LN-OCW

Airbus Helicopters
AS 350 B3

ACTIVE HELICOPTERAircraft Details

Manufacturer: Airbus Helicopters
Model: AS 350 B3
MSN: 3942
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Airlift AS
Adress: Førde lufthamn
6977 BYGSTAD
Operator: Airlift AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2016-12-21
Owner changed
Airlift AS
2013-02-01
Adress
Airlift Helicopter AS
2011-08-01
Adress
Blueway Helicopter AS
2009-11-01
Adress
BLUEWAY HELICOPTER AS
2009-11-01
Name
BLUEWAY HELICOPTER AS
2007-06-01
Adress
Airlift Helicopter AS
2006-11-01
Owner changed
Airlift Helicopter AS
2005-06-09
Aircraft Added
SG Finans AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2017-09-26 Airlift AS     Utvidelse av TBO for Module 1 på motor
2017-08-28 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     LN-OCW- kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2017-04-21 Airlift AS     ARC report
2016-12-22 Airlift AS     registreringsbevis
2016-12-22 Airlift AS     LN-OCW, LN-OPU, LN-OPG, LN-OPF, LN-OPW, LN-OBX, LN-OMB, LN-OPP, LN-OPN, LN-OPZ, LN-OXA, LN-OXB, LN-OXD, LN-OXE, Oversendelse av registreringsbevis etter gjennomført fusjon
2016-12-21 Advokatfirma Mageli     Fusjon Airlift AS / Airlift Helicopter AS
2016-05-09 Airlift AS     ARC
2015-05-25 Airlift AS     ARC validation report
2014-12-22 Sparebank 1 SR-Bank ASA     sletting av pant
2014-12-22 Advokatfirmaet Haavind AS     Registration of Mortgage
2014-12-19 Advokatfirmaet Haavind AS     Registration of Mortgage
2014-12-18 Airlift AS     vedtak om godkjenning av forlenget innleieavtale
2014-12-17 Airlift AS     Søknad om fornying av innleie
2014-10-16 Sparebank 1 SR-Bank ASA     sletting av pant
2014-05-29 Airlift AS     ARC
2013-06-03 Airlift AS     ARC 15a 2.extension på fartøyet LN-OCW
2013-05-30 Airlift AS     ARC
2013-04-03 Airlift AS     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2012-06-14 SEB Finans     sletting pant - effektueringsmelding
2012-06-11 SpareBank SR-Bank 1     Pantedokument
2012-05-21 SEB Finans     sletting pantedokument i luftfartøy
2012-05-16 Airlift AS     ARC 15a Ex
2012-04-20 Airlift AS     Vedtak om godkjenning av forlenget innleie
2012-04-16 Airlift AS     søknad om forlenget innleie
2011-06-01 Airlift AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2011-05-04 Airlift AS   søknad ARC
2010-10-15 Airlift AS   Opphør av leieforhold
2010-10-11 Airlift AS   opphør sublease avtale
2010-09-23 Airlift AS   Godkjennelse av utleie av luftfartøy
2010-09-13 Airlift AS   Søknad om innleie av luftfartøy - Sub-lease
2010-08-06 Airlift AS   Airlift AS - LN-OCW tatt inn på selskapets Operations Specifications
2010-07-30 Airlift AS   dokumentasjon på navneendring fra Airlift Helicopter AS til Bluway Helicopter AS
2010-07-26 Airlift AS   slutt dato sub-lease
2010-06-18 Airlift A/S   Godkjennelse av utleie av luftfartøy
2010-06-10 Airlift AS   Forsikringsbevis
2010-06-03 Airlift AS   Sub-lease søknad
2010-06-02 Airlift AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2010-05-10 Airlift AS   Søknad om utstedelse av ARC
2009-11-25 Airlift AS   terminering av sub lease avtale s/n 3942
2009-11-10 Airlift AS   terminering av sub lease avtale s/n 3942
2009-10-12 Airlift AS   søknad om forlengelse av leiekontrakt 3942
2009-10-09 Swedish Transport Agency   acceptance of technical and operational survey - agreement ragarding lease of aricraft between Airlift AS og Airlift Helicopter Sweden AB
2009-09-28 Transportstyrelsen   LN-OCW Forlengelse av dry-lease out
2009-08-31 Airlift AS   søknad om forlengelse av leiekontrakt 3942
2009-08-03 Airlift AS   Søknad om innleie av luftfartøy
2009-07-31 Airlift AS   Søknad om innleie av luftfartøy
2009-07-08 Gunnar Nordahl   sub lease
2009-07-08 Transportstyrelsen   Transfer of Authority responsibility
2009-07-08 Transportstyrelsen   Transfer of Authority responsibility
2009-07-02 Airlift AS   Søknad om utleie av luftfartøy
2009-07-02 Airlift AS   søknad om sub lease
2009-06-10 Svein Ystaas   Mod/repair list.
2009-06-10 Airlift AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2009-05-28 Airlift AS   Oppdatert AD liste ved fornying av ARC
2009-05-27 Airlift AS   vedlikeholdsrapport
2009-05-27 Airlift AS   Søknad om luftdyktighetsbevis
2009-05-27 Airlift AS   AD List
2008-07-15 SEB Finans   Retur av slettet og registrert panterett
2008-07-11 Airlift AS   godkjenning utsettelse av T-inspeksjon på AS350 B3 S/N 3942
2008-07-03 SEB Finans   sletting og registrering av pantedokument
2008-06-24 Airlift AS   T-inspection extension
2008-06-11 Airlift AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2008-06-11 Airlift AS   Utstedelse av kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-06-11 Airlift AS   EASA godkjenning for godkjenning av modifikasjon
2008-06-09 Airlift AS   Søknad om utsettelse av T-inspeksion på AS350 B3 S/N 3942
2008-04-24 Airlift AS   søknad om luftdyktighetsbevis
2007-09-12 Airlift AS   Airlift AS - savner svar på søknad om godkjenning av dry lease - ny eier - LN-OPZ, LN-OCW, LN-OMB, LN-OMX, LN-OPF, LN-OPG, LN-OPN, LN-OPP, LN-OPU, LN-OPW, LN-OCO og LN-OPV
2007-06-18 Airlift AS   Airlift AS - søknad om godkjenning av dry lease - ny eier - LN-OPZ, LN-OCW, LN-OMB, LN-OMX, LN-OPF, LN-OPG, LN-OPN, LN-OPP, LN-OPU, LN-OPW og LN-OCO
2006-11-07 Airlift AS   godkjennelse av utsettelse av T-inspeksjon på AS350B3 - S/N 3942
2006-11-06 Helicopter Rental Group AS   Retur av registrert skjøte
2006-11-06 Airlift Helicopter AS   Registerhjemmel som eier overført til Airlift Helicopter AS
2006-11-06 Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)   Retur av registrert pantedokument
2006-10-31 Helicopter Rental Group AS   Flyskjøte
2006-10-31 SG Finans AS Norge, Sverige Filian   ordre fra SG Finans om å iverksette registrereing av eierskifte
2006-09-19 Airlift AS   søknad om utsettelse av T-inspeksjon på AS350B3 - S/N 3942
2006-05-11 Airlift AS   søknad om fornyelse av luftdyktighetsbevis - vedlagt vedlikeholdsrapport (VR) og AD-note liste
2005-11-11 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2005-06-14 Airlift AS   kopier av franske dokumenter
source: caa.no

More information:

Public records for this aircraft or owner
Accident/incident report history:
General web search: