LN-FGA

The Boeing Company
737-82R

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANE

Aircraft Details

Manufacturer: The Boeing Company
Model: 737-82R
MSN: 40014
Airworthiness Category: Large Aeroplane
Production year: 2012
Max TO weight: 79015 kg
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Pembroke Aircraft Leasing 11 Limited
Adress: 32 Molesworth Street
2 Dublin
Operator: Flyr AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2021-06-10
Aircraft Added
Pembroke Aircraft Leasing 11 Limited

Related Youtube videos

LN-FGA data-toggle=

[4K] FLYR B737-800 | LN-FGA | Morning departure out of OSL Oslo Gardermoen

LN-FGA data-toggle=

Flyr First Ever Passenger Flight! 737-800 Oslo to Trondheim - Full Flight (LN-FGA) 4K60FPS

LN-FGA data-toggle=

Flyr 737-800 Take-off Oslo (LN-FGA) 1080p/60fps

LN-FGA data-toggle=

Flyr First Commercial Flight | Flyr Boeing 737-800 | LN-FGA | OSL - TOS - OSL | Water Salute

LN-FGA data-toggle=

Flyr Boeing 737-800 LN-FGA Take Off Malaga LEMG

LN-FGA data-toggle=

Flyr Boeing 737-800 review! Inagural Bodø - Oslo Gardemoen

LN-FGA data-toggle=

Flyr 737-800 Beautiful Takeoff from Tromsø (LN-FGA) [4K/60FPS]

LN-FGA data-toggle=

Flyr 737-800 Landing into Oslo (LN-FGA) 4K/60FPS

More aircraft owned by Pembroke Aircraft Leasing 11 Limited

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2022-07-08 FLYR AS     LN-FGA t.o.m. Forlengelse av reservasjon av en serie med registreringsmerker
2022-05-18 FLYR AS     Flyr AS - ACAM rapport 0003-6150 - LN-FGA
2022-04-17 AVIATION ENGINEERING AS     Recommendation Report for B737 - SN 40014, operatør FLYR AS
2022-04-07 FLYR AS     Flyr AS - Varsel om ACAM in-depth-tilsyn - LN-FGA
2021-09-16 FLYR AS     Verifikasjon av rekoding ELT for LN-FGA og LN-FGB
2021-09-07 FLYR AS     verifikasjon av rekoding ELT
2021-08-19 NATS     LN-FGA og RVSM
2021-06-24 FLYR AS     Epost med permanent tillatelse
2021-06-24 FLYR AS     permanent tillatelse og følgebrev
2021-06-24 FLYR AS     bekreftelse på mottatt mail og opplysning om programmering av ELT
2021-06-24 Eirtech Aviation Services Limited     21/04129-14 - MAINTEANCE CONTRACTS - (MSN 40014)
2021-06-24 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2021-06-23 FLYR AS     dokumentasjon til permanent tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2021-06-23 FLYR AS     ber om bekreftelse på mottatt mail
2021-06-18 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS     Attestert registerutskrift
2021-06-17 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS     Bestilling av attestert registerutskrift
2021-06-17 Eirtech Aviation Services Limited     Maintenance Contracts - (MSN 40014)
2021-06-16 Flyr AS     Flyr AS - Vedtak om godkjenning av innleieavtale og flåteutvidelse for LN-FGA
2021-06-11 Flyr AS     Registreringsbevis
2021-06-10 Flyr AS     Vedtak om utstedelse av EASA Form 25 LdB, EASA Form 45 støybevis og validering av ARC for brukt luftfartøy overført fra EASA medlem Irland
2021-06-10 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS     registrering av luftfartøy
2021-06-10 Eirtech Aviation Services Limited     Approval of Eirtech AMP ERT/MP/B737-800/MSN40014/01
2021-06-10 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS     SV: LN-FGA (MSN 40014): Innregistrering i norsk register - effektueringsmelding SVW-MATTERS.FID635666
2021-06-10 Declan Lenane     Maintenance Contracts (MSN 40014)
2021-06-10 Irish Aviation Authority     slettelsesattest - EI-GUK Deregistration Notice
2021-06-10 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS     LN-FGA (MSN 40014): Innregistrering i norsk register - effektueringsmelding SVW-MATTERS.FID635666
2021-06-09 Flyr AS     Rustfri plate med registreringsnummer montert
2021-06-07 Flyr AS     SV: Søknad om luftdyktighetsbevis mangler
2021-05-31 NLR     SV: Registrering av MSN 40014 LN-FGA
2021-05-31 Flyr AS     FLYR AS - Registrering av MSN 40014 LN-FGA
2021-05-25 Internal Document     Flyr AS - sjekkliste - innleie for LN-FGA
2021-05-20 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS     registrering av fartøy
2021-05-14 Tor Steiro     airworthiness review certificate
2021-04-30 Atlantic Aviation Group     Noise certificate
2021-04-28 Flyr AS     Søknad om innleie og flåteutvidelse
2021-04-23 FLYR AS     midlertidig tillatelse og følgebrev
2021-04-23 FLYR AS     Epost med midlertidig tillatelse
2021-04-23 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av midlertidig tillatelse
2021-04-22 Flyr AS     Angående 24-bits kode for Mode S
2021-04-22 Flyr AS     Mode S and EEL Drawing
2021-04-16 FLYR AS     søknad om tillatelse for radioutstyr i norsk registrert luftfartøy
2021-04-14 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS     bekreftelse på ettersendelse av dokumentasjon
2021-04-09 Flyr AS     Tildeling av 24-bits ICAO kode for programmering av ELT og Mode S transponder
2021-04-08 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS     Registrering - Declaration regarding ownership of an Aircraft and of the company
2021-04-08 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS     Bekreftelse av eierskap til luftfartøy
2021-04-07 Flyr AS     Søknad om Binær Hex kode 24 bit for ELT
2021-03-24 Flyr AS     Søknad om registrering
2021-03-24 Flyr AS     Søknad om registrering
2021-03-24 Flyr AS     FLYR AS - NF-0100 - Søknad om flåteutvidelse LN-NGA og LN-NGB
2021-03-24 Flyr AS     Flyr AS - AOC - Korrigert fartøynavn - Søknad om flåteutvidelse LN-FGA og LN-FGB
2021-03-17 Flyr AS     LN-FGA t.o.m. Reservasjon av en serie med registreringsmerker
2021-03-17 Flyr AS     LN-FGA t.o.m. Søknad om reservasjon av en serie med registreringsmerker
source: caa.no