LN-STE

Europa Aircraft (2004) Ltd
EUROPA XS

ACTIVE EXPERIMENTAL ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Europa Aircraft (2004) Ltd
Model: EUROPA XS
MSN: 556
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Cassel John Peter Patrick Stephan Leif
Adress: Skogbrynet 4
2316 HAMAR

source: caa.no

Aircraft event timeline

2007-09-01
Adress
Cassel John Peter Patrick Stephan Leif
2007-06-01
Aircraft Added
Cassel John Peter Patrick Stephan Leif
2007-02-12
Aircraft Added
Cassel John Peter Patrick Stephan Leif
2007-02-10
Aircraft Added
Cassel John Peter Patrick Stephan Leif

Related Youtube videos

LN-STE data-toggle=

Europa Aircraft XS LN-STE ENHA 2014

LN-STE data-toggle=

Leg #7 Fondone (Lecce) Italy - Korfu Greece

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2017-05-12 Stephan Cassel     Vedtak om utstedelse av Særskilt luftdyktighetsbevis.
2017-05-07 Stephan Cassel     Vedlikeholdsrapport
2016-05-10 Stephan Cassel     Særskilt luftdyktighetsbevis
2016-05-05 Stephan Cassel     vedlikeholdsrapport (VR)
2016-04-26 Stephan Cassel     Ny reisejournal for luftfartøy
2015-05-07 Stephan Cassel     Utstedelse av særskilt luftdyktighetsbevis
2015-05-04 Stephan Cassel     Vedlikeholdsrapport VR
2014-05-21 Stephan Cassel     Særskilit luftdyktighetsbevis
2014-05-07 Stephan Cassel     Vedlikeholdsrapport
2013-05-22 Stephan Cassel     Permit to Fly
2013-05-15 Stephan Cassel     vedlikeholdsrapport
2012-08-30 Post- og teletilsynet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr
2012-05-22 Stephan Cassel     Permit to Fly
2012-05-06 Stephan Cassel     Vedlikeholdsrapport VR
2011-05-24 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2011-05-20 Stephan Cassel   Permit to Fly
2011-05-08 Stephan Cassel   Vedlikeholdsrapport
2010-05-18 Bjørnar Vollstad   Søknad om eget vedlikehold Stephan Cassel
2010-05-18 Stephan Cassel   Permit to Fly
2010-05-18 Stephan Cassel   Innvilget søknad om eget vedlikehold Stephan Cassel
2010-05-11 Stephan Cassel   vedlikeholdsrapport
2010-03-11 Stephan Cassel   søknad om eget vedlikehold - Stephan Cassel
2010-03-08 Bjørnar Vollstad   Søknad om eget vedlikehold
2010-03-07 Bjørnar J. Vollstad   søknad om eget vedlikehold - Byggehåndbok rev. 6
2009-06-15 Stephan Cassel   LN-STE Korrigering av feilaktig datert N-ARC
2009-06-03 Stephan Cassel   LN-STE Permit To Fly
2009-05-06 S Cassel   vedlikeholdsrapport (VR)
2009-03-27 Post- og teletilsynet   tillatelse til radioutstyr i luftfartøy
2009-01-22 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-10-06 stephan@scassel.se   Tildeling av ICAO kode
2008-09-25 Cassel John Peter Patrick Stephan Leif   LN-STE Utstedelse av Permit To Fly
2008-09-24 Stephan Cassel   søknad om tildeling av ICAO ID 24 bit code ELT
2008-05-28 Stephan Cassel   vedlikeholdsrapport (VR)
2007-08-15 Stephan Cassel   tilsynsrapport
2007-06-27 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2007-06-01 John Cassel   Permanent registrering av Luftfartøy
2007-05-29 Per Berger   Vedlikeholdsrapport (VR)
2007-05-22 Stephan Cassel   avsluttet testprogram
2006-11-30 Stephan Cassel   forlenget reservasjon av registreringsmerke
2006-11-30 Stephan Cassel   Svar på søknad om dispensasjon fra bestemmelser om størrelsen på registreringsbokstaver
2006-11-08 Stephan Cassel   søknad om dispensasjon fra bestemmelser om størrelsen på registreringsbokstaver
2006-01-02 Stephan Cassel, Onsumv. 69, 2625 Fåberg   LN-STE- Søknad om reservasjon av registreringsmerke.
source: caa.no