LN-NAE

Cessna Aircraft Company
177RG

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Cessna Aircraft Company
Model: 177RG
MSN: 177RG-1009
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name:
Adress: Hengeaksveien 19
1481 HAGAN

source: caa.no

Aircraft event timeline

2015-05-06
Owner changed

Related Youtube videos

LN-NAE data-toggle=

LN NAE Oslo MAY 2014

LN-NAE data-toggle=

LN-NAE Astrid

LN-NAE data-toggle=

I'm flying (LN-NAE May 2014)

LN-NAE data-toggle=

LN NAE til Braunschweig lq

LN-NAE data-toggle=

Nikita flying Cessna 177 Cardinal LN-NAE

LN-NAE data-toggle=

LN-NAE GoPro Test Ext

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2017-12-21 Air Service Vamdrup ApS     1 ARC EXT.
2016-12-22 Flysyn.DK     korrigeringer til AMP rev. 0
2016-12-22 Flysyn.DK     ARC
2016-12-22 Flysyn.DK     Vedtak om godkjennelse av vedlikeholdsprogram
2016-12-12 Flysyn.DK     AMP
2016-11-23 Sofia Pettersson     Reply på report om manglende maintenance
2016-10-07 Air Service Vamdrup ApS     Utstedelse av EASA form 20a Permit to Fly for overflygning fra Eggemoen (ENEG) til Kjeller (ENKJ) - Utførelse av utestående vedlikehold
2016-10-07 Air Service Vamdrup ApS     flight conditions
2016-10-07 Air Service Vamdrup ApS     flight conditions
2016-10-06 Air Service Vamdrup ApS     rapportering av manglende maintenance
2016-10-06 Air Service Vamdrup ApS     rapportering av manglende maintenance
2016-09-29 Air Service Vamdrup ApS     rapportering av manglende maintenance
2016-09-27 Sameiet LN-NAE     Fare eller sikkerhet skjema
2016-09-21 Air Service Vamdrup ApS     Permit to fly
2015-11-29 Sofia Pettersson     ARC
2015-05-06 Sameiet LN-NAE     Registrering av eierskifte
2015-03-10 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     LN-NAE- kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2014-10-23 Sofia Pettersson     ARC
2014-10-15 Per A. Johnsen     Flyskjøte - dokumentasjon på ID
2013-12-12 Sofia Pettersson     ARC
2013-10-22 Sofia Pettersson     AMP godkjent
2013-10-19 Sofia Pettersson     AMP
2012-12-12 Heliscan AS     ARC
2012-11-02 Post- og teletilsynet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2011-09-20 Aeromech AS     Oversendelse av EASA Form 45 støysertifikat
2011-09-20 Aeromech AS     Anmodning om kopi av støysertifikat
2011-09-15 Heliscan AS     Utstedelse av ARC
2011-09-12 Heliscan AS     godkjenning av Vedlikeholdsprogram Cessna 177RG
2011-06-28 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2010-04-29 Audun Johnsen   SAIB NE-08-26R2 - Lycoming Engines - TCM Ignition Systems (formerly Bendix) D2000 and D3000 Dual Magnetos
2010-04-16 Audun Johnsen   Siste gangs forlengelse av National Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2010-04-15 Aeromech AS   Vedlikeholdsrapport
2009-03-10 Tom Jacobsen [mailto:jato@hovet.no]   Tildeling av ICAO 24 bit kode
2009-03-04 Aeromech AS   Forlengelse av Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2009-02-26 Hovet & Co AS v/Tom Jacobsen   tildeling av ICAO 24-bit coder
2009-02-25 Aeromech AS   Vedlikeholdsrapport
2008-10-24 Audun Johnsen   Utstedelse av EASA Form 45 støybevis
2008-09-24 Audun Johnsen   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-09-23 Johnsen Audun   Utstede Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2008-03-13 Aeromech AS   Vedlikeholdsrapport
2007-02-21 Aeromech A/S   Vedlikeholdsrapport (VR)
2006-04-05 Audun Johnsen   HSI for Cardinal RG
2006-03-27 Aeromech AS   Utkvittert tilsynsrapport
2006-01-31 Aeromech AS   Vedlikeholdsrapport
source: caa.no

More information:

Public records for this aircraft or owner
Accident/incident report history:
General web search: