LN-PBF

Cessna Aircraft Company
208B

DELETED ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Cessna Aircraft Company
Model: 208B
MSN: 208B0584
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Alebco Corporation A/S
Operator: BenAir AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2014-10-01
Aircraft Deleted
Alebco Corporation A/S
2001-11-08
Aircraft Added
Alebco Corporation A/S

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2015-02-09 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   LN-PBF- kopi av dokument om tillatelse
2014-10-29 Siegried Bournasell   Cancellation Cessna 208 Grand Caravan
2014-10-21 Benair AS   Benair AS - Oppdatert Operations Specifications rev. 21 etter flåtereduksjon med LN-PBF
2014-10-02 Alebco Corporation AS   Sletting av luftfartøy
2014-07-29 Peter Bennedsen   sletting av heftelse
2014-07-23 Peter Bennedsen   slettelse av heftelser
2014-07-10 Peter Brennedsen   Anmodning om sletting av panteobligasjon
2014-07-10 Ringkjøbing Landbobank   anmodning om sletting av pantobligasjon
2014-07-09 HypoVereinsbank   Aircraft Mortgage Deed
2014-07-04 Peter Brennedsen   e-post til Unicredt Bank AG vedr sletting av pant
2014-06-25 Trafikstyrelsen   Sletting av pant
2014-03-31 Alebco Corporation AS   sletting av luftfartøy
2014-02-24 Jutlandia Gruppen   Anmodning om sletting av pant
2013-10-24 Benair AS   1st Extention ARC
2012-11-23 BenAir AS   Søknad om fornyelse av ARC
2012-10-11 BenAir AS   Søknad om fornyelse av ARC
2012-09-17 Alebco Corporations A/S   attestert registerutskrift
2012-09-14 Alebco Corporations A/S   attestert registerutskrift
2011-12-02 Peter Bennedsen   sletting og registrering av heftelse
2011-12-01 Benair AS   Airworthiness Review Certificate - ARC
2011-09-22 UniCredit bank AG - Konzern   confirmation of registration of mortgages
2011-09-09 Alebco Corporation A/S   Sletting av Pant
2011-09-07 Alebco Corporation A/S   Registrering av Pant
2010-11-11 BenAir AS   ARC
2010-05-20 Alebco Corporation AS, attn. Peter Bennedsen   LN-PBF, LN-PBK og attester registerutskrift
2009-11-23 BenAir AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate(ARC)
2009-11-10 BenAir AS   Søknad om fornyelse av luftdyktighetsbevis
2008-11-25 BenAir AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate ARC
2008-09-01 BenAir AS   vedlikeholdsrapport
2008-04-01 BenAir AS   besvarelse på avvik etter rapport 2007AR-034
2008-04-01 BenAir AS   M.A. Subpart G Approval - EASA Form 13 - 2007AR-034
2007-12-12 Advokatfirmaet Haavind Vislie DA   Attestert registerutskrift
2007-11-30 BenAir AS   BenAir AS - utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC) - LN-PBF
2007-11-30 BenAir AS   Utstedelse av kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2007-11-30 BenAir AS   FAA AD 2007-10-15, LN-PBF
2007-11-21 fax   vedlikeholdsrapport
2006-12-18 Statens Havarikommisjon for Transport   Bemerkninger i forbindelse med utkast til rapport om alvorlig luftfartshendelse øst av Florø lufthavn 19.01.2006 med Cessna 208B LN-PBF
2006-11-22 Statens Havarikommisjon for Transport   Kopi av brev fra Benair A/S - utkast til rapport - LN-PBF
2006-10-05 Statens Havarikommisjon for Transport   Utkast til rapport om alvorlig luftfartshendelse øst av Florø lufthavn 19.01.2006 Med Cessna 208B
2006-10-04 BenAir AS   Søknad om luftdyktighetsbevis
2006-10-04 BenAir AS   Vedlikeholdsrapport
2006-05-31 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2006-02-22 Avinor AS   Stavanger kontrollsentrals rapport i forbindelse med undersøkelse av alvorlig luftfartshendelse øst av Florø 19.01.2006 med C208 LN-PBF ( HAX33 ) - Kopi av brev
2006-02-14 Statens Havarikommisjon for Transport   Underretning om undersøkelse av alvorlig luftfartshendelse øst av Florø 19.01.2006
2006-02-14 Statens Havarikommisjon for Transport   Underretning om undersøkelse av alvorlig luftfartshendelse øst av Florø 19.01.2006 med C208 LN-PBF ( HAX33 ) - Kopi av brev
2006-02-03 Statens Havarikommisjon for Transport   Luftfartshendelse med 19.01.2006
source: caa.no