LN-MTW

Cessna Aircraft Company
182N

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Cessna Aircraft Company
Model: 182N
MSN: 182-60459
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Skogøy Bjørn Petter
Rønning Svein Åge
Ysland Kjell Ivar
Adress: Skeidalen 42
8013 BODØ
Operator: Bodø Flyklubb
Postboks 268
8001 BODØ
Tlf. 7552 4399/ Fax

source: caa.no

Aircraft event timeline

2000-11-03
Owner changed
Skogøy Bjørn Petter
Rønning Svein Åge
Ysland Kjell Ivar

Related Youtube videos

LN-MTW data-toggle=

Take off Rognan LN-MTW, mai 2007.

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2011-12-27 Bjørn Skogøy     svar vedr. status - solgt
2011-12-26 Bjørn Skogøy     status - ikke gyldig tillatelse til bruk av radioutstyr
2011-12-07 Statens Havarikommisjon for transport     luftfartsrapport 2011/41
2011-12-06 Statens havarikommisjon for transport     Rapport (SL RAP 2011/41) om alvorlig luftfartshendelse på Bodø lufthavn 310508 med Cessna 182N LN-MTW
2008-09-18 Nordea Bank Norge ASA Ålesund   retur av panterett i slettet stand
2008-09-09 Nordea Bank Norge ASA Ålesund   panterett i luftfartøy
2008-07-09 Statens Havarikommisjon for Transport   Underretning om undersøkelse av alvorlig luftfartshendelse Bodø lufthavn 31.05.2008 med Cessna 182N - LN-MTW
2008-05-22 Bjørn Skogøy   LN-MTW- Søknad forlengelse vedlikeholdsrapport
2008-05-08 Bodø Flyservice   armin GTX-320i transponder installasjon
2007-12-06 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2007-05-04 Bodø Flyservice   vedlikeholdsrapport (VR)
2007-03-10 Luftfartsverket Region Nordland   Søknad om luftdyktighetsbevis
source: caa.no