LN-WFT

Bombardier Aerospace Inc.
DHC-8-311

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANE

Aircraft Details

Manufacturer: Bombardier Aerospace Inc.
Model: DHC-8-311
MSN: 532
Airworthiness Category: Large Aeroplane
Production year: 1999
Max TO weight: 19504 kg
Mode-S Hex: 4783CC
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Sparebank 1 Finans Nord-Norge AS
Adress: Postboks 6801
9298 TROMSØ
Operator: Widerøe's Flyveselskap AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2015-12-03
Owner changed
Sparebanken Finans Nord-Norge AS
2009-03-01
Name
Nordic Aviation Capital A/S
2006-12-01
Owner changed
NAC Nordic Aviation Contractor A/S
2004-09-10
Aircraft Added
Bombardier Inc.

Related Youtube videos

LN-WFT data-toggle=

Widerøe LN-WFT Dash-8-300 Landing at RWY 18 on Sola

LN-WFT data-toggle=

Widerøe LN-WFT Dash-8-300 Takeoff from RWY 18 at Sola

LN-WFT data-toggle=

2019.03.19 / LN-WFT / Dash 8-311 / ENTO / TRF / Widerøe

LN-WFT data-toggle=

Widerøe Bombardier Dash 8 Q300 Take-off | WF875 Tromsø (TOS) – Evenes (EVE)

LN-WFT data-toggle=

Widerøe Dash 8 - 300 ( LN-WFT ) engine startup at Tromsø Langenes Airport.

More aircraft owned by Sparebank 1 Finans Nord-Norge AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2022-06-01 WIDERØE'S FLYVESELSKAP AS     MEL RIE
2022-02-09 WIDERØE'S FLYVESELSKAP AS     Widerøes Flyveselskap AS - MEL RIE - LN-WFT- Oppdatert
2022-02-09 WIDERØE'S FLYVESELSKAP AS     Widerøes Flyveselskap AS - MEL RIE - LN-WFT
2021-09-01 Widerøe's Flyveselskap AS     ARC Extension #2, S/N 532
2021-08-17 Widerøe's Flyveselskap AS     MEL Rectification Interval Extention (RIE)
2020-12-02 Widerøe's Flyveselskap AS     Widerøe's Flyveselskap AS - Vedtak om godkjenning av forlenget leasingavtale for LN-WFT
2020-12-02 Widerøe's Flyveselskap AS     Amendment signert Wideroe.pdf
2020-12-02 Widerøe's Flyveselskap AS     Søknad om forlenget innleie til desember 2023
2020-08-31 Widerøe's Flyveselskap AS     ARC Extension #1, S/N 532
2019-12-20 Widerøe's Flyveselskap AS     one time variation 6/2019
2019-09-04 Widerøe's Flyveselskap AS     ARC - S/N 532
2018-09-17 Widerøe Technical Services AS     ARC Extension #2
2017-09-18 Widerøes Flyveselskap AS   ARC Extension
2016-11-11 Widerøes Flyveselskap AS   Widerøes Flyveselskap AS - Rapport etter ACAM Ramp inspection 0002-1237
2016-11-07 Widerøes Flyveselskap AS   Widerøes Flyveselskap AS - Forespørsel om dokumentasjon
2016-10-20 Widerøe Technical Services AS   Dokumentasjon etter Review for utstedelse av ny ARC
2015-12-04 Widerøes Flyveselskap AS   registrering av eierskifte
2015-12-03 Widerøes Flyveselskap AS   Widerøe`s Flyveselskap AS - Vedtak om godkjenning av innleieavtale på grunn av eierskifte for LN-WFT
2015-12-02 Widerøes Flyveselskap AS   Bill of sale
2015-11-26 Widerøes Flyveselskap AS   Søknad om godkjenning av innleieavtale på grunn av eierskiften (Bombardier MSN 532 - Leasingavtale datert 26. november 2015)
2015-11-03 Alexander Wiesner Barg   forespørsel om utskrift fra luftfartøysregisteret
2015-11-03 Advokatfirma Ræder DA   attestert registerutskrift
2015-09-07 Widerøes Flyveselskap AS   ARC Extension #2, S/N 532
2015-04-02 Widerøes Flyveselskap AS   Utstedelse av EASA Form 20a Permit to Fly for overflyging fra Bodø til Maastricht - uten passasjerer eller last - for å utføre reparasjoner
2015-04-01 Widerøes Flyveselskap AS   Søknad om Permit to fly EASA Form 18b og 21
2015-03-23 Widerøes Flyveselskap AS   Widerøe - MEL RIE - LN-WFT
2015-03-11 Widerøes Flyveselskap AS   Widerøe - MEL RIE - LN-WFT
2015-03-11 Widerøes Flyveselskap AS   MEL RIE
2014-12-02 Post- og teletilsynet   LN-WFT- kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2014-11-26 Post- og teletilsynet   LN-WFT- kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2014-10-24 Widerøes Flyveselskap AS   Terminering av Exeption under article 14.4 of BR 216/2006.
2014-09-18 GEFA Gesellschaft für Absatzfinanzierung mbH   deletion of mortgage document
2014-09-16 GEFA Gesellschaft für Absatzfinanzierung mbH   Pantedokument
2014-09-11 GEFA Gesellschaft für Absatzfinanzierung mbH   Deletion Aircraft Mortgage Deed
2014-09-08 GEFA Gesellscgaft für Absatzfinanzerung mbH   Pantedokument
2014-09-05 Widerøes Flyveselskap AS   ARC Extension
2014-08-28 Widerøes Flyveselskap AS   Extended Exemption under Artic 14.4 of basic Regulation EC216/2008 for continued operation
2014-08-28 Adresseliste   Notification of an extension of exemption - LN-WFO and Extended Exemption under Article 14.4 of Basic Regulation EC 216/2008 for Continued Operation
2014-08-28 Adresseliste   Notification of an extension of exemption - LN-WFO and Extended Exemption under Article 14.4 of Basic Regulation EC 216/2008 for Continued Operation
2014-08-22 Widerøes Flyveselskap AS   Exemption under Artic 14.4 of basic Regulation EC216/2008 for continued operation
2014-07-03 Widerøes Flyveselskap AS   Exemption under Article 14.4 of Basic Regulation EC 216/2008 for Continued Operation - UNS-1E(w) and 1F(w) Flight Management System Upgrade
2014-06-27 Widerøes Flyveselskap AS   Application for Exemption Article 14.4 - UNS-1E(w) and 1F(w) Flight Management System Upgrade
2013-09-25 Widerøes Flyveselskap AS   ARC - S/N 532
2013-09-14 Widerøes Flyveselskap AS   ARC
2012-10-04 Widerøes Flyveselskap AS   DHC-8-311 - MEL Rectification Interval Extension (RIE) Report 2-2012
2012-09-19 Widerøes Flyveselskap AS   ARC exstesion
2012-04-13 Widerøe`s Flyveselskap AS   WIF - Vedtak om godkjenning av fortsatt innleie på LN-WFT
2012-04-12 Widerøes Flyveselskap AS   Søknad om godkjennelse for fortsatt innleie
2012-04-12 Widerøes Flyveselskap AS   Søknad om godkjennelse for fortsatt innleie
2011-09-22 Widerøes Flyveselskap AS   ARC Extension #1 - S/N 532 - dokumentasjon
2011-04-28 Post- og teletilsynet   tillatelse til radioutstyr
2011-04-15 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2010-09-28 Widerøes Flyveselskap AS   AR2010/22 ARC DH3 - LN-WFT / SN 532 - Dokumentasjon
2009-09-25 Widerøes Flyveselskap AS   Airworthiness Review certificate - statement - recommendations
2009-04-02 Widerøes Flyveselskap AS   Vedtak om godkjenning av forlengelse av innleie
2009-03-24 Arntzen de Besche Advokatfirma   Registrering av pantedokument og slettelse av pantedokument
2009-03-23 Arntzen de Besche   effektueringsmelding
2009-03-20 Arntzen de Besche Advokatfirma   Pantedokument i luftfartøy
2009-03-19 Widerøes Flyveselskap AS   søknad om godkjennelse av forlengelse av innleie
2009-01-09 Widerøes Flyveselskap AS   Widerøes Flyveselskap AS - søknad om godkjenning av vedlikeholdskontrakt med SAMCO - LN-WFT
2009-01-09 Widerøes Flyveselskap AS   Widerøes Flyveselskap AS - godkjenning av vedlikeholdskontrakt med SAMCO - LN-WFT
2008-10-13 Widerøes Flyveselskap AS   Psysical Survey i forbindelse med utstedelse av ARC - Findings regarding M. A. subpart G to A/C S/N 532
2008-09-26 Widerøes Flyveselskap AS   Utstedelse av kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-09-26 Widerøes Flyveselskap AS   Dokumentasjon - ARC
2008-09-25 Widerøes Flyveselskap AS   utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2008-08-18 Widerøes Flyveselskap AS   Vedlikeholdsrapport - søknad om luftdyktighetsbevis
2007-09-13 Widerøes Flyveselskap ASA   Widerøes Flyveselskap AS - fornyelse av luftdyktighetsbevis - LN-WFT
2007-08-20 Widerøes Flyveselskap ASA   søknad om fornyelse av luftdyktighetsbevis
2007-08-15 Widerøes Flyveselskap ASA   vedlikehodsrapport (VR)
2006-12-01 Widerøes Flyveselskap ASA   godkjenning av innleieavtale - Approval of lease MSN 532/ Widerøes Flyveselskap
2006-12-01 Arntzen de Besche Advokatfirma   Godkjennelse av lease avtale
2006-12-01 Arntzen de Besche Advokatfirma   Registerhjemmel som eier overført til NAC Nordic Aviation Contractor A/S m.v.
2006-11-06 Arntzen de Besche Advokatfirma   melding om at transaksjonen kanskje gjennomføres
2006-10-31 Arntzen de Besche Advokatfirma   melding om at eierskiftet sannsynligvis ikke finner sted
2006-10-27 Norwegian Aviation College AS   Pantedokument
2006-10-26 Arntzen de Besche Advokatfirma   Deponering for senere registrering - skjøte og pantedokument
2006-10-26 Arntzen de Besche Advokatfirma   Arkiverting av dokument
2006-10-25 Arntzen de Besche Advokatfirma   forsikringsdokument
2006-09-22 Arntzen de Besche   KOPIERT TIL SAK-DOKNR 200501529 - 5 DEN 26092006 AV AKN: Søknad om godkjenning av innleieavtale - Approval of lease MSN 532/LN-WFT
2006-09-22 Arntzen de Besche   Søknad om godkjenning av innleieavtale - Approval of lease MSN 532/LN-WFT
2006-09-03 Widerøes Flyveselskap ASA   Søknad om luftdyktighetsbevis
2006-09-03 Widerøes Flyveselskap ASA   vedlikeholdsrapport (VR)
2006-04-28 Widerøes Flyveselskap ASA   Vedtak om dispensasjon fra nasjonalitetskravet i luftfartsloven § 3-2
2006-04-24 Widerøes Flyveselskap ASA   godkjent forlengelse av innleie - Widerøes Flyveselskap ASA
2006-03-29 BOMBARDIER AEROSPACE   Regarding expiry og lease agreement
source: caa.no