LN-ABZ

The New Piper Aircraft, Inc
PA-31-350

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: The New Piper Aircraft, Inc
Model: PA-31-350
MSN: 31-7852132
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Fly I Nord AS
Adress: Lokesveg 9
9019 TROMSØ
Operator: Fly Taxi Nord AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2016-01-27
Owner changed
Fly I Nord AS
2007-05-23
Owner changed
Fly Taxi Nord AS
2007-05-01
Name
Fly Taxi Nord AS
2004-07-09
Aircraft Deleted
Thorbjørnsen Ole Magnus
2004-07-09
Aircraft Added
Thorbjørnsen Ole Magnus

More aircraft owned by Fly I Nord AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2016-08-24 Nordea Bank Norge ASA     Sletting av heftelse
2016-08-17 Nordea Bank Norge ASA     Pantedokument - avlysning
2016-01-28 Fly i Nord AS     Registrering av eierskifte
2016-01-27 TraFi     AR Recommendation issued by ALMT Oy
2016-01-26 Fly Taxi Nord AS     Overdragelse av luftfartøy
2016-01-06 Fly Taxi Nord AS     Utstedelse av nytt EASA Form 45 støybevis pga feil på utstedt bevis
2015-11-23 Nordea Bank Norge ASA     registrering av påtegning på panterett i luftfartøy
2015-11-23 Fly Taxi Nord AS     LN-FTN og registrering av eierskifter
2015-11-20 Nordea Bank Norge ASA     panterett i luftfartøy
2015-11-09 Fly Taxi Nord AS     Flyskjøte
2015-11-09 Fly Taxi Nord AS     Flyskjøte - firmaattest
2015-06-15 Fly Taxi Nord AS     fornyelse av ARC
2015-06-09 Fly Taxi Nord AS     avslag på søknad om engangsutvidelse av overhalingsintervall for motor
2015-06-03 Fly Taxi Nord AS     Søknad om one time variation på motor TBO
2015-05-29 Fly Taxi Nord AS     SV: 10-00508-17 svar på søknad om utvidelse av gangtid på motor 909165_3_0
2015-05-19 Fly Taxi Nord AS     svar på søknad om utvidelse av gangtid på motor
2015-05-12 Fly Taxi Nord AS     Søknad om utvidelse av gangtid på motor
2014-06-24 Skatteetaten     LN-ABZ og Sletting av tinglyst utleggsforretning
2014-06-20 Skatteetaten     Sletting av heftelse
2014-06-20 Fly Taxi Nord AS     ARC
2014-06-12 Skatteetaten     Registrering av utleggspant i luftfartøy
2014-06-04 Skatteetaten     Avskjermet
2014-02-24 Fly Taxi Nord AS     AD lister
2013-06-26 FlyTaxi Nord AS     Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2013-06-02 FlyTaxi Nord AS     ARC
2013-04-23 Skatteetaten     LN-FTN og LN-ABZ- sletting av tinglyst utleggsforretning
2013-04-09 Skatteetaten     registrering av utleggspant
2013-04-08 Skatteetaten     utleggsforretning
2012-07-06 FlyTaxi Nord AS     ARC 2nd Extension
2011-07-19 Fly Taxi Nord AS   Godkjennelse av søknad om temporary 100hrs extension propeller
2011-07-14 FlyTaxi Nord AS   Søknad om temporary 100hrs extension propeller
2011-07-07 FlyTaxi Nord AS   Søknad om temporary 100hrs extension propeller
2011-07-07 FlyTaxi Nord AS   Airworthiness Review Certificate
2011-02-07 Avinor AS   Vedrørende manglende lanterne
2011-02-04 Avinor AS   Manglende navigasjonslanterne
2010-06-28 Fly Taxi Nord AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2010-06-18 Fly Taxi Nord AS   AR-recommendation for utstedelse av ny ARC
2010-05-10 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-07-02 Flytaxi Nord AS   Utstedelse av Airworhiness Review Certificate(ARC) - 09-0220
2009-06-30 Flytaxi Nord AS   Fornyelse av ARC
2008-09-09 Statens Havarikommisjon for Transport   Statens Havarikommisjon for Transport - rapport (SL rap 2008/14) om lufttrafikkhendelse Bodø CTR/TMA 11.09.2005 mellom WIF718 og LN-ABZ
2008-08-28 Statens Havarikommisjon for Transport   Utkast til rapport til lufttrafikkhendelse i Bodø TMA 11.09.2005 mellom WIF 718 og LN-ABZ-AVSKJERMET
2008-08-11 Statens Havarikommisjon for Transport   Utkast til rapport til lufttrafikkhendelse i Bodø TMA 11.09.2005 mellom WIF 718 og LN-ABZ-AVSKJERMET
2008-07-17 Fly Taxi Nord AS   Utstedelse av kontinuerlig luftdyktighetsbevis og støybevis
2008-07-04 Fly Taxi Nord AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2008-06-25 Fly Taxi Nord AS   Vedlikeholdsrapport (VR)
2008-06-23 Fly Taxi AS   vedlikeholdsrapport
2008-06-23 Fly Taxi Nord AS   vedlikeholdsrapport
2007-11-06 Fly Taxi Nord AS   Søknad om dispensasjon for montering av ny høydemåler
2007-11-01 Fly Taxi Nord AS   Søknad om dispensasjon for montering av ny høydemåler
2007-10-05 Fly Taxi Nord AS   LN-ABZ Manglende retur av tilsynsrapport
2007-07-02 Bodø Flyservice   vedlikeholdsrapport (VR)
2007-05-11 Nordea Bank Norge ASA   Panterett og omskjøting - firmaattest og flyskjøte
2007-05-11 Nordea bank Norge ASA   Flypanterett - avlysing
2006-07-21 Fly Taxi Nord   fornyelse av luftdyktighetsbevis - gyldig til 31.07.2007
2006-07-14 Fly Taxi Nord AS   Vedlikeholdsrapport (VR)
2006-05-31 Fly Taxi Nord AS   Godkjenning av forlengelse av leieavtale
2006-05-10 Fly Taxi Nord AS   Leieavtale
2006-05-03 Nordea Bank Norge ASA   Registrert pantedokument i luftfartøy
2006-04-28 Nordea Bank Norge ASA   Panterett i fly utstedt av Ole Thorbjørnsen
2006-04-24 Fly Taxi Nord AS   Søknad om fornyelse av Dry-Lease - innleieavtale av luftfartøy
source: caa.no

More information:

Public records for this aircraft or owner
Accident/incident report history:
General web search: