LN-WFP

Bombardier Aerospace Inc.
DHC-8-311

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Bombardier Aerospace Inc.
Model: DHC-8-311
MSN: 495
Mode-S Hex: 4780A0
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Widerøe Asset AS
Adress: Langstranda 6
8003 BODØ
Operator: Widerøes Flyveselskap AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2016-09-27
Owner changed
Widerøe Asset AS
2013-11-27
Owner changed
Widerøe's Flyveselskap AS
2003-01-01
Name
Nordea Finans Sverige AB

Related Youtube videos

LN-WFP data-toggle=

Widerøe Dash 8 Q300 (LN-WFP) Arrival RWY 19R at OSL

LN-WFP data-toggle=

Widerøe Dash 8-Q311 Landing Lakselv Banak

LN-WFP data-toggle=

Widerøe Dash 8-Q311 Take off Alta

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2017-01-31 Widerøe Technical Services AS     WF - ARC Extension #1 S/N 495
2016-09-27 Widerøes Flyveselskap AS     Widerøe`s Flyveselskap AS - Vedtak om godkjenning av innleieavtale i forbindelse med eierskifte for LN-WFP
2016-09-27 Widerøe Asset AS     Overdragelse etter fisjon
2016-09-01 Widerøes Flyveselskap AS     Eierskifte - LN-WFP
2016-02-25 Widerøes Flyveselskap AS     ARC Insp. - S/N 495
2015-10-05 Widerøes Flyveselskap AS     Godkjenning av engangs utvidelse av task intervall
2015-10-05 Widerøes Flyveselskap AS     søknad om engangs utvidelse av task intervall
2015-03-05 Widerøes Flyveselskap AS     Melding om Mase Maintenance på fly utenfor base
2015-03-05 Widerøes Flyveselskap AS     ARC Extension # 2A - S/N 495
2014-12-02 Post- og teletilsynet     LN-WFP- kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2014-11-26 Post- og teletilsynet     LN-WFP- kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2014-10-24 Widerøes Flyveselskap AS     Terminering av Exeption under article 14.4 of BR 216/2006.
2014-10-06 Widerøes Flyveselskap AS     Exemption under Article 14.4 of Basic Regulation(EC)216/2008
2014-09-25 Widerøes Flyveselskap AS     Application for exemption iaw. BR(EC)216/2008, Article 14.4
2014-08-01 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS     Registrering av pantobligasjon
2014-07-28 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS     Panteobligasjon for tinglysning - Aircraft Mortgage Deed
2014-03-19 Widerøes Flyveselskap AS     Extension No 1 av ARC
2013-11-28 Widerøes Flyveselskap AS     Registrering av eierskifte
2013-11-27 Widerøes Flyveselskap AS     Bill of Sale
2013-03-21 Widerøes Flyveselskap AS     Dokumentasjon etter Review S/N 495
2012-10-05 Widerøes Flyveselskap AS     Widerøe`s Flyveselskap AS - godkjenning av one time extension av maintenance task 5310/29D LN-WFP
2012-10-03 Widerøes Flyveselskap AS     Application for postponing of maintenance task 5310/29D
2012-06-19 Widerøes Flyveselskap AS     Request Special Flight Permit
2012-04-04 Widerøes Flyveselskap AS     Dokumentasjon etter ARC Extension #2
2011-04-28 Widerøes Flyveselskap AS   ARC Extension
2011-04-15 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2010-12-30 Widerøes Flyveselskap AS   Utvidelse av frist for MEL Extension
2010-12-27 Widerøes Flyveselskap AS   Utvidelse av frist for MEL Extension
2010-04-15 Widerøes Flyveselskap AS   Dokumentasjon - ARC
2009-09-03 Widerøes Flyveselskap AS   forlengelse av innleie
2009-08-21 Widerøes Flyveselskap AS   forlengelse av innleie
2009-05-06 Widerøes Flyveselskap ASA   Forlenget innleie
2009-05-06 Widerøes Flyveselskap AS   Godkjennelse av forlenget innleie
2009-04-20 Widerøes Flyveselskap AS   utstedelse av Airworthiness Review Certificate
2009-03-26 Widerøes Flyveselskap AS   Vedlikeholdsrapport (VR)
2009-02-08 Widerøes Flyveselskap AS   Utstedelse av Permit to fly for overflyging uten passasjerer fra Tromsø til Bodø for å utføre reparasjon på ror
2008-06-25 Widerøes Flyveselskap AS   Physical Survey ifm utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC) Findings Regarding M.A. Subpart G to A/C S/N 495
2008-04-29 Widerøes Flyveselskap AS   utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC) etter Physical Survey
2008-04-29 Widerøes Flyveselskap AS   Utstedelse av EASA Form 25 Luftdyktighetsbevis, Form 45 Støybevis og ny AFM forside
2008-04-28 Widerøes Flyveselskap AS   checklist JAR OPS 1, subpart K og L
2008-03-25 Widerøes Flyveselskap AS   vedlikeholdsrapport (VR)
2008-03-14 Widerøes Flyveselskap AS   søknad om luftdyktighetsbevis
2007-12-17 Widerøes Flyveselskap ASA   Forlenget innleie
2007-11-28 Widerøes Flyveselskap AS   søknad om godkjennelse for forlengelse av innleie- og registrering frem til 30 april 2009
2007-11-28 Widerøes Flyveselskap AS   KOPIERT TIL SAK-DOKNR 200704296 - 1 DEN 03122007 AV AJP: søknad om godkjennelse for forlengelse av innleie- og registrering frem til 30 april 2009
2007-11-19 Nordea Finans Sverige AB   Re. expiry of lease agreement
2007-03-26 Widerøes Flyveselskap ASA   vedlikeholdsrapport
2007-03-26 Widerøes Flyveselskap ASA   søknad om luftdyktighesbevis
2007-02-16 Post- og teletilsynet   Tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2006-03-31 Widerøes Flyveselskap ASA   Søknad om fornyelse av luftdyktighetsbevis
2006-03-31 Widerøes Flyveselskap ASA   Vedlikeholdsrapport (VR)
source: caa.no

More information: