Aircraft Details

Manufacturer: Boeing Commercial Airplane Group
Model: 737-705
MSN: 29095
Mode-S Hex: 47834A
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: JPA No. 65 Co., Ltd.
Adress: 3-2-1 Kasumigaseki
Chiyoda-ku
Tokyo
100-0013 Japan
Operator: SAS Scandinavian Airlines Norge AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2017-04-19
Owner changed
JPA No. 65 Co., Ltd.
2016-12-22
Owner changed
SAS Norge AS
2004-10-01
Owner changed
Structure Two Leasing Limited
2004-10-01
Owner changed
Structure Two Leasing Limited
2001-02-21
Aircraft Added
Braathens ASA

Related Youtube videos

LN-TUJ data-toggle=

Sas Boeing 737-700 LN-TUJ Landing London Heathrow 27R

LN-TUJ data-toggle=

SAS. Boeing 737-705, LN-TUJ. October 22, 2014.

LN-TUJ data-toggle=

Braathens Boeing 737-705 LN-TUJ (cn 29095/773)

LN-TUJ data-toggle=

Sas Boeing 737-700 LN-TUJ Taxing Gran Canaria GCLP

LN-TUJ data-toggle=

AWESOME ROAR - SAS Boeing 737-700WL LN-TUJ start up, taxi & takeoff @ Oslo, Gardermoen 60fps

LN-TUJ data-toggle=

SAS 737-705 Awesome Cockpit Landing Kjevik (LN-TUJ)

LN-TUJ data-toggle=

SAS 737-705 Cockpit Start up and Takeoff from Oslo (LN-TUJ)

LN-TUJ data-toggle=

SAS Boeing 737-705 [LN-TUJ] [WL] short take-off at Kjevik Airport! [1080p] HD

LN-TUJ data-toggle=

Sas Scandinavian Boeing 737-700 LN-TUJ Take Off Malaga AGP

LN-TUJ data-toggle=

SAS Boeing 737-705 LN-TUJ

LN-TUJ data-toggle=

SAS Oslo Felöl megy Bergen felé SAS283 LN-TUJ GO Around

LN-TUJ data-toggle=

Last charter flight for summer season 2016 at Skiathos airport

LN-TUJ data-toggle=

Two SAS evening planes from Oslo to Stockholm. June 17, 2014, 21.32 & 22.08 local time.

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2017-12-18 SAS Technical Operations     retur av registreringsbevis
2017-10-26 Scandinavian Airlines System     Utstedelse av nytt EASA Form 45 støybevis som følge av endring av motorinstallasjon
2017-10-09 Scandinavian Airlines System     Update of noise certificate
2017-04-20 Arntzen de Besche Advokatfirma     registrering av eierskifte
2017-04-20 Scandinavian Airlines System     oversendelse av registreringsbevis
2017-04-20 Arntzen de Besche Advokatfirma     registrering av heftelser
2017-04-19 Arntzen de Besche Advokatfirma     effektueringsmelding
2017-04-19 Scandinavian Airlines System     Vedtak om godkjenning av innleieavtale i forbindelse med eierskifte
2017-04-07 Scandinavian Airlines System     Ansökan om lease godkännande
2017-04-06 Arntzen de Besche Advokatfirma     overdragelse
2017-04-06 Arntzen de Besche Advokatfirma     Registrering av pant og IDERA
2017-04-05 Arntzen de Besche Advokatfirma     Registrering av luftfartøy - flyskjøte
2017-04-05 Arntzen de Besche Advokatfirma     Registrering av IDERA og pant
2017-03-29 Scandinavian Airlines System     SAS - ARC request (15a)
2017-03-27 Arntzen de Besche Advokatfirma     Søknad om dispensasjon fra nasjonalitetskravet
2017-03-27 Arntzen de Besche Advokatfirma     Vedtak om dispensasjon fra nasjonalitetskravet
2017-03-23 Scandinavian Airlines System     SAS - ARC request (15a)
2016-12-23 Scandinavian Airlines System     LN-TUJ, LN-TUK, LN-TUL, LN-TUM, LN-RRS, LN-RRT, oversendelse av registreringsbevis
2016-12-22 Arntzen de Besche Advokatfirma     registrering av eierskifte
2016-12-21 Arntzen de Besche Advokatfirma     Registration of new owner / bills of sale
2016-12-19 Scandinavian Airlines System     ARC - Ext 2 - A SAS Extended and published airworthiness review certificate.
2016-01-05 Scandinavian Airlines System Technical Operations     SAS - ARC - Aircraft LN-TUJ (29095) - A SAS Issued and published airworthiness review certificate.
2015-12-24 Scandinavian Aircraft Maintenance AS     SAS - ARC - SAS Issued and published airworthiness review certificate
2015-07-14 Scandinavian Airlines System Tecnical Operations     Permit-to-fly application for non-revenue ferry flight
2015-07-14 Scandinavian Airlines System Tecnical Operations     utstedelse av Permit to Fly
2015-07-14 Scandinavian Airlines System     Permit to Fly LN-TUJ
2015-07-13 Scandinavian Airlines System Tecnical Operations     Permit-to-fly application for non-revenue ferry flight
2015-01-02 Scandinavian Airlines System Tecnical Operations     ARC
2015-01-02 Scandinavian Airlines System Tecnical Operations     ARC
2014-12-11 Scandinavian Airlines System     ARC
2014-01-10 Scandinavian Airlines System     ARC
2013-08-13 Post- og teletilsynet     permanent tillatelse til bruk av radioutstyr
2012-12-28 Scandinavian Airlines System     SAS - ARC - Aircraft A SAS extended and published airworthiness review certificate
2012-04-26 SAS     Single AuRA project: Transfer of B737NG from SKN AuRA to SK AuRA: (N-TUK)
2012-01-12 Scandinavian Airlines System     ARC
2011-04-27 Scandinavian Airlines System   Oversendelse av EASA Form 45 støybevis
2011-02-15 Scandinavian Airlines System   søknad om noise certificate
2011-01-31 SAS   Airworthiness Review Certificate
2010-02-12 Scandinavian Airlines System   issue of ARC after recommendation
2010-02-04 SAS   ARC Recommendation
2009-09-24 SAS Scandinavian Airlines Norge AS   SAS - Scandinavian Airlines Norge AS - søknad om godkjenning av innleie av LN-TUJ
2009-09-11 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-06-11 SAS Scandinavian Airlines Norge AS   SAS - Scandinavian Airlines Norge AS - søknad om godkjenning av innleie av LN-TUJ
2009-05-13 SAS Scandinavian Airlines Norge AS   Korrektive - preventive tiltak ARC
2009-04-20 Statens Havarikommisjon for Transport   tilbakemelding på innrapportering av lufttrafikkhendelse Oslo Lufthavn Gardermoen 25.03.2009
2009-02-16 SAS Scandinavian Airlines Norge AS   ARC 15B & Findings Report
2008-09-22 Statens Havarikommisjon for Transport   Utkast til rapport om luftfartshendelser - Flydag Kjeller 25.05.2008 - OY-NPB - LN-TUL-AVSKJERMET
2008-09-01 Statens Havarikommisjon for Transport   Utkast til rapport om luftfartshendelser - Flydag Kjeller 25.05.2008 - OY-NPB - LN-TUL-AVSKJERMET
2008-06-23 Statens Havarikommisjon for Transport   Underretning om undersøkelse av luftfartshendelser flydag på Kjeller 25.05.2008 - LN-TUJ
2008-02-22 SAS Scandinavian Airlines Norge AS   Utstedelse av kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-02-18 SAS Scandinavian Airlines Norge AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2007-12-20 SAS Scandinavian Airlines Norge AS   søknad om luftdyktighetsrapport
2007-12-20 SAS Scandinavian Airlines Norge AS   Vedlikeholdsrapport
2007-01-26 Arntzen de Besche Advokatfirma   Godkjent innleie av korrigering
2007-01-25 SAS Braathens AS   Søknad om luftdyktighetsbevis
2007-01-25 SAS Braathens AS   Tilsynsrapport
2007-01-09 Statens Havarikommisjon for Transport   Kopi av brev til SAS - tilbakemelding på innrapportering av hendelse Oslo lufthavn - Garedemoen 15.12.2006 med LN-RPH og LN-TUJ
2006-12-20 ARNTZEN de BESCHE ADVOKATFIRMA AS   ad: Søknad om godkjenning av innleieavtale
2006-12-20 ARNTZEN de BESCHE ADVOKATFIRMA AS   Søknad om godkjenning av innleieavtale
2006-12-20 ARNTZEN de BESCHE ADVOKATFIRMA AS   Søknad om godkjenning av innleieavtale
2006-12-20 ARNTZEN de BESCHE ADVOKATFIRMA AS   Søknad om godkjenning av innleieavtale
2006-12-20 ARNTZEN de BESCHE ADVOKATFIRMA AS   Søknad om godkjenning av innleieavtale
2006-12-20 ARNTZEN de BESCHE ADVOKATFIRMA AS   LN-RRU- Søknad om godkjenning av innleieavtale
2006-12-20 ARNTZEN de BESCHE ADVOKATFIRMA AS   LN-RRS- Søknad om godkjenning av innleieavtale
2006-12-12 Arntzen de Besche Advokatfirma AS   Application for approval of lease agreements 27.11.2006
2006-11-27 Arntzen de Besche Advokatfirma   Søknad om godkjenning av innleieavtaler for LN-TUJ, LN-TUK, LN-TUL, LN-TUM, LN-RRS, LN-RRT og LN-RRU
2006-08-08 Statens Havarikommisjon for Transport   Tilbakemelding på innrapportert luftfartshendelse under nedstigning mot Molde lufthavn Årø 08.07.2006
2006-07-25 SASBraathens AS   Occurrence Report - reference 5628 - 11.07.2006
2006-07-25 SASBraathens AS   Occurrence Report - refernce 5630 - 09.07.2006
2006-07-25 SASBraathens AS   occurrence report - reference 5671 - 08.07.2006
2006-02-10 SASBraathens AS   fornyelse av luftdyktighetsbevis - gyldig til 28.02.2007
2006-01-06 SASBraathens AS   Søknad om nytt luftdyktighetsbevis
source: caa.no

More information: