LN-TWL

Hawker Beechcraft Corporation
B200

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Hawker Beechcraft Corporation
Model: B200
MSN: BB-1144
Weight: 5670
Mode-S Hex: 478442
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Heliscan AS
Organization number: 992737778
Adress: Brannhaugen
7633 FROSTA
Norge
Fax: +47 74 80 77 01
Phone: +47 979 93 000/979 93 005
Radio License. Number: 5729
Radio Auth. Status: PERMANENT_TILLATELSE
source: nkom.no

Name: Heliscan AS
Adress: 7633 FROSTA
Operator: Bergen Air Transport AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2016-06-29
Owner changed
Heliscan AS

Installed radio equipment

Emergency Locator Transmitter with ICAO ID 121,5 / 243 / 406 MHz
Radio Altimeter 4200-4400 MHz
Automatic Direction Finder 0,19-1,8 MHz
Glideslope receiver 328,6-335,4 MHz
GPS Navigation Equipment 1215-1240 / 1559-1587 MHz
ATC Transponder mode S 1030 / 1090 MHz
Weather Radar X band
VHF Omnidirectional Range/Localizer Receiver 108-117,975 MHz
Distance Measuring Equipment 960-1215 MHz
VHF Communication Tranceiver 117,975-137 MHz
Marker Beacon Receiver 75 MHz
source: nkom.no

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2018-01-19 HeliScan AS     HeliScan AS - Utstedelse av Airworthiness Review Certificate TWL20180119a
2018-01-16 HeliScan AS     HeliScan AS - Anmodning om utstedelse av ARC
2017-02-06 HeliScan AS     HeliScan AS - Vedtak om godkjennelse av vedlikeholdsprogram Beech B200 LN-TWL
2017-01-31 HeliScan AS     HeliScan AS - CAME revisjon 24 - Innføring av B200 - LN-TWL
2017-01-30 HeliScan AS     HeliScan AS - Søknad om godkjenning av vedlikeholdsprogram Beech B200 LN-TWL
2017-01-27 HeliScan AS     Vedtak om utstedelse av Airworthiness Review Certificate
2017-01-26 Torulf Andersson     ARC Rekomendation
2016-11-11 Aalborg Lufthavn - Airport     Ejer af fly
2016-11-11 Aalborg Lufthavn - Airport     Ejer af fly
2016-08-02 Bergen Air Transport AS     endring av flyflåte
2016-07-05 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2016-06-29 SG Equipment Finance     sletting av heftelse
2016-06-29 SG Finans AS (1)     registrering av heftelse
2016-06-29 HeliScan AS     registrering av eierskifte
2016-06-27 SG Equipment Finance     Panterett - Firmaattest
2016-06-27 SG Finans AS     Pantedokument
2016-06-27 Bergen Air Transport AS     Flyskjøte - firmaattest
2016-01-25 Bergen Air Transport AS     ARC Review
2016-01-12 Sundt Air AS     ARC Review
2015-08-18 Bergen Air Transport AS     Godkjenning av søknad om on time extention
2015-08-13 Bergen Air Transport AS     søknad om on time extention
2015-08-06 SG Finans AS     registrering av heftelse
2015-07-31 SG Equipment Finance     panterett i luftfartøy - kopi av firmaattest SG Finans AS og kopi av fullmakt
2015-01-21 Bergen Air Transport AS     ARC
2014-01-14 Bergen Air Transport AS     ARC
2013-01-22 Bergen Air Transport As     Utstedelse av ARC
2013-01-16 Sundt Air AS     ARC
2012-06-22 Bergen Air Transport     fornyet ARC
2012-06-20 Bergen Air Transport     Bergen Air Transport AS - Godkjenning av vedlikeholdsavtale med Atlas Air Services AG - LN-TWL og LN-BAA
2012-06-05 Bergen Air Transport     Bergen Air Transport AS - Vedlikeholdsavtale med Atlas Air Services AG - LN-TWL og LN-BAA
2011-11-18 Bergen Air Transport v/Svein Runar Sandve     Søknad om Permit to Fly
2011-11-17 Bergen Air Transport AS     vedrørende EASA Form 21/37/18b - B200
2011-11-16 Bergen Air Transport     søknad - flight conditions / permit to fly - technical review avvist - EASA
2011-11-09 Bergen Air Transport v/Svein Runar Sandve     Søknad om Permit to Fly
2011-01-12 Bergen Air Transport   kopi av ARC
2010-10-04 Bergen Air Transport AS   Vedlikeholdsstatus
2009-12-09 Bergen Air Transport AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate - ARC
2009-12-08 Evan Grønhøj   Recommendation - ARC
2009-03-03 Bergen Air Transport AS   Bergen Air Transport AS - vedlikeholdskontrakt (Maintenance contract) med Sundt Air AS - LN-BAA og LN-TWL
2009-01-24 Bergen Air Transport AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2009-01-21 Bergen Air Transport AS   Vedlikeholdsrapport (VR)
2008-12-19 Bergen Air Transport AS   Bergen Air Transport AS - vedlikeholdskontrakt (Maintenance contract) med Sundt Air AS - LN-BAA og LN-TWL
2008-01-30 Bergen Air Transport AS   Utstedelse av kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-01-25 Bergen Air Transport AS   Bergen Air Transport AS - Utstedelse av Airworthiness Certificate ARC for
2008-01-20 Bergen Air Transport AS   vedlikeholdsrapport
2008-01-20 Bergen Air Transport AS   vedlikeholdsrapport
2008-01-20 Bergen Air Transport   Vedlikeholdsrapport (VR)
2007-09-05 Bergen Air Transport   Bergen Air Transport - søknad utvidelse av AOC - LN-BAA, LN-TWL, LN-AVA
2007-08-16 Bergen Air Transport   Bergen Air Transport - søknad utvidelse av AOC - LN-BAA, LN-TWL, LN-AVA
2007-06-18 Statens Havarikommisjon for Transport   Tilbakemelding på innrapportering av lufttrafikkhendelse bergen Lufthavn Flesland 06.06.2007
2007-06-11 Bergen Air Transport   Rapport om lufttrafikkhendelse med LN-TWL 06.06.2007 - FLS
2007-01-12 Bergen Air Transport   fornyelse av luftdyktighetsbevis - gyldig til 31.01.2008
2006-11-27 Bergen Air Transport AS   Utkvittert tilsynsrapport
2006-11-22 Bergen Air Transport AS   søknad om luftdyktighetsbevis
2006-11-22 Bergen Air Transport   vedlikeholdsrapport (VR)
2006-11-15 Bergen Air Transport AS   Søknad om engangs gangtidsutvidelse med 5 timer på phase 4 inspeksjon (200 timers intervall) - Beech B200
2006-11-13 Bergen Air Transport   vedr. forlengelse på due tid på ettersyn
2006-03-02 Bergen Air Transport AS   Statement according to EC 1592/2002 Article 10.3
2006-02-01 Bergen Air Transport as   vedlagt gammelt registreringsbevis
2006-01-30 Post- og teletilsynet   Temporary Radio Licence - gyldig til 01.03.2006 - kopi av brev til Bergen Air Transport
2006-01-25 Bergen Air Transport AS   utstedelse av luftdyktighetsbevis - gyldig til 31.01.2007
2006-01-18 SG Finans as   registrert panterett
2006-01-18 Bergen Air Transport AS   registrering av eierskifte
2006-01-03 Bergen Air Transport AS   ICAO-id 24 bit aircraft address
2006-01-02 Bergen Air Transport AS   Subpart K & L lister
source: caa.no

More information:

Public records for this aircraft or owner
Accident/incident report history:
General web search: