LN-PBK

Cessna Aircraft Company
208B

DELETED ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Cessna Aircraft Company
Model: 208B
MSN: 208B0914
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Alebco Corporation A/S
Adress: Industrivej 1
DK-7280 Sdr. Felding
Danmark
Operator: BenAir AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2018-07-12
Aircraft Deleted
Alebco Corporation A/S
2001-11-06
Aircraft Added
Alebco Corporation A/S

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2017-11-14 BenAir AS   ARC
2016-11-21 Benair AS   ARC
2015-11-23 Benair AS   BenAir AS - godkjenning av AMP - LN-PBK og LN-PBO
2015-11-11 Benair AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate PBK20151110a
2015-11-03 Værkstedet Benair A/S   Recomandation for ARC
2015-10-14 Benair AS   Benair AS - AMP endring - LN-PBK og LN-PBO
2015-06-23 Benair AS   BenAir AS - svar angående LN-PBK og modifikasjon
2014-02-20 Benair AS   Benair AS - Bekreftelse på mottatt signert EASA form 13, Part 4 - ACAM rapport 0001-2870
2014-01-20 Benair AS   Benair AS - akseptering av plan for ACAM LN-PBK
2014-01-20 Benair AS   Benair AS - dokumentasjon ACAM
2014-01-08 Benair AS   Benair AS - Tilbakemelding på avvik etter ACAM inspeksjon 11 - 12 november 2013
2013-12-13 Benair AS   LN-PBK . Tilbakemelding og lukking av avvik etter ACAM inspeksjon
2013-12-11 Benair AS   Benair AS - Tilbakemelding på avvik etter ACAM inspeksjon 11. - 12. november 2013
2013-11-29 Benair AS   Benair AS - ACAM rapport 0001-2792 - LN-PBK
2013-11-22 Benair AS   Benair AS - avvik etter ACAM inspeksjon LN-PBK opfølgning
2013-11-21 Benair AS   Benair AS - dokumentasjon etter ACAM inspeksjon LN-PBK
2013-11-18 Benair AS   Benair AS - tilbakemelding angåend findings LN-PBK
2013-11-01 Benair AS   Benair AS - innsendt dok ifm ACAM insp LN-PBK
2013-09-12 BenAir AS   1st Extention ARC
2013-09-12 BenAir AS   1st Extrension - ARC
2012-11-06 BenAir AS   Vedrørende søknad om fornyelse av ARC
2012-10-11 BenAir AS   Søknad om fornyelse av ARC
2012-09-27 Gram, Hambro & Garman Advokatfirma AS   registerutskrift for LN-PBK
2012-09-27 Gram, Hambro & Garman Advokatfirma AS   registerutskrift for LN-PBK
2012-04-16 Adv.fa. Gram, Hambro & Garman   attestert registerutskrift
2011-12-01 UniCredit Leasing Finance GmbH   registrering av heftelse i luftfartøy
2011-11-23 UniCredit Leasing Finance GmbH   registrering av heftelse i luftfartøy
2011-09-22 Peter Bennedsen   confirmation of registration of mortgage
2011-09-09 Alebco Corporation A/S   sletting av pant
2011-09-09 Alebco Corporation A/S   registrering av pant
2011-03-02 Arntzen de Besche   LN-PBK og attestert registerutskrift
2011-03-02 Arntzen de Besche Advokatfirma   LN-PBK og attestert registerutskrift
2010-11-11 BenAir AS   ARC
2010-05-20 Alebco Corporation AS, attn. Peter Bennedsen   LN-PBF, LN-PBK og attester registerutskrift
2010-04-14 Benair AS   Engine PCE-PC0906 TBO Contingency Extension
2009-10-21 BenAir AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2009-10-13 BenAir AS   søknad fornyelse av luftdyktighetsbevis
2008-11-25 BenAir AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2008-10-16 BenAir AS   Utstedelse av EASA Form 45 støybevis
2008-09-02 BenAir AS   vedlikeholdsrapport
2008-04-01 BenAir AS   besvarelse på avvik etter rapport 2007AR-036
2008-04-01 BenAir AS   M.A. Subpart G Approval - EASA Form 13 - 2007AR-036
2007-12-12 Advokatfirmaet Haavind Vislie DA   Attestert registerutskrift
2007-11-29 BenAir AS   Utstedelse av kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2007-11-28 BenAir AS   BenAir AS - utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC) - LN-PBK
2007-11-28 Kåre Sannerhaugen   Cab 06-11R1/ AD2007-10-15
2007-11-21 fax   LN-PBK vedlikeholdsrapport
2006-10-03 BenAir AS   Vedlikeholdsrapport
2006-10-03 BenAir AS   Søknad om luftdyktighetsbevis
source: caa.no