LN-GLI

JSC "Sportiné Aviacija"
LAK-17B FES mini

ACTIVE GLIDERAircraft Details

Manufacturer: JSC "Sportiné Aviacija"
Model: LAK-17B FES mini
MSN: 37
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Frich, Stein

source: caa.no

Aircraft event timeline

2021-08-12
Aircraft Added
Frich, Stein

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2021-08-13 Stein Frich     Vedtak om utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis og Airworthiness Review Certificate EASA Form 15c for fabrikknytt LAK-17B FES mini seilfly
2021-08-12 Stein Frich     Registrering av luftfartøy
2021-08-08 Stein Frich     flyskjøte, kopi av ID og slettelsesattest
2021-08-08 Stein Frich     flyskjøte, kopi av ID og slettelsesattest
2021-07-23 Stein Frich     Vekt og balanse korrigering - MTOM 350
2021-07-22 Stein Frich     Original EASA form 52
2021-07-22 Stein Frich     Utstedelse av Reisedagbok, Fartøyjournal, Motorjournal og Propellerjournal nummer 1 for nytt seilfly med elmotor
2021-07-16 Stein Frich     Vedrørende søknad om registrering av luftfartøy
2021-07-16 Stein Frich     Vedrørende søknad om registrering av luftfartøy
2021-07-15 Stein Frich     Vedrørende søknad om registrering av luftfartøy
2021-07-14 Stein Frich     Rustfri stålplate og MTOM
2021-07-13 Stein Frich     Re: Kopi av forside av Aircraft Flight Manual og Vekt og Balanse rapport
2021-07-12 Stein Frich     Fwd: Søknad om registrering av luftfartøy LN-GLI
2021-07-08 Stein Frich     Angående søknad om utstedelse av luftdyktighetsbevis for seilfly m. elektrisk hjelpemotor
2021-07-08 Stein Frich     EASA Form 52 - elektronisk
2021-07-06 Stein Frich     Flyskjøte og dokumentasjon på ID
2021-07-06 Stein Frich     Søknad om registrering av luftfartøy LN-GLI
2021-07-06 Stein Frich     Søknad om utstedelse av luftdyktighetsbevis for seilfly m. elektrisk hjelpemotor
2021-07-02 STEIN FRICH     midlertidig tillatelse og følgebrev
2021-07-02 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     midlertidig tillatelse for radioutstyr
2021-06-30 STEIN FRICH     tilleggsinformasjon til søknad
2021-06-28 STEIN FRICH     søknad om tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2021-06-23 Stein Frich     Tildeling av 24-bits ICAO kode for programmering av Mode S transponder og eventuell ELT
2021-06-23 Stein Frich     søknad om tildeling av et ICAO ID-nr.
2021-01-12 Stein Frich     forlenget reservasjon av registreringsmerke
2021-01-07 Stein Frich     søknad om forlengelse av reservasjon av registreringsmerke
source: caa.no

More information: