LN-TVI

SAAB-Scania AB
MFI 9

ACTIVE EXPERIMENTAL ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: SAAB-Scania AB
Model: MFI 9
MSN: 13
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Mürer Johan Andreas

source: caa.no

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2017-05-12 Johan A. Mürer     Vedtak om utstedelse av Særskilt luftdyktighetsbevis.
2017-05-09 Johan A. Mürer     Vedlikeholdsrapport (VR)
2016-05-11 Johan A Mürer     Vedtak om utstedelse av Særskilt luftdyktighetsbevis
2016-05-09 Johan A Mürer     Vedlikeholdsrapport
2015-05-08 Johan A. Murer     lN-TVI - Særskilt luftdyktighetsbevis
2015-05-05 Johan A. Murer     lN-TVI - Vedlikeholds rapport
2015-05-04 Tor Nørstegård     Teknisk ansvarlig
2015-04-18 Tor Nørstegård     Informasjon om teknikersertifikater for T. Nørstegård
2014-04-08 Johan A. Mürer     Særskilt luftdyktighetsbevis
2014-03-30 Johan A. Mürer     vedlikeholdsrapport
2013-01-25 Post- og teletilsynet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2013-01-22 Johan Mürer     vekt og balanse rapport etter restaurering
2013-01-21 Johan Mürer     Permit to Fly
2013-01-19 Johan Mürer     Vedlikeholdsrapport
2013-01-19 Johan Mürer     vedlikeholdsrapport VR
2013-01-19 Johan A. Murer     Sluttrapport i forbindelse med reparasjon
2012-12-06 Johan A. Mürer     tilbakemelding på etterspurte opplysninger i byggeblogg
2012-12-06 Johan Mürer     Ytterligere opplysninger til reparasjonslogg utbes
2012-12-05 Johan Mürer     Vedlegg til VR
2012-12-05 Johan Mürer     LN-TVI prosjekt nr 321 - Byggelogg
2012-06-05 Johan A. Mürer     søknad om restaurering godkjent
2012-06-01 Johan A. Mürer     Mürer Johan Andreas - søknad om restaurering av MFI-9 Junior
2011-09-28 Statens Havarikommisjon for Transport     Luftfartsulykke - Rapport SL RAP 2011/28 om luftfartsulykke på Kjeller 16.07.2011 med SAAB-SCANIA EX MFI 9 LN-TVI og PIPER PA-28-151 LN-DAX
2011-08-31 Statens Havarikommisjon for Transport     Vedrørende utkast til rapport om luftfartsulykke på Kjeller 16.07.2011
2010-07-21 Statens Havarikommisjon for Transport   Underretning om luftfartsulykke Kjeller 16.07.2010
2010-06-24 Johan Andreas Mürer   Permit to Fly
2010-06-21 H G Johansson   vedlikeholdsrapport
2010-06-16 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-10-22 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-05-28 Johan Andreas Mürer   Tildeling av - ICAO ID 24 bit aircraft address
2009-05-21 Johan Andreas Mürer   søknad om tildeling av ICAO ID 24 bit aricraft address
2008-11-18 Johan Andreas Mürer   Vedlikeholdsrapport
2008-10-05 Johan Andreas Mürer   Vedlikeholdsrapport
2008-09-25 Johan Andreas Mürer   Utstedelse av Permit To Fly
2007-10-06 Johan Andreas Mürer   Vedlikeholdsrapport (VR)
2006-10-29 H G Johansen   Vedlikeholdsrapport ( VR )
2006-10-02 Johan A. Mürer   søknad om overføring av MFI-9 Junior til eksperimental
source: caa.no

More information: