LN-FTB

Diamond Aircraft Industries GmbH
DA 62

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Diamond Aircraft Industries GmbH
Model: DA 62
MSN: 62.159
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Andøya Space AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2021-07-22
Aircraft Added
Andøya Space AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2021-09-01 ANDØYA SPACE AS     Epost med permanent tillatelse
2021-09-01 ANDØYA SPACE AS     permanent tillatelse og følgebrev
2021-09-01 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2021-08-23 ANDØYA SPACE AS     dokumentasjon på koding
2021-07-23 Andøya Space AS     Korreksjoner til 21/01479-7 - Utstedelse av luftdyktighetsbeviser
2021-07-22 Andøya Space AS     Vedtak om utstedelse av luftdyktighets dokumentasjon EASA Form 25, 45 og 15a for nytt helikopter importert fra Østerrike
2021-07-18 ANDØYA SPACE AS     oversender kopi av midlertidig tillatelse med følgebrev - avventer dokumentasjon på programmering av ELT 406 og mode S transponder
2021-07-18 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     LN-FTB- kopi av midlertidig tillatelse
2021-07-18 ANDØYA SPACE AS     Epost med midlertidig tillatelse
2021-07-18 ANDØYA SPACE AS     midlertidig tillatelse og følgebrev
2021-07-15 Austro Control GmbH     confirmation of non-registration DA 62, s/n 62.159
2021-07-15 Andøya Space AS     EASA Form 52
2021-07-06 ANDØYA SPACE AS     søknad om tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2021-06-22 Andøya Space AS     Søknad om luftdyktighetsbevis
2021-02-12 ANDØYA SPACE AS     Epost med midlertidig tillatelse
2021-02-12 Nasjonal kommunikasjonsmyndighet     LN-FTB- kopi av midlertidig tillatelse til radioutstyr i luftfartøy
2021-02-12 ANDØYA SPACE AS     midlertidig tillatelse og følgebrev
2021-02-03 ANDØYA SPACE AS     søknad om tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2021-01-29 Andøya Space Center AS     Tildeling av 24-bits ICAO-kode for programmering av ELT og eventuell Mode-S transponder
2021-01-27 Fredrik Pedersen     vedr. reservasjon av registreringsmerke
2021-01-26 Andøya Space Center AS     Søknad om 24-bits ICAO-kode
2020-12-21 Fredrik Pedersen     søknad om reservering av registreringsmerke
2020-12-21 Fredrik Pedersen     reservasjon av registreringsmerke
source: caa.no

More information: