LN-RBI

The New Piper Aircraft, Inc
J3C-65

ACTIVE EXPERIMENTAL ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: The New Piper Aircraft, Inc
Model: J3C-65
MSN: 12640
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Sijmijnck Bart
Adress: Tyskland

source: caa.no

Aircraft event timeline

2016-03-08
Owner changed
Sijmijnck Bart
2013-07-19
Owner changed
Aune Øystein
2005-06-27
Owner changed
Brandsnes Roger
2004-07-01
Adress
Roven Bjørn
2001-10-16
Owner changed
Roven Bjørn
Eggen Lars
Evjevik Jan Tore

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2016-11-11 Bart Sijmijnck     Vedtak om utstedelse av Særskilt Luftdyktighetsbevis.
2016-11-09 Michael De Vestel     Vedlikeholdsrapport RE: Amateur Built, Experimental
2016-03-16 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2016-03-08 Bart Sijmijnck     Registration of ownership
2016-01-29 Øystein Aune     Flyskjøte - Bill of Sale
2015-06-22 Aeromech AS     Særskilt luftdyktighetsbevis
2015-06-15 Aeromech AS     vedlikeholdsrapport
2014-05-27 Aeromech AS     Særskilt luftdyktighetsbevis
2013-08-23 Post- og teletilsynet     permanent tillatelse til radioutstyr
2013-07-24 Øystein Aune     Permit to Fly - ny eier
2013-07-19 Øystein Aune     registrering eierskifte
2013-07-11 Øystein Aune     flyskjøte
2013-04-30 Roger Brandsnes     Permit to Fly
2013-04-27 Aeromech AS     Vedlikeholdsrapport
2012-05-07 Aeromech AS     Permit to Fly
2012-05-06 Aeromech AS     Vedlikeholdsrapport
2011-04-13 Roger Brandsnes   Forlengelse av Permit to fly
2011-04-08 Aeromech AS   Vedlikeholdsrapport (VR)
2010-06-04 Post- og teletilsynet   Søknad om tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2010-05-12 Roger Brandsnes   Vedlikeholdsrapport (VR)
2010-05-11 Aeromech AS   Vedlikeholdsrapport (VR)
2009-05-15 Jan Hovet   Tildeling av ICAO-koder
2009-05-13 Jan Hovet   søknad om ICAO 24-bit Aircraft Code
2009-04-04 Aeromech AS   vedlikeholdsrapport
2008-09-25 Brandsnes Roger   vedlikeholdsrapport (VR)
2008-03-26 Grim Saug   vedlikeholdsrapport (VR)
2007-03-24 Grimsaug   Vedlikeholdsrapport
source: caa.no

More information: