LN-LJJ

The New Piper Aircraft, Inc
PA-18-90

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: The New Piper Aircraft, Inc
Model: PA-18-90
MSN: 18-3088
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Sameiet LN-LJJ
Adress: c/o Ivar Dyrdal
Lønneveien 98 2020 SKEDSMOKORSET

source: caa.no

Related Youtube videos

LN-LJJ data-toggle=

Légend'air 2016 - Crazy Piper Team France

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2019-05-03 Nils Harald Hansen     Piper Cub Annex II LN-LJJ - Adresse-forandring - Luftfartøyregisteret
2019-04-30 Sameiet LN-LJJ     Vedtak om utstedelse av Luftdyktighetsbevis
2019-04-24 Nils Harald Hansen     Vedlikeholdsrapport
2018-04-27 Nils Harald Hansen     Vedlikeholdsrapport 26.04.2018, Fornyelse LDB
2018-04-27 Sameiet LN-LJJ     Vedtak om utstedelse av Luftdyktighetsbevis
2017-04-20 Sameiet LN-LJJ   LN LJJ - Vedtak om utstedelse av Luftdyktighetsbevis
2017-04-15 Nils-Harald Hansen   Vedlikeholdrapport 2017
2016-04-25 Nils-Harald Hansen   Vedlikeholdsrapport
2016-04-25 Nils-Harald Hansen   Luftdyktighetsbevis
2016-04-23 Nils-Harald Hansen   Vedlikeholdsrapport 2016 / Årlig Inspeksjon
2015-04-15 Sameiet LN-LJJ   utstedelse av Luftdyktighetsbevis
2015-04-09 Airbus France   Vedlikeholdsrapport
2015-04-06 Nils-Harald Hansen   Vedlikeholdsrapport
2014-04-14 Nils Hansen   Vedlikeholdsrapport
2014-04-14 Sameiet LN-LJJ   Luftdyktighetsbevis
2013-04-04 Sameiet LN-LJJ   Luftdyktighetsbevis
2013-04-03 Nils Harald Hansen   Vedlikeholdsrapport
2012-03-26 Sameielt LN-LJJ   Luftdyktighetsbevis
2012-03-26 Nils Harald Hansen   VR
2010-08-19 Airbus France   med Oversikt over ADs, SBs of LDPs
2010-08-03 Sameiet LN-LJJ   Luftdyktighetsbevis
2010-08-03 Sameiet LN-LJJ   Vektrapport
2010-07-16 Nils-Harald Hansen   Vedlikeholdsrapport 2010
2009-07-15 Nils Harald Hansen   fornyelse av luftdyktighetsbevis
2009-07-10 HANSEN, Nils-harald [mailto:Nils-Harald.HANSEN@airbus.com   fornyelse av luftdyktighetsbevis
2009-04-30 Nils-Harald Hansen   Søknad - Dispensasjon fra kravet om fastmontert - permanent installert nødpeilesender 406 MHz
2009-04-16 Nils-Harald Hansen   LN-LJJ: Søknad: Dispensasjon fra kravet om fastmontert - permanent installert nødpeilesender 406 MHz
2008-08-12 Nils Harald Hansen fax   LN-LJJ Vedlikeholdsrapport (VR)
2007-07-20 Nils Harald Hansen   Vedlikeholdsrapport (VR)
2006-07-19 Nils Harald Hansen   Vedlikeholdsrapport (VR)
source: caa.no

More information: