LN-ABQ

Reims Aviation SA
FR172F

DELETED ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Reims Aviation SA
Model: FR172F
MSN: F172-0086
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Anti Nils Julius

source: caa.no

Aircraft event timeline

2008-04-02
Aircraft Deleted
Anti Nils Julius
2003-10-20
Aircraft Added
Anti Nils Julius

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2010-03-24 GAB Robind Aviation ApS   Return of Aircraft Bill of Sale
2009-06-12 Nils Julius Anti   Flyskjøte - dokumentasjon på ID
2009-04-21 Samferdselsdepartementet   Oppfølging av tilrådinger i rapport (RAP SL 2008/08) om luftfartsulykke sør-sørøst for Karasjok 150807 med Reims Aviation SA FR 172F (Reims Rocket) LN-ABQ
2008-07-01 Samferdselsdepartementet   Oppfølging av tilrådinger i rapport (RAP SL 2008/08) om luftfartsulykke sør-sørøst for Karasjok 150807 med Reims Aviation SA FR 172F (Reims Rocket) LN-ABQ
2008-06-24 Statens Havarikommisjon for Transport   Rapport - RAP SL 2008/08 om luftfartsulykke sør-sørøst for Karasjok med remis aviation SA FR 172F - remis Rocket - LN-ABQ
2008-06-11 Statens Havarikommisjon for Transport   Utkast til rapport luftfartsulykke sør-sørøst for Karasjok 15.08.2007 med Reims Aviation SA FR 172F - remis Rocket - LN-ABQ
2008-05-13 Statens Havarikommisjon for Transport   Utkast til rapport luftfartsulykke sør-sørøst for karasjok 15.08.2007 med Reims Aviation SA FR 172F - remis Rocket - LN-ABQ
2008-04-02 Nils Julius Anti   Sletting av luftfartøy
2008-03-17 Nils Julius Anti   sletting av luftfartøy
2008-03-12 Nils Julius Anti   sletting av luftfartøy
2008-03-12 Nils Julius Anti   signert sletting av luftfartøy
2007-10-16 Nils Julius Anti   attestert registerutskrift
2007-10-11 Nils Julius Anti   ber om å få bekreftet - ingen heftelser
2007-08-27 Statens Havarikommisjon for Transport   Luftfartshendelse sørøst for Karasjok 15.08.2007 C-172, underretning om undersøkelse
2007-06-28 Norrønnafly Rakkestad AS   vedlikeholdsrapport
2006-06-23 Norrønnafly-Rakkestad AS   Vedlikeholdsrapport (VR)
source: caa.no

More information: