LN-OAB

Robinson Helicopter Company
R44

DELETED HELICOPTERAircraft Details

Manufacturer: Robinson Helicopter Company
Model: R44
MSN: 273
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Boa Eiendom AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2012-05-09
Aircraft Deleted
Boa Eiendom AS
2006-07-20
Owner changed
Boa Eiendom AS
2005-07-29
Owner changed
Cocpit & Følelser AS
2003-10-01
Adress
Berger Ole Petter
2002-07-01
Adress
Berger Ole Petter
2002-06-03
Owner changed
Berger Ole Petter
2001-10-01
Adress
Helikopterdrift AS
2000-06-09
Aircraft Added
Helikopterdrift AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2013-06-13 Statens Haverikommission     Oppfølging av tilråding R1 i rapport RL2013:06 om ulykke med LN-OAB i Ånn Jämtlands län 6.9.2011
2012-05-10 Boa Eiendom AS     sletting av luftfartøy
2012-05-07 Boa Eiendom AS     sletting av luftfartøy
2011-12-01 Helitrans     bekreftelse om panthaver på fartøy
2011-11-28 Helitrans AS     Helitrans - opplysninger
2011-09-08 Statens haverikommission     SHK søker fartøyopplysninger
2011-01-11 Advokatfirmaet Selmer DA, Trondheim   Sletting av pantedokument
2011-01-10 Arntzen de Besche Advokatfirma   Sletting av pantedokument
2010-11-08 Helitrans AS   ARC
2010-10-20 Boa Eiendom AS   etterlyser bestilt loggbok
2010-10-12 Boa Eiendom AS   Bestilling av ny loggbok til luftfartøy
2010-08-10 Arntzen de Besche Advokatfirma   tinglyst pantedokument
2010-08-09 Arntzen de Besche Advokatfirma   Registrering av heftelse
2010-08-04 Advokatfirmaet Selmer DA   attestert registerutskrift
2010-08-04 Advokatfirmaet Selmer DA   attestert registerutskrift
2010-04-27 Bristow Norway AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2010-04-20 Lasse Andersen   AMP avtale inngått med CAMO
2010-04-20 Lasse Andersen   AMP avtale inngått med CAMO
2010-03-25 Bristow Norway AS   ARC renewal AS 332 L1
2009-10-27 Boa Eiendom AS   Første gangs forlengelse av National Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2009-10-22 Helitrans AS   Vedlikeholdsrapport
2009-06-18 Helitrans AS   tildeling av ICAO bit kode
2009-06-11 Helitrans AS   søknad om BIT kode
2008-10-24 Boa Eiendom AS   Utstedelse av EASA Form 45 støybevis
2008-10-10 Boa Eiendom AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2008-10-10 Boa Eiendom AS   Utstedelse av kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-09-19 Helitrans AS   vedlikeholdsrapport (VR)
2008-03-25 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-03-05 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-02-26 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2007-09-26 Helitrans AS   supplemental type cerfificate for the use of automotive gasoline
2007-03-14 Helitrans AS   vedlikeholdsrapport (VR)
2006-09-27 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2006-08-01 Helitrans AS   Endring av bruksområde
2006-08-01 Helitrans AS   utstedelse av luftdyktighetsbevis - gyldig til 28.09.2008
2006-07-26 Helitrans AS   Søknad om endring av bruksområde
2006-07-21 European Helicopter Center AS   Registerhjemmel som eier overført til Boa Eiendom AS
2006-07-17 European Helicopter Center AS   Søknad om omregistrering av luftfartøy - Kjøper Boa Eiendom as - Selger Cocpit & Følelser AS - Flyskjøte - Firmaattest
2006-06-21 DnB NOR Finans AS   Sletting av pant på luftfartøy i luftfartøyregisteret
2006-04-03 European Helicopter Center AS   ny vedlikeholdsrapport (VR)
2006-03-17 European Helicopter Center AS   Søknad om luftdyktighetsbevis
2006-03-16 European Helicopter Center AS   Vedlikeholdsrapport - VR
source: caa.no

More information: