LN-PBN

Cessna Aircraft Company
208B

DELETED ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Cessna Aircraft Company
Model: 208B
MSN: 208B1089
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Alebco Corporation A/S
Operator: BenAir AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2008-04-07
Aircraft Deleted
Alebco Corporation A/S
2004-11-09
Aircraft Added
Alebco Corporation A/S

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2008-05-06 Post- og teletilsynet   tillatelse til radioutstyr i luftfartøy
2008-04-07 Alebco Corporation ApS   anmodning om sletting av registrering (luftfartøy)
2008-03-28 Alebco Corporation A/S   Sletting av luftfartøy fra Norges luftfartøyregister
2008-03-14 BenAir AS   Issue of Certificate of Airworthiness for Export
2008-03-10 BenAir AS   besvarte EASA Form 13 - Part 4 - ARC
2008-03-10 BenAir AS   Issue of Certifictae of Airworthiness for Export
2008-03-04 Øystein Hobbelstad   LN-PBN flightlog med forklaring
2008-03-03 Øystein Hobbelstad   Oppdatert AD-liste
2008-01-29 Peter Brennedsen   retur av pantedokument i slettet stand
2008-01-24 Peter Brennedsen   sletting av pant
2008-01-22 HVB Investitionsbank   sletting av pant
2008-01-18 HVB Investitionsbank   sletting av pant
2008-01-15 BenAir   Søknad om Exportbevis
2007-11-28 BenAir AS   Utstedelse av kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2007-11-27 BenAir AS   BenAir AS - utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2007-11-27 Ingar Nordby   forespørsel ang ADnotes
2007-11-21 fax   vedlikeholdsrapport
2006-10-03 BenAir AS   Søknad om luftdyktighetsbevis
2006-10-03 BenAir AS   Vedlikeholdsrapport
2004-11-19 BenAir AS   utvidelse av flyflåte - innleieavtale
source: caa.no