LN-OAR

Airbus Helicopters
AS350B2

ACTIVE HELICOPTER

Aircraft Details

Manufacturer: Airbus Helicopters
Model: AS350B2
MSN: 9014
Airworthiness Category: Small Rotorcraft
Production year: 1999
Max TO weight: 2250 kg
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Brannhaugen Eiendom AS
Adress: Vangbergsvegen 127
7633 FROSTA
Operator: Heliscan AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2022-05-05
Aircraft Added
Brannhaugen Eiendom AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2022-06-09 HELISCAN AS     HeliScan AS - Vedtak om godkjenning av innleie og flåteutvidelse fot LN-OAR
2022-06-09 Internal Document     HeliScan AS - innleie og flåteutvidelse for sjekkliste
2022-06-01 HELISCAN AS     HeliScan AS - Søknad om aksept av revisjon til CAME ifm innfasing av AS350B2 LN-OAR
2022-05-25 HELISCAN AS     Vedtak om utstedelse av EASA Form 25 LDB, EASA Form 45 støybevis og validering av ARC 15b for brukt helikopter importert fra EASA medlem Sverige.
2022-05-13 HELISCAN AS     HeliScan AS - Søknad om godkjenning av innleieavtale AS350B2
2022-05-11 HELISCAN AS     Airbus Helicopters As350B2 - Søknad om luftdyktighetsbevis
2022-05-10 HELISCAN AS     Søknad om utstedelse av luftdyktighetsbevis
2022-05-10 HELISCAN AS     Airbus Helicopters AS350B2 Søknad om utstedelse av lufdyktighetsbevis
2022-05-10 BRANNHAUGEN EIENDOM AS     Registrering av luftfartøy
2022-05-05 Forssén Magdalena     Avregistreringsbevis, SE-JGZ, EUROCOPTER-AS350B2, s/n 9014
2022-05-04 BRANNHAUGEN EIENDOM AS     Egenerklæring som eier av luftfartøy
2022-03-17 HELISCAN AS     HeliScan AS - Brannhaugen Eiendom AS350B2 AMP through Direct Approval
2022-03-02 GUNNAR NYHUS     midlertidig tillatelse og følgebrev
2022-03-02 NASJONAL KOMMUNIKASJONSMYNDIGHET     midlertidig tillatelse for radioutstyr
2022-03-01 GUNNAR NYHUS     søknad om tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2022-02-28 HELISCAN AS     HeliScan AS - ICAO kode AS350B2 LN-OAR
2022-02-28 HELISCAN AS     Tildeling av 24-bits ICAO kode for programmering av ELT og Mode S transponder
2021-09-30 HeliScan AS     reservasjon av registreringsmerke - HeliScan AS
source: caa.no