LN-AAE

Cessna Aircraft Company
175C

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Cessna Aircraft Company
Model: 175C
MSN: 175-57093
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Gjessvåg Philip
Adress: Hallandveien 63
3180 NYKIRKE

source: caa.no

Aircraft event timeline

2016-11-11
Owner changed
Gjessvåg Philip
2010-11-04
Owner changed
Hagestande Torkjell Inge
2003-12-01
Adress
Ødemark Kurt Vegar
2002-03-08
Owner changed
Ødemark Kurt Vegar
2001-06-14
Owner changed
Lund Knut Magnus

Related Youtube videos

LN-AAE data-toggle=

Cessna 175C, oldtimer still going strong. LN-AAE

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2018-05-05 Sofia Pettersson     ARC
2018-05-04 Philip Mikael Gjessvåg     utstedelse av EASA Form 45
2018-04-24 Sofia Pettersson     10/01438-20 - Form 45
2018-04-24 Sofia Pettersson     Form 45
2018-04-23 Phillip Gjessvåg     Vedtak om godkjennelse av revisjon 1 til AMP
2018-04-16 Sofia Pettersson     AMP rev 1
2018-04-08 Sofia Pettersson     Form 45
2018-04-07 Sofia Pettersson     Form 45
2017-04-23 Sofia Pettersson   ARC
2017-02-07 Philip Gjessvåg   Godkjenning av prosedyrer i forbindelse med løft og slipp av fallskjermhoppere.
2017-01-19 Omdal Transport Øst AS / [Philip Gjessvåg]   Oppdatert SOP
2017-01-03 Sofia Pettersson   Godkjennelse av Aircraft Maintenance Programme (AMP)
2017-01-03 Sofia Pettersson   AMP
2016-12-05 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2016-11-11 Philip Gjessvåg   Registrering av eierskifte
2016-11-07 Torkjell Inge Hagestande   eierskifte - flyskjøte
2015-06-20 HeliScan AS   ARC
2014-06-19 HeliScan AS   ARC
2013-05-15 HeliScan AS   utstedelse av ARC
2011-10-05 HeliScan AS   godkjenning av vedlikeholdsprogram Cessna 175
2011-09-23 HeliScan AS   Søknad om godkjenning av vedlikeholdsprogram Cessna 175
2011-05-09 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2011-02-07 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2010-11-04 Torkjell Inge Hagestande   dokumentasjon på ID
2010-11-04 Torkjell Inge Hagestande   Eierskifte - flyskjøte
2010-10-26 Kurt Ødemark   Eierskifte - flyskjøte
2010-10-20 Toten Sparebank   Panteobligasjon i luftfartøy
2010-10-19 Toten Sparebank   Panteobligasjon i luftfartøy
2010-10-08 Torolf Paulshus   POH
2010-10-08 Torolf Paulshus   Oppdatert SOP
2010-10-08 Kurt Ødemark   Godkjenning SOP og SFH LN-AAE
2010-09-28 Kurt Vegar Ødemark   forlengelse av godkjenning for fallskjermflyging fra 1 oktober 2010
2010-06-29 Aeromech AS   vektsider
2010-06-15 Kurt Vegar Ødemark   Siste gangs forlengelse av National Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2010-06-08 Kurt Ødemark   SOP-SFH og modifikasjoner
2010-06-08 Aeromech AS   Vedlikeholdsrapport (VR)
2010-06-03 Torolf Paulshus;   SOP LN-TSB, forlengelse av midlertidig godkjenning
2010-05-25 Kurt Vegar Ødemark   supplement til Flygehåndboka og modifikasjonsstatus
2010-05-03 Ødemark Kurt Vegar   Hoppfly-supplement til flygehåndboka og modifikasjonsstatus
2010-03-05 Torolf Paulshus   FW: SOP, LN-AAE Cessna 175C, STC No. SA49CE
2010-03-05 Torolf Paulshus   LN-AAE- Midlertidig tillatelse til fallskjermflyging
2010-02-25 Kurt Ødemark   Innledningen av SOP
2009-05-28 Kurt Vegar Ødemark   Forlengelse av National Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2009-05-15 Aeromech AS   Vedlikeholdsrapport
2008-12-08 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-10-30 Hovet & Co   tildeling av ICAO-kode
2008-10-10 Kurt Vegar Ødemark   Utstedelse av kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-10-09 Ødemark Kurt Vegar   LN-AAe - vedlikeholdsrapport
2008-06-07 Aeromech AS   LN-AAe - vedlikeholdsrapport
2007-10-22 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2007-09-28 European Aviation Safety Agency   EASA Approval EAEA.A.C.08005
2007-06-12 Aeromech AS   Vedlikeholdsrapport
2007-05-09 Aeromech A/S   motorjournal
2006-02-27 Aeromech AS   Vedlikeholdsrapport
2006-02-07 Knut Vegar Ødemark   Søknad om luftdyktighetsbevis
source: caa.no

More information: