LN-NAZ

The New Piper Aircraft, Inc
PA-28-161

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: The New Piper Aircraft, Inc
Model: PA-28-161
MSN: 28-7816220
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Ole Johan Kjeserud
Adress: Augerødveien 5
1591 SPERREBOTN

source: caa.no

Aircraft event timeline

2016-06-01
Adress
Ole Johan Kjeserud
2015-03-26
Owner changed
Ole Johan Kjeserud
2011-05-25
Owner changed
Norrønafly-Rakkestad AS
2010-04-28
Owner changed
Tønsberg Flyveklubb
2009-09-01
Name
Rygge Flyklubb

Related Youtube videos

LN-NAZ data-toggle=

ENRK - crosswinds of Norway

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2017-08-02 Ole Johan Kjeserud     Oversendelse av ny fartøyjournal - nr 15
2017-07-04 NLF CAMO     ARC og Review report
2016-07-05 NLF CAMO     ARC og Review report
2015-06-29 Norges Luftsportforbund     ARC og review report
2015-04-14 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     LN-NAZ- kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2015-03-27 Ole Johan Kjeserud     Registrering av eiendomsoverdragelse
2015-03-20 Norrønafly-Rakkestad AS     Eiendomsoverdragelse
2014-07-10 Norges Luftsportsforbund     ARC kopi
2014-06-27 Norges Luftsportsforbund     Indirect approval of AMP
2012-03-13 Statens Havarikommisjon for Transport     SHT - Rapport (SL RAP 2012/02) Luftfartsulykke - Notodden Flyplass 19.01.2011 - LN-NAZ
2011-05-31 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2011-05-25 Tønsberg Flyveklubb   tilbakesending av ARC og Certificate of Airworthiness
2011-05-25 Norrønafly-Rakkestad AS   Flyskjøte
2011-05-25 Tønsberg Flyveklubb   tilbakesendelse av originaldokumenter - flyskjøte
2011-05-23 Tønsberg Flyveklubb   Flyskjøte
2011-04-29 Norrønafly-Rakkestad AS   LN-BDB og eiendomsoverdragelse - returnering av skjøte
2011-04-27 Norrønafly-Rakkestad AS   Eiendomsoverdragelse - Flyskjøte - Egenerklæring
2011-01-27 Statens Havarikommisjon for Transport   SHT - underretning om undersøkelse av luftfartsulykke Notodden lufthavn 19.01.2011 - LN-NAZ
2010-08-12 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2010-04-28 Tønsberg Flyveklubb   registrering av eierskifte
2010-04-19 Rygge Flyklubb   flyskjøte
2010-02-08 Rygge Flyklubb   Siste gangs forlengelse av National Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2010-02-08 Norrønafly-Rakkestad AS   vedlikeholdsrapport - tommasse- og balanserapport
2010-02-05 Norrønafly-Rakkestad AS   Vedlikeholdsrapport
2009-12-15 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr
2009-02-10 Rygge Flyklubb   Forlengelse av National Airworthiness Review Certificate
2009-02-03 Flyteknisk Notodden AS   vedlikeholdsrapport
2008-10-17 Rygge Flykubb   Utstedelse av EASA Form 45 støybevis
2008-10-14 Jan Hovet   tildeling av ICAO-koder
2008-09-19 Rygge Flykubb   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-09-09 Rygge Flyklubb   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate - N-ARC
2008-05-08 Norrønafly Rakkestad AS   søknad om godkjennelse av opprettelse av motorjournal
2008-04-25 Norrønafly Rakkestad AS   søknad om godkjennelse av opprettelse av motorjournal
2008-02-22 Norrønafly Rakkestad AS   Vedlikeholdsrapport (VR)
2007-09-24 Rygge Flyklubb   ny reisedagbok er nr 13
2007-09-17 Rygge Flyklubb   ny reisedagbok for PA-28
2007-09-05 Rygge Flyklubb   ny reisedagbok for PA-28
2007-02-27 Rygge Flyklubb   Særskilt flygetillatelse
2007-02-27 Flyteknisk Notodden AS   Vedlikeholdsrapport
2006-06-19 Statens Havarikommisjon for Transport   Luftfartshendelse - Kjeller Flyplass
2006-06-06 Rygge flyklubb   Rapport om luftfartsulykke/-hendelse
2006-02-13 Statens Havarikommisjon for Transport   Tilbakemelding på innrapportering av lufttrafikkhendelse Notodden TIZ 01.02.2006 mellom PA-28-161 - LN-NAZ og Bell 412 SP, 33148 ( HOCUS 31 )
2006-02-09 Statens Havarikommisjon for Transport   Rapport om lufttrafikkhendelse - 01.02.2006
2006-01-31 Flyteknisk Notodden AS   Vedlikeholdsrapport - VR
source: caa.no

More information: