LN-ACK

The New Piper Aircraft, Inc
PA-19

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: The New Piper Aircraft, Inc
Model: PA-19
MSN: 18-3244
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Fjordane Veteranflyklubb
Adress: 6829 HYEN

source: caa.no

Aircraft event timeline

2004-09-29
Owner changed
Fjordane Veteranflyklubb

Related Youtube videos

LN-ACK data-toggle=

Short field practice at Evje airfield

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2017-05-19 Aeromech AS     Vedtak om utstedelse av Luftdyktighetsbevis.
2017-05-18 Aeromech AS     VR
2016-10-21 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2016-05-24 Kjevik Veteranfly SA     Vedtak om utstedelse av luftdyktighetsbevis
2016-05-20 Aeromech AS     Vedlikeholdsrapport VR
2015-05-27 Kjevik Veteranfly SA     Utstedelse av Luftdyktighetsbevis
2015-05-22 Aeromech AS     Vedlikeholdsrapport (VR)
2015-04-28 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2014-05-28 Aeromech AS     VR
2014-05-26 Aeromech AS     VR
2014-05-19 Aeromech AS     Utstedelse av overflygingstillatelse
2014-05-06 Aeromech AS     Søknad om overflygingstillatelse
2014-01-26 Alf Olav Frog     Vedlikeholdsinstrukser
2013-07-31 Leif Wenneberg     Søknad om Permit to Fly ifbm overflyging
2013-07-31 Fjordane Veteranflyklubb     Permit to Fly ifbm overflyging
2013-07-30 Fjordane Flyklubb     overflygingstillatelse for utførelse av årlig inspeksjon
2013-07-23 Leif F. Wenneberg     Søknad om rettighet for vedlikehold avslått
2013-07-17 L Wenneberg     Vedrørende luftdyktighetsbevis
2013-07-09 Aeromech     dokumentasjon vedrørende VR utbes
2013-06-27 Aeromech AS     Vedlikeholdsrapport
2012-05-02 Fjordane Veteranflyklubb     Forlengelse av luftdyktighetsbevis (LDB)
2012-04-30 Aeromech AS     vedlikeholdsrapport VR
2011-05-24 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2011-05-13 Aeromech AS   Lufdtyktighetsbevis
2011-05-12 Aeromech AS   vektdokumentasjon
2010-04-27 Norrønafly-Rakkestad AS   Luftdyktighetsbevis
2010-04-23 Norrønafly-Rakkestad AS   Vedlikeholdsrapport (VR)
2010-04-20 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr
2009-05-08 Bergen Air Transport AS   Vedlikeholdsrapport (VR)
2009-04-27 Hovet & Co. AS   Godkjennelse av ARTEX 406 ELT modifikasjon HC-406ACK-01 Rev. B for Piper Cub PA-19
2009-04-16 Jan Hovet   ICAO-koder
2009-04-16 Jan Hovet   Tildeling av ICAO-koder
2009-04-16 Jan Hovet   søknad om ELT-installasjon
2008-04-29 Airlift AS   vedlikeholdsrapport
2007-04-25 Airlift AS   vedlikeholdsrapport (VR)
source: caa.no