LN-LAS

The New Piper Aircraft, Inc
PA-31

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: The New Piper Aircraft, Inc
Model: PA-31
MSN: 31-7912028
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Blom Geomatics AS
Adress: Postboks 34 Skøyen
0212 OSLO
Operator: Blom Geomatics AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2006-12-12
Aircraft Added

More aircraft owned by Blom Geomatics AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2016-02-25 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     LN-LAS- kopi av dokument om tillatelse
2013-03-07 Blom Geomatics AS     Utstedelse av forlengelse Airworthiness Review Certificate (2st Extension)
2012-06-22 Blom Geomatics AS     Blom Geomatics AS - ACAM rapport 2012AC-017 - LN-LAS
2012-03-08 Blom Geomatics AS     Utstedelse av forlengelse Airworthiness Review Certificate (1st Extension)
2011-10-27 Blom Geomatics AS     ne-off authorization certification LN-LAS svar fra Blom Geomatic
2011-10-27 Norrønafly Rakkestad AS     One-off authorization certification LN-LAS svar fra Norønnafly Rakkestad
2011-10-26 Norrønafly Rakkestad AS     LN-LAS-One-off authorization certification tilbakemelding
2011-10-26 Norrønafly Rakkestad AS     LN-LAS One-off authorization certification LN-LAS ytterligere oppfølging
2011-10-25 Thor-Egil Larsen     One-off authorization certification - dokumentasjon
2011-10-25 Norrønafly Rakkestad AS     LN-LAS- Spørsmål vedr. One-off authorization certification LN-LAS
2011-10-21 Fred Pettersen     Info vedrørende One-off authorization certification
2011-09-28 Norrønafly-Rakkestad AS     One-off authorization certification
2011-03-28 Blom Geomatic AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate
2011-03-25 Blom Geomatic AS   Søknad om utstedese / fornyelse av Airworthiness Review Certificate
2010-09-15 Blom Geomatics AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate - EASA Form 15a
2010-08-30 Blom Geomatics AS   Søknad om utstedelse - fornyelse av Airworthiness Review Certificate
2010-06-17 Norrønafly-Rakkestad AS   Svar på søknad om godkjennelse av opprettelse av motorjournal
2010-06-01 Norrønafly-Rakkestad AS   søknad om godkjennelse av opprettelse av motorjournal
2009-09-18 Jarle Espen Stang   Blom Geomatic AS - Finding Report 2009ARC
2009-09-15 Blom Geomatic AS   Søknad om fornyelse av ARC
2009-09-15 Blom Geomatic AS   Søknad om fornyelse av ARC
2009-02-18 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-09-24 Blom Geomatics AS   Utstedelse av kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-09-22 Blom Geomatics AS   Vedlikeholdsrapport (VR)
2008-09-05 Blom Geomatics AS   Vedlikeholdsrapport (VR)
2008-09-02 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-01-10 Norrønafly-Rakkestad AS   vedlikeholdsrapport
2008-01-10 Norrønafly-Rakkestad AS   søknad om luftdyktighetsbevis
2007-08-16 Norrønafly-Rakkestad AS   søknad om godkjennelse av opprettelse av motorjournal
2007-03-02 Blom Geomatics AS   Blom Geomatics - anmodning om utvidet declaration of Compentensy
2007-02-21 Norrønafly-Rakkestad AS   utstedelse av luftdyktighetsbevis - gyldig til 29.02.2008
2007-01-02 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2006-12-19 Norrønafly-Rakkestad AS   Tilsynsrapport
2006-12-18 Norrønafly-Rakkestad AS   vedlikeholdsrapport (VR) - vedlagt tommasse- og balanserapport
2006-12-12 Blom Geomatics AS   Registrert luftfartøy
2006-12-06 Norønnafly Rakkestad AS   Søknad om luftdyktighetsbevis
2006-12-05 Blom Geomatics AS   Søknad om innføring i norsk register på firma Blom Geomatics AS - Piper PA31-310 s/n 31-7912928 SE-IAS - Egenerklæring - firmaattest
2006-02-15 Norrønafly-Rakkestad AS   svar på søknad om reservasjon av registreringsmerke
source: caa.no

More information: