LN-TRG

Hawker Beechcraft Corporation
B200

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Hawker Beechcraft Corporation
Model: B200
MSN: BB-1936
Mode-S Hex: 47845B
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Sundt Air Holding AS
Adress: Dronningen 1
0287 OSLO
Operator: Sundt Air AS
Postboks 31
2061 GARDERMOEN
Tlf. 6392 9660/ Fax 6392 9670

source: caa.no

Aircraft event timeline

2010-10-08
Owner changed
Sundt Air Holding AS

More aircraft owned by Sundt Air Holding AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2017-12-11 Sundt Air AS     Sundt Air AS - Registrering av mottatt AMP 2-2 LN-ANP
2017-11-21 Sundt Air AS     Sundt Air AS - godkjenning av vedlikeholdsprogram revisjon 5 - Beech King Air B200
2017-11-16 Sundt Air AS     Sundt Air AS - Korrigert AMP B200 rev 5
2017-11-06 Sundt Air AS     AMP Rev. 5 HUIP
2017-07-05 Sundt Air AS     Fornyelse av ARC
2017-04-11 Sundt Air AS     Sundt Air AS- revisjon 4.1 av Aircraft Maintenance Program (AMP) for Beech 200, LN-TRG
2017-04-11 Sundt Air AS     Sundt Air AS - registrering av mottatt innsendt AMP - LN-ANP
2017-01-25 Sundt Air AS     Søknad indirekte godkjenning av AMP
2016-11-17 Sundt Air AS     Sundt Air AS - Revisjon MEL Beechraft 200 LN-TRG
2016-09-20 Sundt Air AS     Sundt Air AS - godkjenning av revisjon 2 av innsendt vedlikeholdsprogram Beech 200, LN-ANP
2016-09-20 Sundt Air AS     Sundt Air AS - Godkjenning av revisjon 4 til vedlikeholdsprogram Beech 200, LN-TRG
2016-09-15 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2016-09-12 Sundt Air AS     Sundt Air AS - tilbakemelding 3 på innsendt rev. 4 av AMP LN-TRG
2016-09-12 Sundt Air AS     Sundt Air AS - Tilbakemelding 2 på innsendt rev. 2 vedlikeholdsprogram LN-ANP
2016-09-08 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2016-09-08 Sundt Air AS     Sundt Air AS -SV: tilbakemelding 3 på innsendt rev. 4 av AMP LN-TRG
2016-08-16 Sundt Air AS     ARC REVIEW
2016-08-12 Sundt Air AS     Sundt Air AS - tilbakemelding på innsendt rev. 4 av AMP LN-TRG
2016-07-28 Sundt Air AS     Sundt Air AS - MEL LN-TRG
2016-07-27 Sundt Air AS     Utstedelse av EASA Form 20a Permit to Fly for fly prøver i forbindelse med EASA godkjennelse av modifikasjoner
2016-07-26 Sundt Air AS     Application for Permit to Fly
2016-07-13 Sundt Air AS     Sundt Air AS -tilbakemelding på innsendt rev. 4 av AMP LN-TRG
2016-07-11 Sundt Air AS     Sundt Air AS-Tilbakemelding 2 på innsendt rev. 4 vedlikeholdsprogram LN-ANP
2016-07-06 Sundt Air AS     Sundt Air AS SV: Tilbakemelding på AMP LN-ANP
2016-07-04 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2016-05-19 Sundt Air AS     Søknad om godkjenning av AMP - revisjon 4
2016-05-11 Sundt Air AS     retur av gammelt luftdtykighetsbevis
2016-05-10 Sundt Air AS     Utstedelse av oppdatert EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis og EASA Form 45 støybevis som følge av endret vektklasse etter utførelse av EASA STC 10048797 / FAA STC SA11103SC
2016-04-28 Sundt Air AS     Søknad om endret vektklasse på Beech B200
2015-10-30 Sundt Air AS     vedtak om godkjenning av forlenget innleieavtale.
2015-10-29 Sundt Air AS     søknad om godkjennelse av innleieavtale
2015-08-03 Sundt Air AS     ARC Extension
2015-02-04 Sundt Air AS     søknad om AMP revisjon 4 til Beech B200
2014-07-30 Sundt Air AS     1st ARC extension
2013-08-06 Sundt Air AS     ARC Review Beech B200
2013-07-24 Sundt Air AS     LN -TRG - Sundt Air AS - Godkjenning av revisjon 3 til AMP Beech King Air 200
2013-06-28 Sundt Air AS     Søknad om godkjenning av revisjon nr 3 til selskapets vedlikeholdsprogram
2012-09-17 Nordea Finans Norge AS     panterett i luftfartøy
2012-07-23 Sundt Air AS     ARC Extension
2012-06-19 Post- og teletilsynet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2012-05-29 Post- og teletilsynet     kopi midlertidig tillatelse
2012-02-27 Post- og teletilsynet     kopi midlertidig tillatelse til bruk av radioutstyr
2012-02-24 Sundt Air AS     LN-TRG- Godkjennelse av vedlikeholdsprogram revisjon 2 - Beech B200 King Air - Sundt Air AS
2012-01-18 Sundt Air AS     Sundt Air AS - MEL F-900 EASy - revisjon - LN-TRG
2012-01-17 Sundt Air AS     Sundt Air AS - MEL F-900 EASy - revisjon - LN-TRG
2011-12-28 Sundt Air AS     maintenance programme Beech B200 King Air
2011-12-01 Post- og teletilsynet     kopi - midlertidig tillatelse - bruk av radioutstyr - luftfartøy
2011-10-19 Post- og teletilsynet     midlertidig tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2011-08-09 Sundt Air AS     ARC Extension
2011-02-11 Sundt Air AS   utstedelse av Permit to Fly
2011-02-11 Sundt Air AS   Kommentarer til test rapport fra SAD
2011-02-11 Sundt Air AS   Signert test rapport fra EASA
2011-02-03 Sundt Air AS   TRG test flight
2011-02-01 Sundt Air AS   søknad om overflygingstillatelse
2011-01-26 Sundt Air AS   EASA Form 21
2011-01-24 Sundt Air AS   Permit to Fly
2011-01-18 Sundt Air AS   EASA Form 21
2011-01-18 Sundt Air AS   Permit to Fly
2010-12-10 Sundt Air AS   endring til Operational approvals
2010-10-20 Sundt Air AS   Godkjennelse av innleie av luftfartøy
2010-10-18 Sundt Air AS   Koding av 406Mhz ELT i redingsflåte
2010-10-11 Advokatfirmaet Arktis AS   Registrering av eierskifte
2010-10-08 Arktis AS   effektueringsmelding
2010-10-04 Advokatfirmaet Arktis AS   Flyskjøte - Fullmakt - Firmaattest
2010-10-04 Advokatfirmaet Arktis AS   søknad om godkjennelse av innleieavtale mellom Sundt Air Holding AS (SAH) og Sundt Air AS (SA)
2010-10-01 Sundt Air AS   endring til Operational approvals
2010-08-13 Sundt Air AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2010-08-10 Sundt Air AS   ARC Review
2009-09-22 Sundt Air AS   ARC under supervision
2009-08-19 The Resource Group TRG AS   LN-TRG Forlengelse av ARC
2009-08-17 Sundt Air AS   vedlikeholdsrapport (VR)
2008-10-26 The Resource Group TRG AS   Utstedelse av EASA Form 45 støybevis
2008-09-18 Sundt Air AS   Ang ARC - VR
2008-09-17 The Resource Group TRG AS   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-09-09 The Resource Group TRG AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate - N-ARC
2008-08-21 Sundt Air AS   Søknad om luftdyktighetsbevis / vedlikeholdsrapport
2007-04-13 Sundt Air Management AS   Sundt Air Management AS - MEL Deviation and Extension Report Form for LN-TRG
2006-10-25 Sundt Air Management AS   Authorization page - Flight manual - utgave 2
2006-09-28 Sundt Air Management AS   Authorization page - Flight manual
2006-09-05 Sundt Air Management AS   Sundt Air - søknad om utstedelse av Acceptable Means of Compliance - LN-TRG
2006-06-28 Post- og teletilsynet   Temporary Radio Licence - gyldig til 01.09.2006
2006-06-26 Sundt Air AS   Oversendelse av registreringsbevis per telefax
2006-06-26 Sundt Air AS   innvilget søknad om Permit to Fly
2006-06-23 FAA Aircraft Regsitry AFS-750   bekreftelse på deregistrering fra 22.06.2006
2006-06-22 Sundt Air Management AS   Sundt Air - Registrering av firmaflyging med BE-200 LN-TRG snr. 1936 - ber om møte
2006-06-22 Sundt Air AS   Søknad om registrering av luftfartøy
2006-06-19 Sundt Air AS   Registrering av luftfartøy
2006-06-16 Sundt Air AS   søknad om Permit to Fly
2006-06-16 Sundt Air AS   tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2006-06-13 Sundt Air AS   Bill of Sale
2006-06-09 Raytheon Aircraft Company   Revision List
2006-05-30 Raytheon Aircraft Company   BB-1936, Flight Manual
2006-05-24 Sundt Air AS   søknad om tildeling av ICAO 24-bits kode
2006-03-31 Sundt Air AS   Søknad om luftdyktighetsbevis - Beechraft B200 S/N BB1936
2006-03-31 Sundt Air AS   Villighetserklæring i forbindelse med vedlikehold av RAytheon King Air B200
2006-03-30 Sundt Air AS   Vedlikeholdsrapport (VR)
2006-03-30 Sundt Air AS   Søknad om miljøbevis - Beechcraft B200 S/N BB1936
2006-03-02 The Resource Group TRG AS   Regeistrering av drift og godkjenning av div. operasjonsforhold vedr. firmaflyging med King Air B200 LN-TRG snr. 1936 - Operations Manual Part A - kommentarer
2006-02-28 The Resource Group TRG AS   Rgeistrering av drift og godkjenning av div. operasjonsforhold vedr. firmaflyging med King Air B200 LN-TRG snr. 1936 - Operations Manual Part A
2006-01-20 Sundt AS,   LN-TRG- Reservasjon av registreringsmerke
source: caa.no

More information: