LN-WIG

Bombardier Aerospace Inc.
DHC-8-103

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Bombardier Aerospace Inc.
Model: DHC-8-103
MSN: 382
Mode-S Hex: 47808F
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Widerøe Asset AS
Adress: Langstranda 6
8003 BODØ
Operator: Widerøes Flyveselskap AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2016-09-27
Owner changed
Widerøe Asset AS
2007-10-01
Name
Widerøe's Flyveselskap AS
2001-01-01
Adress
Widerøe's Flyveselskap ASA
1994-06-23
Aircraft Added
Widerøes Flyveselskap AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2017-05-26 Widerøes Flyveselskap AS     ARC
2016-09-27 Widerøes Flyveselskap AS     Widerøe`s Flyveselskap AS - Vedtak om godkjenning av innleieavtale i forbindelse med eierskifte for LN-WIG
2016-09-27 Widerøe Asset AS     Overdragelse etter fisjon
2016-09-01 Widerøes Flyveselskap AS     Eierskifte LN-WIG
2016-05-25 Widerøes Flyveselskap AS     WF - Dokumentasjon etter Extension nr 2 av ARC for S/N 382
2015-08-13 Widerøes Flyveselskap AS     søknad om Permit To Fly
2015-08-13 Widerøes Flyveselskap AS     Utstedelse av Permit to Fly for å teste software versjon SCN 1000 for FMS UNS1FEw - Uten passasjerer eller last
2015-06-03 Widerøes Flyveselskap AS     Dokumentasjon etter extension no 1 av ARC
2014-06-05 Widerøes Flyveselskap AS     ARC - S/N 382
2013-10-01 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS     regstrering av heftelse
2013-10-01 Advokatfirmaet Thommessen AS     sletting av heftelse
2013-09-25 Advokatfirmaet Thommessen AS     apostille og aircraft mortgage deed
2013-09-25 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS     aircraft mortgage deed
2013-09-25 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS     aircraft mortgage deed
2013-06-07 Widerøes Flyveselskap AS     S/N 382 - Extension 2
2013-06-06 Widerøes Flyveselskap AS     S/N 382 - Extension 2
2013-01-14 Advokatfirmaet Thommessen AS     Sletting av pant i luftfartøy
2012-06-08 Widerøes Flyveselskap AS     ARC Extension 1 A
2012-05-04 Wiersholm, Mellbye & Bech adv     Registrering av Aircraft Mortgage Deed
2012-05-03 Wiersholm Mellbye & Bech adv     Registrering av Aircraft Mortgage Deed
2012-05-02 Wiersholm Mellbye & Bech adv     Aircraft Mortgage Deed
2012-04-30 Wiersholm Mellbye & Bech adv     Aircraft Mortgage Deed
2012-04-03 Wiersholm     Bestilling av registerutskrifter - LN-WIO
2012-04-03 Wiersholm     Bestilling av registerutskrifter - LN-WIO
2012-03-16 DnB Bank ASA     sletting av pant
2012-03-15 DnB Bank ASA     sletting av pantobligasjon
2011-06-14 Widerøes Flyveselskap AS   Dokumentasjon etter review - S/N 382
2011-06-08 Widerøes Flyveselskap AS   WF - Dokumentasjon etter review - S/N 382
2011-04-15 Post- og teletilsynet   illatelse for radioutstyr i luftfartøy
2011-03-31 Post- og teletilsynet   tillatelse til radioutstyr
2010-06-28 DnB Nor Bank ASA   retinglysing av pantedokument
2010-06-24 Den norske Bank ASA   retinglysing av pantedokumenter
2010-06-11 Widerøes Flyveselskap AS   ARC
2009-09-08 Widerøes Flyveselskap AS   Korrigert EASA Form 45 med dato og signatur
2009-06-29 Widerøes Flyveselskap AS   ARC - undedokumentasjon
2009-06-29 Widerøes Flyveselskap AS   Airworthiness review, statement & recommendation rev jun 09
2009-06-24 Widerøes Flyveselskap AS   Søknad om engangs utsettelse av veiing
2009-06-12 Widerøes Flyveselskap AS   DHC-8-100 - engangs utsettelse av veiing
2009-06-04 Widerøes Flyveselskap AS   søknad om fornyelse av Airworthiness Reciew Certificate og vedlikeholdsrapport
2008-10-10 Widerøes Flyveselskap AS   Utstedelse av EASA Form 45 og AFM forside med MTOW økt til 15 966 kgs.
2008-10-02 Widerøes Flyveselskap AS   søknad om revidering av MTOW og MZFW for Dash-8-100 serie
2008-07-15 Widerøes Flyveselskap AS   Dispensasnon for utførelse av vedlikehold
2008-06-30 Widerøes Flyveselskap AS   utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2008-06-27 Widerøes Flyveselskap AS   Utstedelse av EASA Form 25 luftdyktighetsbevis og EASA Form 45 støybevis
2008-05-19 Widerøes Flyveselskap AS   søknad om Airworthiness Review Certificate og kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2007-11-29 Statens Havarikommisjon for Transport   tilbakemelding på innrapportering av lufttrafikkhendelse STT- 02.05.2002
2007-07-09 Statens Havarikommisjon for Transport   kopi av brev til Widerøe - tilbakemelding på innrapportert hendelse 25.06.2007
2007-07-04 Widerøes Flyveselskap ASA   Rapport om luftfartsulykke - hendelse 25.06.2007 Sted KKN
2007-06-06 Den norske Bank ASA   Registrering av nedkvittering
2007-06-05 Widerøes Flyveselskap ASA   Widerøes Flyveselskap AS - fornyelse av luftdyktighetsbevis - LN-WIG
2007-05-30 Den norske Bank ASA   nedkvittering av pantoblikasjon
2007-02-15 DnB NOR Bank ASA   Retur av pantedokument uten sletting
2006-07-10 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2006-06-16 Widerøes Flyveselskap ASA   fornyelse av luftdyktighetsbevis - gyldig til 30.06.2007
2006-05-18 Widerøes Flyveselskap ASA   vedlikeholdsrapport
2006-05-18 Widerøes Flyveselskap ASA   Søknad om fornyelse av luftdyktighetsbevis
source: caa.no

More information: