Aircraft Details

Manufacturer: Airbus Helicopters
Model: AS 365 N2
MSN: 6405
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Lufttransport RW AS
Operator: Lufttransport AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2016-11-15
Aircraft Deleted
Lufttransport RW AS
2016-02-24
Owner changed
Lufttransport RW AS
2001-04-23
Aircraft Added
Lufttransport AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2017-02-10 PDG Helicopters     10/01606-16 - Airbus Helicopters SA365N2 - EASA C of A and ARC
2017-02-09 PDG Helicopters     Airbus Helicopters SA365N2 - EASA C of A and ARC
2016-11-16 Lufttransport Rotor Wing AS     sletting av luftfartøy
2016-11-11 Lufttransport Rotor Wing AS     Slettelsesattest
2016-11-10 Lufttransport AS     att. registerutskrift
2016-11-10 Lufttransport Rotor Wing AS     attestert registerutskrift
2016-11-04 Lufttransport AS     Bill of sale - anmodning om slettelsesattest
2016-10-14 Lufttransport FW As     Sletting av heftelse
2016-10-13 DnB Bank ASA     Sletting av pantesikkerhet
2016-10-12 Stig Veiåker     LN-OLE bekreftelse på ingen heftelser
2016-10-12 Lufttransport AS     bekreftelse på ingen heftelser.
2016-10-12 Lufttransport AS     attestert registerutskrift
2016-06-08 Lufttransport Rotor Wing AS     oversendelse av registreringsbevis
2016-02-22 Lufttransport AS     Overføring av luftfartøy
2016-02-16 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2015-03-17 Lufttransport AS     Kansellering av søknad TK021B15/fot - Utleie av AS365N2 LN-OLE (6405) til SMC
2015-03-13 Lufttransport AS     Søknad om godkjenning av forlengelse av lease agreement LT - SMC gjeldende LN-OLE
2014-12-17 Transportstyrelsen     LN-OLE signert SIDE LETTER 1
2014-12-17 Lufttransport AS     vedtak om godkjenning av forlenget utleie
2014-12-16 Transportstyrelsen     Forlengelse av MoU
2014-12-07 Lufttransport AS     Informering om forlengelse av Dry-Lease
2014-09-18 Post- og teletilsynet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2014-09-15 Scandinavian MediCopter AB     utstedelse av Airworthiness Review Certificate OLE20140915a
2014-09-13 Lufttransport AS     søknad om ARC på vegne av Scandinavian Medicopter AB
2014-08-06 Lufttransport AS     Airworthiness review
2013-11-01 Advokatfirmaet Grette     N-OLI - Utskrifter fra Norsk Luftfartøyregister
2013-11-01 Advokatfirmaet Grette     N-OLI - attestert registerutskriftUtskrifter fra Norsk Luftfartøyregister
2013-09-19 Scandinavian AirAmbulance     kopi av 2nd Extension av ARC
2013-09-12 Scandinavian Air Ambulance     ARC
2012-10-03 Transportstyrelsen     Signert MoU mellom SCAA og NCAA forlengelse av utleie 14.10.12-31.12.14
2012-10-03 Lufttransport AS     Vedtak om godkjenning av forlenget utleie av LN-OLE til Scandinavian Medicopter AB, Sverige
2012-10-02 Lufttransport AS     AOC för Scandinavian Medicopter
2012-10-02 Transportstyrelsen     Forlengelse av MoU mellom SCAA og NCAA
2012-08-31 Scandinavian MediCopter AB     ARC
2012-08-27 Lufttransport AS     Utleie av AS365N2 - (6405) til Scandinavian Medicopter AB
2012-03-15 DnB Bank ASA     pantefrafall av pantedokument
2012-03-13 DnB Bank ASA     pantefrafall av pantedokument
2011-10-25 Transportstyrelsen     Forlengelse av MoU mellom SCAA og NCAA
2011-10-25 Lufttransport AS     Vedtak om godkjenning av utleie av luftfartøy
2011-10-13 Luftfartsverket, Sverige     Forlengelse av MoU mellom SCAA og NCAA
2011-10-12 Lufttransport AS     Søknad om utleie av luftfartøy
2011-09-30 DnB NOR Bank ASA     LN-OLA og tinglysing av pantedokument
2011-09-29 DnB NOR     LN-OLA og Retinglysing av pantedokument
2011-09-16 Scandinavian Medicopter AB     Utstedelse av Airworthiness Review Certificate - ARC
2011-09-16 Scandinavian AirAmbulance     Airworthiness Recomendation
2010-11-03 Lufttransport AS   Oppdatert Operations Specifications
2010-10-29 Lufttransport AS   Godkjennelse av utleie av luftfartøy
2010-10-15 Lufttransport AS   Utleie av helikopter AS365N2 LN-OLE (6405) til Scandinavian Medicopter AB
2010-09-01 Aviation Engineering AS   Søknad om ARC for AS365N2 tilhørende Lufttransport AS
2010-09-01 Lufttransport AS   Lufttransport AS - Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC) LN-OLE
2010-08-09 Lufttransport AS   Svar vedrørende søknad om Permit to Fly for AS365N2
2010-07-30 Lufttransport AS   Søknad om Permit to Fly for AS365N2
2009-09-10 Lufttransport AS   LN-OLE Godkjenning av utleie
2009-09-04 Lufttransport AS   utleie av AS3652 SN 6405
2009-08-27 Lufttransport AS   Tilbakeføring etter utleie til SMC
2009-08-26 Lufttransport AS   Tilbakeføring til Lufttransport AS
2009-06-08 Lufttransport AS   Tilbakeføring etter utleie til SMC
2009-05-27 Lufttransport AS   Forlengelse av leiekontrakt på AS365N2
2009-05-12 Lufttransport AS   Forlengelse av leiekontrakt på AS365N2
2009-04-30 Lufttransport AS   Signert kontrakt
2009-04-30 Lufttransport AS   godkjenning av utleie til 20. mai 2009
2009-04-30 Transportstyrelsen   bilateral agreement
2009-04-27 Lufttransport AS   Utstedelse av ARC - Rapport 2009AR-111
2009-04-24 Lufttransport AS   Lufttransport AS - søknad om forlengelse av leiekontrakt på AS3652 SN 6405 - LN-OLE
2009-04-21 Lufttransport v/Fredrik Ottosson   VS: LN-OLE ny ARC 2009 Tilleggsinfo
2009-04-21 Lufttransport v/Fredrik Ottosson   VS: LN-OLE ny ARC 2009 Tilleggsinfo
2009-04-21 Lufttransport v/Fredrik Ottosson   VS: LN-OLE ny ARC2009 Tilleggsinfo
2009-04-21 Lufttransport v/Fredrik Ottosson   VS: LN-OLE ny ARC2009 Tillegsinfo
2009-03-31 Lufttransport AS   søknad om ARC - vedlikeholdsrapport
2009-03-27 Lufttransport AS   Lufttransport AS - Vedtak om godkjenning av forlengelse av innleietale AS3652 SN 6405
2009-03-25 Jon Arne Jørgensen   Kopi av tilleggsavtale om forlengelse av utleie og kopi av forsikringsbevis- LN-OLE
2009-03-24 luftfart@transportstyrelsen.se   Forespørsel om forlengelse av bilateral avtale med luftfartsmyndighetene i Sverige og Norge vedrørende luftfartøy LN-OLE.
2009-03-20 Lufttransport AS   Forlengelse av utleiekontrakt
2009-03-20 Lufttransport AS   forlengelse av leiekontrakt på AS3652 SN 6405
2009-03-05 Lufttransport AS   utleie av AS3652 SN 6405
2009-02-26 Lufttransport AS   utleie av AS3652 SN 6405
2008-04-30 Lufttransport AS   Utstedelse av kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-04-29 Lufttransport AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC) - Rapport 2008AR-107
2008-04-29 Jon Arne Jørgensen   LN-OLE Mail med tilleggsinfo: SV: ARC er i april
2008-04-18 Jon Arne Jørgensen   LN-OLE Mail SV: ARC er i april
2008-03-11 Lufttransport AS   Vedlikeholdsrapport
2007-04-23 Lufttransport AS   utkvittert tilsynsrapport
2007-04-18 Lufttransport AS   Utsendelse av tilsynsrapport og luftdyktighetsbevis
2007-03-08 Lufttransport AS   Vedlikeholdsrapport (VR) - Søknad om fornyelse av luftdyktighetsbevis
2006-12-01 Lufttransport AS   innvilget søknad om "Permit to Fly"
2006-11-30 Lufttransport AS   søknad om "Permit to Fly"
2006-04-26 Lufttransport AS   fornyelse av luftdyktighetsbevis - gyldig til 30.04.2007
2006-03-21 Lufttransport as   Søknad om fornyelse av luftdyktighetsbevis
2006-03-03 Lufttransport AS   Calendar limit extension engine modules MO1 and MO2 engine s/n 12011 and engine s/n 12014
2006-02-28 Lufttransport AS   Søknad om gangtidsutvidelse (kalendertid) for TBO på motormoduler
source: caa.no

More information: