021-06-28 Cessna 206 AS     Duplikat av registreringsbevis
2021-06-23 Scandinavian Development AS     originalt registreringsbevis
2021-05-26 Blom Aviation AS     vedtak om utstedelse av EASA Form 45
2021-05-25 EASA     208B - Amphibian - increased MTOM
2021-05-04 Blom Aviation AS     SV: kladd
2021-05-04 Blom Aviation AS     Rapport 0003-3607
2021-05-03 Blom Aviation AS     Exemption under Article 14.4 of Basic Regulation 216/2008 - Operation of aircraft without EASA Form 45 Noise Certificate
2021-05-03 Blom Aviation AS     Utstedelse av EASA Form 15a og 25
2021-05-03 Blom Aviation AS     dokumentasjon
2021-05-03 Blom Aviation AS     kladd
2021-05-03 Blom Aviation AS     SV: kladd
2021-04-29 Blom Aviation AS     SV: kladd
2021-04-28 Arktis Bentzen Advokatfirma AS     registrering av luftfartøy
2021-04-28 Cessna 206 AS     Registreringsbevis
2021-04-19 Blom Aviation AS     Varsel om importgranskning
2021-04-12 BLOM AVIATION AS     Epost med midlertidig tillatelse
2021-04-12 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av midlertidig tillatelse til bruk av radioutstyr
2021-04-12 BLOM AVIATION AS     midlertidig tillatelse og følgebrev
2021-04-09 Sofia Pettersson     søknad om reisejournal og tekniske journaler
2021-04-09 Sofia Pettersson     Import Rekommendation
2021-04-08 Arktis Bentzen Advokatfirma AS     Søknad om registrering av luftfartøy
2021-04-06 Sofia Pettersson     søknad om reisejournal og tekniske journaler
2021-04-06 Sofia Pettersson     sn aircraft & engine
2021-04-06 Sofia Pettersson     propeller sn
2021-04-06 Sofia Pettersson     NF0349 - søknad om luftdyktighetsbevis
2021-03-31 FAA     Confirmation of Deregistration - N601TW
2021-03-29 CESSNA 206 AS     søknad om tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2021-03-09 Blom Aviation AS     ICAO kode
2021-03-09 Blom Aviation AS     Noise - W&B - POH - Export CofA
2021-03-09 Blom Aviation AS     Søknad om 24 bit ICAO kode til ELT og Transponder - Export CofA
2020-10-05 Sundt Air AS     endret reservasjon av registreringsmerke LN-APB
2020-10-02 Sundt Air AS     endring av reservasjon av registreringsmerke LN-APB
source: caa.no

More information: