LN-NEZ

Diamond Aircraft Industries GmbH
DA40-D

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Diamond Aircraft Industries GmbH
Model: DA40-D
MSN: D4.065
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Turfly AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2020-06-30
Owner changed
Turfly AS
2012-03-23
Owner changed
Brevig Gunnar Løchø
2008-11-01
Name
Oslo Flyveklubb
2003-10-10
Aircraft Added
Oslo Flyveklubb

Related Youtube videos

LN-NEZ data-toggle=

DA-40 take-off and landing at Kjeller airport

LN-NEZ data-toggle=

LN-NEZ landing Geiteryggen (ENSN)

LN-NEZ data-toggle=

DA-40 TDI landing at Kjeller (ENKJ)

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2021-09-06 TurFly AS     Vi trenger ny reisedagbok for vårt fly
2020-10-15 Gunnar Løchø Brevig     registrering av panterett i luftfartøy
2020-10-15 Gunnar L. Brevig     Registrering av pantedokument - kopi av ID
2020-09-17 Turfly AS     Epost med permanent tillatelse
2020-09-17 Turfly AS     permanent tillatelse og følgebrev
2020-09-17 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2020-09-09 Flysyn.DK     ARC 2020
2020-07-08 Turfly AS     registrering av eierskifte
2020-06-18 Turfly AS     Flyskjøte
2020-06-16 Turfly AS     søknad om tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2020-06-16 Turfly AS     Pantedokument
2019-09-27 Air Service Vamdrup ApS     ARC
2019-06-11 Flysyn.DK     Vedtak om godkjennelse av revisjon 2 til vedlikeholdsprogram (AMP)
2019-05-29 Air Service Aircraft Maintenance     AMP
2018-10-10 Air Service Aircraft Maintenance     LN-NEZ - ARC
2017-10-18 Air Service Vamdrup ApS   ARC
2017-08-10 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2016-11-25 Gunnar L. Brevig   10/00662-25 - 6-bit Hex Code - trenger det for ny Mode-S transponder
2016-11-23 Gunnar L. Brevig   6-bit Hex Code - trenger det for ny Mode-S transponder
2016-10-04 Flysyn.DK   ARC
2016-06-01 Gunnar Brevig   trenger ny reisedagbok
2015-09-21 Flysyn.DK   ARC
2014-12-15 Flysyn.DK   AMP godkjent
2014-12-12 Flysyn.DK   New issue AMP
2014-12-12 Flysyn.DK   New Issue AMP
2014-10-16 Flysyn.DK   ARC
2014-06-24 Flysyn.DK   AMP revisjon 1 korrigert
2014-06-24 Flysyn.DK   AMP revisjon 1 godkjent
2014-06-19 Flysyn.DK   AMP - annual revisjon
2013-10-07 Flysyn.dk   2 ARC Ext
2012-12-03 Frank Søgaard   AMP revisjon 1 rettelse navn
2012-10-11 Flysyn.dk   ARC extension
2012-10-08 Flysyn.DK   AMP rev 01 godkjent
2012-10-04 Bjarne Jørgensen   korrigert revisjon AMP søkes godkjent
2012-10-02 Flysyn.DK   AMP oppdateringer utbes
2012-10-01 Flysyn.DK   AMP - revisjon 0
2012-05-31 Post- og teletilsynet   kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2012-03-26 Gunnar Løchø Brevig   Flyskjøte
2012-03-23 DNB Bank ASA   Sletting av panteobligasjon
2012-03-22 DNB Bank ASA   Sletting av pantesikkerhet
2012-03-17 Gunnar Løchø Brevig   Flyskjøte
2012-03-14 Gunnar L. Brevig   noen spørsmål ifm. flykjøp
2012-03-13 Gunnar L. Brevig   noen spørsmål ifm. flykjøp
2011-10-12 Flysyn.DK   AMP godkjent
2011-10-12 Flysyn.DK   ARC
2011-10-10 Flysyn.DK   AMP
2011-10-10 Flysyn.DK   rettelse til AMP
2010-11-29 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2010-07-16 Diamond Air   Airworthiness Review Certificate EASA Form 15b
2010-05-11 Statens Havarikommisjon for Transport   Rapport - SL RAP 2010/11 om luftfartsulykke på Hønefoss flyplass Eggemoen 27.04.2009
2010-05-11 Statens havarikommisjon for transport     Rapport (SL RAP2010/11) om luftfartsulykke på Hønefoss flyplass Eggemoen 270409 med Diamond DA40-D, LN-NEZ
2010-03-26 Statens Havarikommisjon for Transport   utkast til rapport om luftfartsulykke på Hønefoss flyplass Eggemoen 27.04.2009
2009-05-18 Statens Havarikommisjon for Transport   Underretning om undersøkelse av luftfartsulykke ved Hønefoss flyplass Eggemoen 27.04.2009 med Diamond DA40-D
2008-12-17 Aeromech AS   Forlengelse av National Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2008-12-11 Aeromech AS   vedlikeholdsrapport
2008-11-21 Erik Hægestad   tildeling av ICAO koder
2008-11-12 Oslo Flyveklubb   søknad om tildeling av ICAO ID 24 bit aircraft address
2008-10-26 Oslo Flyveklubb   Utstedelse av EASA Form 45 støybevis
2008-09-19 Oslo Flyveklubb   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktihetsbevis
2008-09-09 Oslo Flyveklubb   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate - N-ARC
2007-12-19 Aeromech AS   Vedlikeholdsrapport (VR)
2005-12-13 Aeromech AS   vedlikeholdsrapport (VR)
source: caa.no

More information:

Public records for this aircraft or owner
Accident/incident report history:
General web search: