LN-ENL

The Boeing Company
737-8JP

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: The Boeing Company
Model: 737-8JP
MSN: 41148
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Wilmington Trust SP Services (Dublin) Ltd

source: caa.no

Aircraft event timeline

2021-08-13
Aircraft Added
Wilmington Trust SP Services (Dublin) Ltd

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2021-09-29 NORWEGIAN AIR SHUTTLE AOC AS     permanent tillatelse og følgebrev
2021-09-29 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2021-09-29 NORWEGIAN AIR SHUTTLE AOC AS     Epost med permanent tillatelse
2021-09-22 NORWEGIAN AIR SHUTTLE AOC AS     Tilleggsinformasjon
2021-09-07 NATS     Norwegian Air Shuttle AOC AS - RVSM approval LN-ENU og LN-ENL
2021-08-24 Norwegian Air Shuttle AOC AS     Utstedelse av EASA Form 20a Permit to Fly for overflyging fra København til Gardermoen for troubleshooting.
2021-08-24 Norwegian Air Shuttle ASA     Permit to Fly Application CPH-OSL
2021-08-16 NORWEGIAN AIR SHUTTLE AOC AS     midlertidig tillatelse og følgebrev
2021-08-16 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS     Registrering av luftfartøy
2021-08-16 Norwegian Air Shuttle AOC AS     Oversendelse av registreringsbevis
2021-08-16 Norwegian Air Shuttle AOC AS     unndatert bekreftelse på registeringer
2021-08-16 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     midlertidig tillatelse for radioutstyr
2021-08-16 Norwegian Air Shuttle AOC AS     RVSM Skjemaer
2021-08-13 Irish Aviation Authority     slettelsesattest fra irsk register - EI-FJJ DEREGISTRATION NOTICE
2021-08-13 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS     LN-ENL- bekreftelse av eierskap
2021-08-13 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS     LN-ENL (MSN 41148): Søknad om godkjenning av innleie, wetlease og flåteutvidelse - Norwegian Air Shuttle AOC AS SVW-MATTERS.FID643984 - effektuering
2021-08-13 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS     Effektueringsmelding: Registrering av LN-ENL (MSN 41148) i dag 13. august 2021
2021-08-13 Norwegian Air Shuttle AOC AS     Norwegian Air Shuttle AOC AS - Vedtak om godkjenning av flåteutvidelse og innleieavtale for LN-ENL
2021-08-13 Norwegian Air Shuttle ASA     Norwegian Air Shuttle ASA - Decision on the approval of Wet-lease from Norwegian Air Shuttle AOC AS to Norwegian Air Shuttle ASA with LN-ENL from 13.08.2021 - 12.08.2022
2021-08-13 Norwegian Air Shuttle AOC AS     Vedtak om utstedelse av EASA Form 25 LdB, EASA Form 45 støybevis og validering av ARC for brukt luftfartøy overført fra EASA medlem Irland
2021-08-12 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS     (MSN 41148) - Søknad om godkjenning av innleie, wetlease og flåteutvidelse - Norwegian Air Shuttle AOC AS
2021-08-12 Norwegian Air International     Airworthiness Review Certificate
2021-08-11 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS     LN-ENL (MSN 41148) - Søknad om godkjenning av innleie, wetlease og flåteutvidelse - Norwegian Air Shuttle AOC AS - signerte avtaler
2021-08-09 NORWEGIAN AIR SHUTTLE AOC AS     søknad om tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2021-08-04 NORWEGIAN AIR SHUTTLE AOC AS     Søknad om tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2021-07-08 Norwegian Air Shuttle ASA     Søknad om luftdyktighetsbevis - Transfer EI-FJJ (NAI) til LN-ENL (NN2)
2021-06-30 Internal Document     NAS AOC AS - flåteutvidelse og innleie for sjekkliste
2021-06-23 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS     Dispensasjon fra nasjonalitetsvilkåret
2021-06-17 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS     Regarding ownership - Dispensation from the Nationality Requirement - Bekreftelse på eierskap
2021-06-15 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS     LN-ENL (MSN 41148): Søknad om godkjenning av innleie, wetlease og flåteutvidelse - Norwegian Air Shuttle AOC AS SVW-MATTERS.FID643984
2021-06-15 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS     LN-ENL (MSN 41148): Søknad om godkjenning av innleie, wetlease og flåteutvidelse - Norwegian Air Shuttle AOC AS SVW-MATTERS.FID643984
2021-04-12 Morgan Eikeland     Tildeling av ICAO kode
2021-04-07 Morgan Eikeland     Søknad om 24-bits ICAO-koder - Norwegian Air Shuttle AOC AS (NN2) AOC NO-AOC-090
2021-04-07 Norwegian Air Shuttle AOC AS     LN-ENL, LN-ENM, LN-ENN, LN-ENP, LN-ENQ, LN-ENR, LN-ENS, reservasjon av registreringsmerker
2021-04-07 Norwegian Air Shuttle AOC AS     LN-ENL, LN-ENM, LN-ENN, LN-ENP, LN-ENQ, LN-ENR, LN-ENS, søknad om reservasjon av registreringsmerker
source: caa.no