LN-ACM

Reims Aviation SA
F182Q

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Reims Aviation SA
Model: F182Q
MSN: F182-0141
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Safecon AS
Adress: Stokkevannveien 15
3960 STATHELLE

source: caa.no

Aircraft event timeline

2013-06-21
Owner changed
Safecon AS
2005-05-10
Aircraft Added
Morgan Instrument AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2017-06-21 Täby Air Maintenance AB     Vedtak om godkjennelse av revisjon 6 til vedlikeholdsprogram
2017-06-15 Täby Air Maintenance AB     ansökan om godkännade av Revision 6 til underhållsprogram - AMP
2017-06-15 Täby Air Maintenance AB     bifogar kopia på förlängd ARC
2016-06-27 Safecon AS     Vedtak om utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC 15a)
2016-06-27 Täby Air Maintenance AB     Vedtak om godkjennelse av revisjon 5 til vedlikeholdsprogram (AMP)
2016-06-17 Täby Air Maintenance AB     Søknad om godkjenning av AMP revisjon 5
2016-06-17 Täby Air Maintenance AB     søknad om utstedelse - ARC
2015-07-10 Täby Air Maintenance AB     kopi av fornyet ARC
2015-06-25 Täby Air Maintenance AB     AMP revisjon 4 godkjent
2015-06-16 Täby Air Maintenance AB     AMP revisjon 4
2014-08-04 Peter Thume     24-bits ICAO kode for programmering av Mode S transponder
2014-08-04 Peter Thume     24-bits ICAO kode for programmering av Mode S transponder
2014-07-28 Täby Air Maintenance AB     AMP revisjon 3 godkjent
2014-06-27 Täby Air Maintenance AB     ARC
2014-06-27 Täby Air Maintenance AB     Revisjon 3 etter års gjennomgang av AMP
2013-07-22 Safecon AS     oversendelse av brev
2013-07-18 Täby Air Maintenance AB     Revisjon AMP korrigert
2013-07-18 Täby Air Maintenance AB     Revisjon 2 AMP godkjent
2013-07-12 Pär Gülle     email angående AMP revisjon 2
2013-07-10 Post- og teletilsynet     permanent tillatelse til bruk av radioutstyr
2013-07-09 Täby Air Maintenance AB     ARC utstedt
2013-06-21 Safecon AS     registrering av eierskifte
2013-06-12 Täby Air Maintenance AB     Rekommendation for ARC
2013-05-24 Morgan Instruent AS     flyskjøte
2012-08-21 Täby Air Maintenance AB     ARC
2011-09-19 Täby Air Maintenance AB     AMP godkjent
2011-09-16 Täby Air Maintenance AB     AMP Forslag - Reims F182Q
2011-09-15 Täby     utdypelse - manglende godkjenning av AMP
2011-09-12 Täby     manglende norsk godkjent AMP
2010-07-16 Morgan Instruments AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2010-07-15 Täby Airmaintenace AB   Vedrørende tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2010-07-15 Täby Airmaintenace AB   Oversendelse av dokumentasjon
2010-07-08 Täby Air Maintenance AB   LN-ACM SV: Recommendation for ARC og AMP
2010-07-05 Morgan Instrument AS   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis og EASA Form 45 støybevis for brukt luftfartøy
2010-06-28 Post- og teletilsynet   illatelse for radioutstyr i luftfartøy
2010-06-22 Pär Gulle   Recommendation for ARC
2010-06-16 Morgan Instrument AS   søknad om luftdyktighetsbevis
2010-06-16 Morgan Instrument AS   søknad om luftdyktighetsbevis
2009-07-06 Täby Airmaintenace AB   Tildeling av koder
2009-07-06 Thore Thoresen   flytekniske forhold - Søknad om tildeling av ICAO ID 24 bit aircraft address
2009-07-03 Täby Airmaintenance AB   søknad ICAO 24-bits kode
2006-04-20 Täby Air Maintenance AB   tilsynsrapport
2006-03-27 Morgan Instrument AS   manglende retur av tilsynsrapport - svarfrist: 15.04.2006
source: caa.no

More information:

Public records for this aircraft or owner
Accident/incident report history:
General web search: