LN-OCQ

Schweizer Aircraft Corporation
269C

DELETED HELICOPTERAircraft Details

Manufacturer: Schweizer Aircraft Corporation
Model: 269C
MSN: 1773
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Lip AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2015-04-13
Aircraft Deleted
Lip AS
2005-12-22
Owner changed
Fonnafly Oslo AS
2004-06-23
Aircraft Added
Fønix Helicopter AS

Related Youtube videos

LN-OCQ data-toggle=

Hamar(ENHA). Hughes 300 LN-OCQ.

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2015-04-29 Savback Helicopters   Certificate of deletion LN-OCQ sendt per epost
2015-04-29 Savback Helicopters   Slettelsesattest
2015-04-16 Knut Lunde   Certificate of de-registration
2015-04-14 LIP A/S   slettet luftfartøy
2015-04-09 Lunde Investment Partners   Begjæring om avregistrering
2015-03-16 Savback Helicopters   attestert registerutskrift
2015-03-16 Savback Helicopters   attestert registerutskrift
2014-11-04 Malmskogens Aerocenter AB   ARC-1 ect 2013-013
2013-09-10 Malmskogens Aerocenter AB   AMP revisjon 3
2013-09-08 Malmskogens Aerocenter AB   ARC 15b
2013-09-08 Malmskogens Aerocenter AB   AMP revisjon 3
2013-08-26 Lip AS   Utstedelse av nytt luftdyktighetsbevis EASA Form 25
2013-08-08 Lip AS   oversendelse av nytt registreringsbevis
2013-08-08 Knut Lunde   foreløpig svar på erstatning av flypapirer
2013-08-08 Lip AS   Helikopter Eier - Lip AS
2013-08-07 Knut Lunde   Søknad om å få erstattet flypapirer etter flom
2013-03-13 Malmskogens Aerocenter   AMP revisjon 2 godkjent
2013-03-08 Malmskogens Aerocenter   MP ASL Status 2012-11-09
2013-03-07 Malmskogens Aerocenter   status ARC og AMP revisjon 2
2013-02-16 Malmskogens Aerocenter   MP ASL Status 2012-11-09
2011-09-15 Malmskogens Aerocenter   AMP godkjent
2011-09-14 Lasse Dahlberg   signert statement til AMP
2011-09-12 Lasse Dahlberg   AMP
2010-11-16 Conny Aerocenter   Camo - eier avtale
2010-11-07 Lasse Dahlberg   Korrigert AMP
2010-08-23 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2010-08-21 Lars Dahlberg   Airworthiness Renewal - Documents Signed
2010-08-20 LIP AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2010-08-18 LIP AS   søknad om forlengelse av N-ARC
2010-08-18 LIP AS   søknad om forlengelse av N-ARC
2009-07-02 Helifly AS   Tildeling av ICAO 24 bits iCAO code
2009-06-29 Lip AS   Forlengelse av Airworthiness Review Certificate (N-ARC) ikeholdsrapport
2009-06-13 Helifly Maintenance AS   søknad om førstegangs fornyelse Airworthiness Review Certificate (N-ARC) og vedlikeholdsrapport
2008-10-24 Lip AS   Utstedelse av EASA Form 45 støybevis
2008-09-18 Lip AS   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-09-09 Lip AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate - N-ARC
2008-07-10 Helifly Maintenance AS   vedlikeholdsrapport (VR)
2008-06-03 Post- og teletilsynet   tillatelse til radioutstyr i luftfartøy
2008-02-26 Post- og teletilsynet   temporary radio licence
2008-02-15 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr
2007-06-13 Helifly Maintenance AS   endring av bruksområde fra erverv til privat
2007-06-13 Helifly Maintenance AS   fornyelse av luftdyktighetsbevis - gyldig til 28.09.2008
2007-06-01 Pegasus FTO   Opphør av leieavtale mellom Pegasus FTO og LIPP AS
2007-06-01 Helifly AS   endring av bruksområde fra erverv til privat
2007-06-01 Helifly AS   Vedlikeholdsrapport
2007-06-01 Helifly AS   søknad om luftdyktighetsbevis
2006-06-16 Pegasus FTO   Utsendelse av Luftdyktighetsbevis
2006-06-12 Pegasus FTO   søknad om fornyelse av luftdyktighetsbevis - vedlagt vedlikeholdsrapport (VR)
2006-06-12 Pegasus Flight Training Organisation   Fornyelse av Luftdyktighetsbevis - Søknad
2006-06-09 Pegasus FTO AS   Vedlikeholdsrapport
2006-02-16 Lip AS   Registrert eierskifte
2006-02-02 Pegasus FTO   Eiendomsoverdragelse - Flyskjøte - Firmaattest
2006-01-04 Fønix Helicopter AS   overdragelse av luftfartøy - flyskjøte
2006-01-03 Fønix Helicopter AS   Kopi av legitimasjon til Werner Isaksen
2005-12-09 Fønix Helicopter AS   vedrørende manglende dokumentasjon - svarfrist 16.12.2005
2004-05-14 European Flight Training Center AS   søknad om godkjennelse for innleie av luftfartøy, Schweizer 300 C
source: caa.no

More information:

Public records for this aircraft or owner
Accident/incident report history:
General web search: