LN-OGL

Airbus Helicopters
AS 350 B3

ACTIVE HELICOPTERAircraft Details

Manufacturer: Airbus Helicopters
Model: AS 350 B3
MSN: 3792
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Brannhaugen Eiendom AS
Adress: Brannhaugen
7633 FROSTA
Operator: Helitrans AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2018-02-09
Owner changed
Brannhaugen Eiendom AS
2011-05-01
Adress
Heliscan Invest AS
2009-12-01
Name
Heliscan Invest AS
2006-11-10
Owner changed
Helitrans Invest AS
2005-06-24
Owner changed
Helicopter Network AS
2004-04-19
Aircraft Added
Anleggsmaskin AS
2004-03-25
Aircraft Added
Anleggsmaskin AS

More aircraft owned by Brannhaugen Eiendom AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2018-01-17 Sparebank 1 SMN     LN-OYC, attestert registerutskrift
2018-01-16 Sparebank 1 SMN     LN-OYC, Bestilling av attestert registerutskrift
2017-08-02 HeliScan AS     HeliScan AS- godkjenning av søknad om gangtidsforlengelse
2017-08-01 HeliScan AS     HeliScan AS - Søknad om gangtidsforlengelse Module 2 LN-OGL
2017-05-31 HeliScan AS     Fornyelse av ARC AS350B3
2016-06-02 HeliScan AS     Utstedelse av ARC AS350B3
2015-12-07 Statens Havarikommisjon for Transport     Rapport (SL RAP 2015/13) om alvorlig luftfartshendelse, Lagovaggi, Nordland fylke, 21.09.2015 Airbus helicopters AS 350 B3, LN-OGL
2015-03-17 HeliScan AS     HeliScan AS - Fornyelse av ARC AS350B3
2013-04-04 Heliscan AS     Fornyelse av ARC
2012-04-23 Post- og teletilsynet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2012-04-11 Heliscan AS     fornyelse av ARC
2012-02-21 Post- og teletilsynet     kopi midlertidig tillatelse for bruk av radioutstyr
2012-01-09 Heliscan AS     Heliscan AS - Vedtak - godkjenning - innleieavtale - flåteutvidelse - flåtereduksjon - Oppdatert Operations Specifications
2011-03-13 Heliscan AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2011-02-28 Heliscan Invest AS   Heliscan Invest AS - Godkjenning av utleie på LN-OGL og avtale om overføring av tilsynsansvar med Sverige
2011-02-28 Transportstyrelsen   MoU between SCCA and NCAA
2011-02-25 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2011-02-23 Heliscan AS   anmodning om fornyelse av ARC
2011-02-22 Gunnar Nyhus   Heliscan AS - Overføring av tilsynsansvar LN-OGL
2011-02-22 Heliscan AS   anmodning om overføring av tilsynsansvar fra LT til Transportstyrelsen
2010-08-23 Fokus Bank   Sletting av pant
2010-08-20 Sparebank 1   registrering av panterett
2010-08-18 Fokus Bank   panterett for sletting
2010-07-13 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2010-07-07 Sparebank 1   Tinglysning av pant i luftfartøy
2010-07-01 Sparebank1 SMN   Attestert utskrift LN-OGL og LN-OLG
2010-06-21 Helitrans AS   Luftfartshendelse Remmafjellet i Ramfjord 06.05.2010 - Tap av stålrør fra underhengende last
2010-05-18 Helitrans AS   Luftfartshendelse Remmafjellet i Ramfjord 06.05.2010
2010-04-14 Helitrans AS   ARC - Form 15b
2009-03-23 Helitrans AS   utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2009-03-17 Helitrans AS   Vedlikeholdsrapport (VR)
2008-10-15 Helitrans AS   søknad om utvidelse av toleranse
2008-10-15 Helitrans AS   Søknad om utførelse av ettersyn på Grønland
2008-09-26 Helitrans AS   søknad om utvidelse av toleranse
2008-09-26 Helitrans AS   Søknad om utførelse av ettersyn på Grønland
2008-03-31 Tormod Kiplesund   LN-OGL Modification - Reparasjoner tillegg pr mail
2008-03-31 Tormod Kiplesund   balance report2, LN-OLG Weighing Report 1 tillegg pr mail
2008-03-31 Helitrans AS   utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2008-03-31 Helitrans AS   Utstedelse av kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-03-31 Helitrans AS   modifikasjoner / reparasjoner
2008-03-31 Helitrans AS   veierapport
2008-03-28 Roald Askheim   Mail angående utstedelse av ARC - AFM
2008-03-28 Roald Askheim   Mail med ytterligere info
2008-03-17 Helitrans AS   AD-SB list
2008-03-05 Helitrans AS   søknad om utstedelse av luftdyktighetsbevis - vedlikeholdsrapport (VR)
2008-03-05 Helitrans AS   AD 2008-004
2007-07-05 Helitrans AS   Utstedelse av duplikat for luftdyktighetsbevis og miljødyktighetsbevis - støy - AS 350 B3
2007-07-05 Helitrans AS   søknad om duplikat av registreringsbevis
2007-07-04 Helitrans AS   søknad om utstedelse av nye fartøydokumenter - vedlagt kopi av kvittering for betalt gebyr og kopi av politianmeldelse
2007-07-04 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2007-07-04 Helitrans AS   søknad om duplikat av registreringsbevis
2007-02-21 Helitrans AS   Søknas om fornyelse av luftdyktighetsbevis
2006-11-27 Helitrans AS   tilleggsopplysninger til innleiesøknad
2006-11-10 Fokus bank   Registrering av eierskifte og panterett
2006-11-10 DnB NOR Finans AS   Slettelse av pantogligasjon
2006-11-09 DnB NOR Finans AS   effektuering av sletting av pant
2006-11-08 DnB NOR Finans AS   Slettelse av pantogligasjon kr 11.000.000,- - Eurocopter 350 B3 Ecureuil
2006-11-06 Fokus bank   pantedokument - Firmaattest - Flyskjøte
2006-11-02 Helitrans Invest   Avtale om innleie av luftfartøy
2006-03-15 Helitrans AS   fornyelse av luftdyktighetsbevis - gyldig til 31.03.2007
2006-02-28 Helitrans AS   søknad om luftdyktighetsbevis
source: caa.no

More information: