LN-NAQ

The New Piper Aircraft, Inc
PA-28-181

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: The New Piper Aircraft, Inc
Model: PA-28-181
MSN: 28-7790302
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Pettersen Ole Morten Toft
Stokke Halvor Jakob
Adress: Bekkegata 5, lh 308
3080 HOLMESTRAND

source: caa.no

Aircraft event timeline

2016-09-01
Adress
Gretteberg Tore
Lie Knut Erik
Westskogen Ragnar
2016-08-01
Adress
Gretteberg Tore
Lie Knut Erik
Westskogen Ragnar
2007-11-12
Owner changed
Pettersen Ole Morten Toft
Stokke Halvor Jakob

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2017-09-20 Bohusflyg AB     ARC
2016-10-11 Bohusflyg AB     Vedtak om godkjennelse av revisjon 2 til vedlikeholdsprogram
2016-10-07 Bohusflyg AB     ARC 2016
2016-09-27 Bohusflyg AB     AMP Rev 2
2016-09-23 Bohusflyg AB     AMP Rev 2
2015-09-28 Bohusflyg AB     ARC
2014-09-02 Bohusflyg AB     ARC 2014
2013-07-21 Bohusfly AB     ARC 2013
2012-07-01 Bohusflyg AB     ARC
2011-07-19 Bohusflyg AB   ARC
2011-07-19 Bohusflyg AB   ARC
2010-10-18 Bohusflyg AB   LN-NAQ Søknad om godkjennelse AMP REV 1
2010-10-07 Bohusflyg AB   ARC og underlagsdokumentasjon
2010-10-06 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-10-19 Tore Gretteberg   Siste gangs forlengelse av National Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2009-10-14 Bohusflyg AB   Vedlikeholdsrapport - søknad om luftdyktighetsbevis
2009-09-03 Tore Gretteberg   spørsmål om refusjon av utgifter - 24 bits
2009-08-27 Roger Marthinsen   Tildeling av ICAO kode
2009-08-12 Bohusflyg AB   Søknad om godkjenning av fartøyjournal
2009-07-03 Bohusflyg AB   vedlikeholdsrapport
2009-07-02 Sameiet LN-NAQ   Vedrørende utstedelse av luftdyktighetsbevis
2009-07-01 Tore Gretteberg   Duplikat av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktifhetsbevis
2009-06-16 Tore Gretteberg   søknad om utstedelse av nytt luftdyktighetsbevis
2009-01-28 Tore Gretteberg   Forlengelse av N ARC
2009-01-10 Bohusflyg AB   Vedlikeholdsrapport - søknad om luftdyktighetsbevis
2008-11-17 Bohusflyg AB   tildeling av 24 bits adress
2008-10-17 Halvor Jakob Stokke   Utstedelse av EASA Form 45 støybevis
2008-09-19 Halvor Jakob Stokke   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-09-09 Halvor jakob Stokke   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate - N-ARC
2008-03-19 Bohusflyg AB   vedlikeholdsrapport
2007-11-12 Tore Gretteberg   Registrering av eierskifte
2007-10-31 Tor Gretteberg   Flyskjøte - dokumentasjon på ID
2007-09-19 Bohusflyg AB   vedlikeholdsrapport
2007-09-02 Bohusflyg AB   søknad om luftdyktighetsbevis
2006-09-27 Bohusflyg AB   Vedlikeholdsrapport (VR)
2006-08-29 Tore Gretteberg   Søknad om luftdyktighetsbevis
source: caa.no