LN-WNB

Avions Max Holste
MH 1521

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Avions Max Holste
Model: MH 1521
MSN: 16
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Sameiet Broussard
Adress: c/o Jarle Olav Mauritzen
Norittveien 28
1555 SON

source: caa.no

Aircraft event timeline

2009-06-01
Adress
Sameiet Broussard
2008-03-01
Adress
Sameiet Broussard

Related Youtube videos

LN-WNB data-toggle=

Broussard LN-WNB and Saab Safir LN-BII 19.02.2011

LN-WNB data-toggle=

Max Holste Broussard Mh 1521 LN-WNB Hedlanda Sweden

LN-WNB data-toggle=

Parachutejump from Max Holste Broussard LN-WNB

LN-WNB data-toggle=

Max Holste Broussard LN-WNBNome 27 06 09 del 2

LN-WNB data-toggle=

Sunset flight in a MH1521 Broussard

LN-WNB data-toggle=

Double take off formation Broussard and Casa Jungmann Kjeller Norway 2002

LN-WNB data-toggle=

Max Holste Broussard LN-WNB taking off from Kjeller to Geiteryggen ,Skien

LN-WNB data-toggle=

Max Holste Broussard at Leknes,Norway 2001

LN-WNB data-toggle=

Broussard MH-1521 LN-WNB "Yvette" display på Kjeller 2016

LN-WNB data-toggle=

Max Holste Broussard LN-WNB Kjeller-Geiteryggen Norway 27.06.09

LN-WNB data-toggle=

In Cockpit DC-3/C-53 Dakota LN-WNB

LN-WNB data-toggle=

Max Holste Broussard LN-WNB Nome- Kjeller 28 06 09

LN-WNB data-toggle=

Max Holste Broussard airshow display

LN-WNB data-toggle=

Max Holste Broussard departing Kjeller

LN-WNB data-toggle=

Broussard take off and landing at ENKJ July 2017

LN-WNB data-toggle=

Max Holste Broussard and Piper Grasshopper Torsnes Norway 2003

LN-WNB data-toggle=

Broussard take off from Gardermoen

LN-WNB data-toggle=

1956 Max Holste MH.1521M Broussard, LN-WNB. ENKJ

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2021-05-10 Norrønafly-Rakkestad AS     LN-WNB - Vedtak om utstedelse av Særskilt luftdyktighetsbevis
2021-05-03 Norrønafly-Rakkestad AS     LN-WNB - NF-0350B - vedlikeholdsprogram
2020-04-21 Norrønafly-Rakkestad AS     Vedlikeholdsrapport
2019-04-05 Norrønafly-Rakkestad AS     Vedtak om utstedelse av Særskilt luftdyktighetsbevis
2019-04-04 Norrønafly-Rakkestad AS     Vedlikeholdsrapport
2018-04-17 Sameiet Broussard     Vedtak om utstedelse av Særskilt luftdyktighetsbevis
2018-04-16 Bjørn Ødegård     Vedlikeholdsrapport
2017-01-26 Tor Nørstegård   Vedtak om utstedelse av Særskilt luftdyktighetsbevis
2017-01-24 Tor Nørstegård   Søknad om fornyelse av luftdyktighetsbevis
2016-03-23 Norrønafly-Rakkestad AS   Vedtak om utstedelse av særskilt luftdyktighetsbevis
2016-03-17 Norrønafly-Rakkestad AS   Søknad om særskilt luftdyktighetsbevis
2015-03-24 Norrønafly-Rakkestad AS   utstedelse av Særskilt luftdyktighetsbevis
2015-03-19 Sameiet Broussard   ang. tingsrettslig sameie
2015-03-17 Norrønafly-Rakkestad AS   vedlikeholdsrapport (VR)
2014-12-17 Tor Nørstegård   LN WNB - SV: Inspeksjon av slanger Broussard LN-WNB
2014-10-05 Tor Nørstegård   Vedlikeholdsprogram revisjon 1
2014-09-12 Norrønafly-Rakkestad AS   Revisjon nr. 1 av vedlikeholdsprogram
2014-06-23 Tor Nørstegård   Sjekkliste for inspeksjoner
2014-01-06 Sameiet Broussard   Utstedelse av Overflyvningstillatelse
2013-12-18 Sameiet Broussard   Søknad om Ferry Flight Permit
2013-11-27 Sameiet Broussard   Sameiet Broussard - søknad om Ferry Flight Permit
2013-03-19 Tor Nørstegård   Vedrørende luftdyktighet
2013-03-18 Tor Nørstegård   Søknad om forlengelse av luftdyktighet
2012-03-22 Norrønafly-Rakkestad AS   Permit to Fly
2012-03-21 Norrønafly-Rakkestad AS   vedlikeholdsrapport
2012-03-14 Sameiet Broussard   Vedlikeholdsprogram godkjent
2012-02-18 Tor Nørstegård   Ny søknad AMP Annex II fly
2011-12-14 Tor Nørstegård   vedrørende forslag til ny AMP
2011-12-11 Tor Nørstegård   vedrørende forslag til ny AMP
2011-12-02 Tor Nørstegård   vedrørende forslag til ny AMP
2011-11-22 Tor Nørstegård   Ny AMP for Broussard
2011-09-28 Sameiet Broussard   vedtak om status som historisk luftfartøy
2011-03-02 LN-WNB   Tilsynsrapport og snag sheet
2011-02-10 Norrønafly-Rakkestad AS   Tilsynsrapport med snag sheet
2011-01-27 Norrønafly-Rakkestad AS   utkvittert tilsynsrapport
2011-01-21 Norrønafly-Rakkestad AS   Forlengelse av Permit to Fly
2011-01-20 Tor Nørstegård   Vedlikeholdsansvar
2011-01-11 Norrønafly-Rakkestad AS   vedlikeholdsrapport
2010-12-06 Norrønafly-Rakkestad AS   Søknad om fornyet luftdyktighet
2010-08-12 Sameiet Broussard v/ Jarle Olav Mauritzen   Godkjenning av prosedyrer i forbindelse med løft og slipp av fallskjermhoppere
2010-08-11 Reidar Berntsen   Revidert SOP
2010-08-10 Reidar Berntsen   standard operasjonsprosedyrer fallskjermhopp
2010-07-30 Jarle O. Mauritzen   Flightmanual MH-1521
2009-11-12 Sameiet Broussard   Kopi og søknad fra 1994 angående dispensasjon fra merkerkrav
2009-11-10 Sameiet Broussard   Kommentarer angående plassering av registreringsmerke på hale
2009-10-26 Flyteknisk Notodden AS   Forlengelse av Luftdyktighetsbevis (LDB)
2009-10-26 Sameiet Broussard   plassering av registreringsmerke på hale
2009-10-09 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-10-05 Flyteknisk Notodden AS   vedlikeholdsrapport (VR)
2009-09-29 Sameiet Broussard   Plassering av registreringsmerke på hale
2009-09-01 Sameiet Broussard   Ikke tilfredsstillende plassering av registreringsmerker på hale
2009-02-19 Jan Hovet   tildeling av ICAO 24-bit Aircraft Code
2009-02-13 Jan Hovet   søknad om ICAO 24-bit Aircraft Code
2008-09-30 Flyteknisk Notodden AS   vedlikeholdsrapport
2007-11-09 Flyteknisk Notodden AS   vedlikeholdsrapport (VR)
2006-11-22 Flyteknisk Notodden AS   Vedlikeholdsrapport (VR)
source: caa.no

More information: