LN-VIP

British Aerospace Publ. LTD Co
JETSTREAM 3200

DELETED ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: British Aerospace Publ. LTD Co
Model: JETSTREAM 3200
MSN: 879
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Vestfly KS
Operator: Coast Air AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2014-03-04
Aircraft Deleted
Vestfly KS
2006-08-11
Aircraft Added
Vestfly KS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2014-03-04 Vestfly KS   Begjæring om sletting av luftfartøy
2014-03-03 Vestfly KS   Begjæring om sletting av luftfartøy
2008-09-19 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-06-17 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2007-12-04 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2007-08-20 Coast Air AS   tilsynsrapport datert 20.08.2007
2007-07-02 Coast Air AS   vedlikeholdsrapport
2007-06-19 Coast Air AS   Overskridelse av vedlikeholdsintervall
2006-09-06 Coast Air AS   Jetstream 32 - statusliste for CPCP
2006-08-09 Coast Air AS   Søknad om godkjennelse av OM Part B
2006-08-08 Tor A Haukedal   søknad om midlertidig dispensasjon for bruk av ELT som ikke sender på 406Mhz
2006-07-13 Coast Air AS   delvis utkvittert tilsynsrapport
2006-07-13 Coast Air AS   Søknad om godkjennelse av OM Part B
2006-07-03 Coast Air AS   Motor type TPE331-12 UHR - 701H (Dowty Propeller) - Propeller type R333/4-82-F/12 - dokumentasjon
2006-06-29 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2006-06-19 Coast Air AS   Bill of Sale
2006-06-14 Coast Air AS   Vedlikeholdsrapport (VR)
2006-06-12 Coast Air AS   firmaattest for Vestfly KS
2006-06-04 Coast Air AS   Innleie av luftfartøy mellom Vestfly AS og Coast Air AS
2006-05-30 Coast Air AS   Søknad om endelig registrering av luftfartøy
2006-05-12 Coast Air AS   søknad om luftdyktighetsbevis
source: caa.no

More information:

Public records for this aircraft or owner
Accident/incident report history:
General web search: