LN-TSB

Cessna Aircraft Company
182A

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Cessna Aircraft Company
Model: 182A
MSN: 182-33977
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Sameiet IS Paralift 2
Adress: Bjønndalsveien 13
3770 KRAGERØ

source: caa.no

Aircraft event timeline

2010-03-11
Owner changed
Sameiet IS Paralift 2
2009-04-01
Adress
IS Paralift 2
2007-01-16
Owner changed
Grimnes Anders Erling

Related Youtube videos

LN-TSB data-toggle=

LN-TSB. Cessna 182A. 1957 mod.Take Off ENHA.

LN-TSB data-toggle=

LN-TSB Over Hamar

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2021-06-29 Kurt Vegar Ødemark     Ny reisedagbok
2021-06-27 Kurt Vegar Ødemark     Ny reisedagbok
2021-04-19 NLF CAMO     ARC og Review report
2020-09-04 Kurt Vegar Ødemark     Epost med permanent tillatelse
2020-09-04 Kurt Vegar Ødemark     permanent tillatelse og følgebrev
2020-09-04 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     LN-TSB- kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2020-09-03 Kurt Vegar Ødemark     utstyrsendring
2020-08-26 Kurt Vegar Ødemark     hendelse under test
2020-08-26 Hovedredningssentralen Nord-Norge     falsk alarm fra ELT
2020-08-26 Hovedredningssentralen Nord-Norge     falsk alarma fra ELT - Kurt Vegar Ødemark
2020-04-14 NLF CAMO     ARC og Review report
2019-04-15 NLF CAMO     ARC og Review report
2018-04-11 Kurt Vegar Ødemark     Godkjenning av prosedyrer i forbindelse med løft og slipp av fallskjermhoppere SOP/SFH rev 06
2018-03-27 NLF CAMO     ARC og Review report
2018-03-04 Kurt Vegar Ødemark     oppdatert SOP/SFH rev 06
2018-02-20 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2017-12-13 Kurt Vegar Ødemark   registrering av eierskifte
2017-12-02 Sameiet IS Paralift 2   flyskjøte
2017-03-27 Norges Luftsportforbund   ARC og Review report
2016-04-04 Norges Luftsportforbund   ARC og Review report
2015-04-07 Norges Luftsportforbund   Review report og ARC
2014-04-14 Norges Luftsportsforbund   ARC kopi
2013-08-26 Norges Luftsportforbund   ARC
2012-03-28 Norges Luftsportforbund   kopi av ARC
2011-09-27 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2011-09-02 Statens Havarikommisjon for Transport   Svar på utkast til rapport om luftfartsulykke på Hamar flyplass Stafsberg 13.02.2010
2011-08-08 Statens Havarikommisjon for Transport   utkast til rapport om luftfartsulykke på Hamar flyplass Stafsberg 13.02.2010
2011-04-12 Norges Luftsportforbund   ARC kopi
2011-04-12 Norges Luftsportforbund   Indirect approval of AMP
2010-11-01 Torolf Paulshus   Bekreftelse på Grandfathring av hoppfly modifikasjoner.
2010-10-22 Sameiet Is Paralift 2   LN-TSB- Godkjenning av prosedyrer i forbindelse med løft og slipp av fallskjermhoppere
2010-10-21 Torolf Paulshus   SOP og SFH rev 02
2010-10-19 Torolf Paulshus   fotobevis hoppdør
2010-10-08 Torolf Paulshus   Owners Manuals
2010-09-30 Torolf Paulshus   Forlengelse av godkjenning for fallskjermflyging
2010-09-28 Torolf Paulshus   Torolf Paulshus - Forlengelse av godkjenning for fallskjermflyging - LN-TSB
2010-07-15 Oddmar Stenhaug   fartøyjournal søkes
2010-06-08 Torolf Paulshus   kombinert SOP og POH suppl.
2010-06-03 Torolf Paulshus   SOP Midlertidig godkjennelse til fallskjermflyging
2010-06-03 Torolf Paulshus;   SOP LN-TSB, forlengelse av midlertidig godkjenning
2010-05-25 Hoppfly   Hoppfly - supplement til Flygehåndboka og modifikasjonsstatus - rev 2
2010-05-17 IS Paralift 2 - Torolf Paulshus   Hoppfly - supplement til Flygehåndboka og modifikasjonsstatus
2010-05-03 Sameiet IS Paralift 2   Hoppfly-supplement til flygehåndboka og modifikasjonsstatus
2010-05-03 Norrønafly-Rakkestad AS   N-ARC, siste gangsforlengelse
2010-04-29 Norrønafly-Rakkestad AS   vedlikeholdsrapport
2010-04-23 Sameiet IS Paralift 2   registreringsbevis
2010-03-25 Sameiet IS Paralift 2   Registreringsbevis
2010-03-22 Advokatfirmaet Schjølberg   Retur av registreringsbevis
2010-03-18 Advokatfirmaet Schjølberg,   Retur av registreringsbevis
2010-03-18 Advokat Ann Kristin Bogen   Kopi av oversendelsesbrev
2010-03-11 Advokatfirmaet Schølberg   Eiendomsoverdragelse av luftfartøy
2010-03-01 Statens Havarikommisjon for Transport   Underretning om undersøkelse av luftfartsulykke Hamar flyplass Stafsberg 13.02.2010 med Cessna 182A - LN-TSB
2009-12-18 Advokat Ann Kristin Bogen   kunngjøring etter luftfartsloven § 3-36, jf. 3-4 annet ledd
2009-12-17 Advokatfirmaet Schjølberg   kunngjøring etter luftfartsloven § 3-36, jf. § 3-4 annet ledd
2009-12-17 Eilif Ness   informasjon fra Eilif Ness
2009-11-27 Advokatfirmaet Schølberg   Eiendomsoverdragelse av luftfartøy
2009-11-27 Eilif Ness   eiendomsoverdragelse
2009-11-10 Torolf Paulshus   avklaring vedrørende registrert eier IS Paralift 2
2009-10-20 Torolf Paulshus   innhenting av dokumentasjon
2009-07-22 Torolf Paulshus   informasjon om eiersituasjonen
2009-07-21 Skogsberg, Tom (Bleiker vgs)   sv
2009-07-20 tom47@online.no   generell informasjon
2009-06-17 eiliness@cytanet.com.cy   Stiftelsesprotokoll
2009-06-05 Eilif J. Ness   Dokumentasjon - I/S Paralift 2 - Eiere av Cessna 182A
2009-06-03 eiliness@cytanet.com.cy   LN-TSB
2009-05-20 eiliness@cytanet.com.cy   informasjon om fremgangsmåte ved registrering av eierskifte
2009-05-20 Eilif Ness   Eierskap I/S PARALIFT 2 - utskrift av protokoll fra 1984
2009-05-20 Eilif Ness   vedrørende eierskifte - alternativer til løsning av saken
2009-03-04 IS Paralift 2 v/Peter Ness   Forlengelse av Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2009-03-04 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-02-27 Norrønafly-Rakkestad AS   Vedlikeholdsrapport
2008-11-20 Jan Hovet   tildeling av ICAO-koder
2008-10-30 IS Paralift 2   Utstedelse av EASA Form 45 støybevis
2008-09-22 Statens Havarikommisjon for Transport   Utkast til rapport om luftfartshendelser - Flydag Kjeller 25.05.2008 - OY-NPB - LN-TUL-AVSKJERMET
2008-09-17 IS Paralift 2   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-09-09 IS Paralift 2   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate - N-ARC
2008-09-01 Statens Havarikommisjon for Transport   Utkast til rapport om luftfartshendelser - Flydag Kjeller 25.05.2008 - OY-NPB - LN-TUL-AVSKJERMET
2008-04-23 Norrønafly-Rakkestad AS   vedlikeholdsrapport
2006-11-06 Statens Havarikommisjon for Transport   Rapport (SL RAP 26/2006) om alvorlig luftfartshendelse Hamar 22072006
2006-09-12 Statens Havarikommisjon for Transport   Utkast til rapport om luftfartshendelse på Hamar den 22.07.2006 til gjennomsyn
2006-07-24 Vidar Lunde   rapport om luftfartsulykke - hendelse - hamar Børstad åker 22.07.2006
2006-05-24 Norrønafly Rakkestad AS   Vedlikeholdsrapport (VR)
source: caa.no