LN-ACJ

The New Piper Aircraft, Inc
PA-19

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: The New Piper Aircraft, Inc
Model: PA-19
MSN: 18-3241
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Nedre Romerike Flyklubb
Adress: Småflyhavna
2007 KJELLER

source: caa.no

Aircraft event timeline

2014-08-01
Adress
Hedmark Flyklubb
2012-02-07
Owner changed
Nedre Romerike Flyklubb

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2017-04-28 Aeromech AS     Vedtak om utstedelse av Luftdyktighetsbevis.
2017-04-26 Aeromech AS     Vedlikeholdsrapport - VR
2016-03-04 Aeromech AS     Vedtak om utstedelse av Luftdyktighetsbevis
2016-03-02 Aeromech AS     Vedlikeholdsrapport VR
2015-10-20 Nedre Romerike Flyklubb     Reisejournal
2015-10-19 Nedre Romerike Flyklubb     Bestilling Reisejournal småfly
2015-05-28 Nedre Romerike Flyklubb     Nedre Romerike Flyklubb - Bekreftelse på riktig registrering på org.nr.
2015-05-25 Nedre Romerike Flyklubb     Nedre Romerike Flyklubb - Bekreftelse på riktig registrering på org.nr.
2015-05-11 Aeromech AS     Luftdyktighetsbevis
2015-05-06 Aeromech AS     VR
2014-04-30 Aeromech AS     vedlikeholdsrapport VR
2014-04-30 Aeromech AS     Vedlikeholdsrapport
2014-04-30 Nedre Romerike Flyklubb     Luftdyktighetsbevis
2014-03-31 Post- og teletilsynet     LN-ACJ- kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2014-03-12 Post- og teletilsynet     LN-ACJ- kopi av midlertidig tillatelse for radioutstyr
2014-01-15 Nedre Romerike Flyklubb     fullmakt / registrering
2014-01-02 Nedre Romerike Flyklubb     fullmakt / registrering
2013-12-12 Nedre Romerike Flyklubb     eierskifte - Flyskjøte
2013-05-29 Aeromech AS     Luftdyktighetsbevis
2013-05-27 Aeromech AS     Vedlikeholdsrapport
2012-06-13 Aeromech AS     Fornyelse av luftdyktighetsbevis (LDB)
2012-06-06 Aeromech AS     reparasjonen
2012-06-01 Aeromech AS     Tilsynsrapport
2012-05-24 Aeromech AS     Opplysning er om reparasjoner utbes
2012-05-21 Aeromech AS     vedlikeholdsrapport
2012-02-08 Hedmark Flyklubb     eiendomsoverdragelse av luftfartøy
2012-02-03 Hedmark Flyklubb     eiendomsoverdragelse av luftfartøy
2011-11-22 Hovet & Co AS     Tildeling av ICAO 24 bit kode
2011-11-22 Hovet & Co AS     Tildeling av ICAO 24 bit kode
2008-09-04 Statens Havarikommisjon for Transport   Rapport (SL RAP 2008/13) om luftfartsulykke Hamar flyplass Stafsberg (ENHA) den 08.05.2008 med Piper PA-19 Army Cub
2008-08-20 Statens Havarikommisjon for Transport   utkast til rapport om luftfartsulykke Hamar flyplass Stafsberg (ENHA) 08.05.2008 PA-19-AVSKJERMET
2008-07-21 Statens Havarikommisjon for Transport   utkast til rapport om luftfartsulykke Hamar flyplass Stafsberg (ENHA) 08.05.2008 PA-19-AVSKJERMET
2008-04-30 GAP Robins Aviation ApS   Registerutskrift
2008-02-05 Aeromech AS   Vedlikeholdsrapport med tommasse og balanserapport
2008-01-26 Statens Havarikommisjon for Transport   Underretning om undersøkelse luftfartsulykke hamar flyplass - ENHA - 08.05.2008
2006-12-11 Aeromech A/S   Vedlikeholdsrapport (VR)
2006-09-01 Statens Havarikommisjon for Transport   tilbakemelding på innrapportert luftfartshendelse - Brummundal Hedemark - 24.07.2006
2006-01-30 Aeromech AS   vedlikeholdsrapport (VR)
source: caa.no