LN-ODD

Airbus Helicopters
SA 315 B

DELETED HELICOPTERAircraft Details

Manufacturer: Airbus Helicopters
Model: SA 315 B
MSN: 2578
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Lama Invest AS
Operator: Nordlandsfly AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2011-11-24
Aircraft Deleted
Lama Invest AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2013-10-22 Samferdselsdepartementet     Oppfølging av tilråding i rapport - SL RAP 2013/22 - om luftfartsulykke i Haustreisdalen 24.05.2011 med Eurocopter SA 315 B Lama LN-ODD
2013-09-26 Statens Havarikommisjon for Transport     Luftfartsulykke - Mosjøen - 24.05.20111 - SL RAP 2013/22
2011-11-24 Lama Invest AS     LN-ODD- sletting av luftfartøy
2011-11-22 Lama Invest AS     LN-ODD- sletting av luftfartøy
2011-10-27 Nordlandsfly AS     Nordlandsfly AS - Oppdatert Operations Specifications i forbindelse med flåtereduksjon med LN-ODD og LN-OBD
2011-10-27 Nordlandsfly AS     Nordlandsfly AS - Oppsigelse kontrakt LN-OBD og endring av AOC grunnet totalthavari med LN-ODD
2011-10-27 Lama Invest AS     sletting av luftfartøy
2011-10-27 Lama Invest AS     SV: Sletting LN-ODD
2011-07-18 Lama Invest AS   attestert registerutskrift
2011-05-30 SHT   Notification -AVSKJERMET
2010-11-15 Nordlandsfly AS   ARC
2009-10-29 Nordlandsfly AS   utstedelse av Airworthinnes Review Certificate
2009-10-15 Nordlandsfly AS   Recommendation for Airworthinnes Review Certificate - CAME
2009-08-31 Statens Havarikommisjon for Transport   rapport (SL RAP 2009/20) om luftfartsulykke på Tovenfjellet i Vefsn, Nordland 02.02.2009
2009-08-04 Statens Havarikommisjon for Transport   Utkast til rapport om luftfartsulykke på Tovenfjellet i Vefsen 02.02.2009-AVSKJERMET
2009-06-26 Statens Havarikommisjon for Transport   Utkast til rapport om luftfartsulykke på Tovenfjellet i Vefsen 02.02.2009-AVSKJERMET
2009-04-30 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-04-30 Post- og teletilsynet   vedrørende forespørsel om ny utskrift av tillatelse
2009-02-16 Statens Havarikommisjon for Transport   Ln-ODD - Underrettelse om luftfartsulykke ved Kaldåga i Vefsn 02.02.2009
2008-11-19 Nordlandsfly AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2008-10-30 Nordlandsfly AS   Vedlikeholdsrapport
2008-10-03 Nordlandsbanken ASA   sletting av pantedokumentasjon
2008-10-01 Nordlandsbanken   slettelse av pantedokumentasjon
2007-12-20 Statens Havarikommisjon for Transport   rapport (SL RAP 2007/35) om luftfartsulykke Liagardene, Ål i Buskerud 13.04.2006 med eurocopter EC 135
2007-11-27 Nordlandsfly AS   Utstedelse av kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2007-11-26 Nordlandsfly AS   Nordlandsfly AS- utstedelse av Airworthiness Review Certificate
2007-11-19 Nordlandsfly AS   LN-ODD Dokumentasjon i fm ustedelse av ARC
2007-11-19 Nordlandsfly AS   LN-ODD Dokumentasjon i fm ustedelse av ARC
2007-11-11 Nordlandsfly AS   vedlikeholdsrapport
2007-11-11 Nordlandsfly AS   søknad om luftdyktighetsbevis
2006-11-16 Anders Eringdal   ny AD-status
2006-11-02 Nordlandsfly AS   AD/SB/LDP Reference Raport - endeligt åverenskommelse -
2006-10-04 Nordlandsfly AS   Søknad om luftdyktighetsbevis
2006-10-04 Aerotec AS   LN-ODD Vedlikeholdsrapport
2006-05-29 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2006-05-19 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2006-03-21 NordlandsBanken   Registrert pantedokument
2006-03-17 Nordlandsfly AS   tildeling av ICAO-id 24 bit aircraft address
2006-03-16 NordlandsBanken   Tinglysing - Panterett i helikopter fra Lama Invest as
2005-12-18 Nordlandsfly AS   Fortegnelse av AD-notes - Lama
source: caa.no

More information: