LN-OLV

Agusta SpA
AB139

ACTIVE HELICOPTERAircraft Details

Manufacturer: Agusta SpA
Model: AB139
MSN: 31023
Weight: 6400
Mode-S Hex: 47842E
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Lufttransport RW AS
Organization number: 915516793
Adress: Postboks 6242
9292 TROMSØ
Norge
Phone: +47 77 60 83 00
Radio License. Number: 5638
Radio Auth. Status: PERMANENT_TILLATELSE
source: nkom.no

Name: Lufttransport RW AS
Adress: Postboks 6242
9292 TROMSØ
Operator: Lufttransport AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2016-02-24
Owner changed
Lufttransport RW AS
2005-09-19
Aircraft Added
Lufttransport AS

Installed radio equipment

Emergency Locator Transmitter with ICAO ID 121,5 / 243 / 406 MHz
VHF Communication Tranceiver 117,975-137 MHz
Localizer Navigation Receiver 108-112 MHz
Distance Measuring Equipment 960-1215 MHz
Marker Beacon Receiver 75 MHz
Glideslope receiver 328,6-335,4 MHz
GPS Navigation Equipment 1215-1240 / 1559-1587 MHz
VHF Omnidirectional Range Receiver 112-117,975 MHz
Weather Radar X band
Radio Altimeter 4200-4400 MHz
source: nkom.no

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2017-12-14 Lufttransport AS     2nd extension of ARC
2017-12-08 Lufttransport Rotor Wing AS     Lufttransport Rotor Wing AS - ACAM Ramp rapport nr. 0002-4627 - LN-OLV
2017-12-06 Lufttransport Rotor Wing AS     Varsel om Aircraft Continuing Airworthiness Monitoring (ACAM) ramp survey
2017-10-15 Lufttransport Rotor Wing AS     Lufttransport Rotor Wing AS - Dispensation for ADELT issue on LN-OLV
2016-11-24 Lufttransport AS     1st extension of ARC
2016-07-06 Lufttransport RW AS     LN-OLV, LN-LYR og oversendelse av registreringsbevis
2016-06-30 Lufttransport AS     søknad om nytt registreringsbevis
2016-02-29 DNB Bank ASA     Pantedokument
2016-02-22 Lufttransport AS     Overføring av luftfartøy
2016-02-16 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2015-12-02 Lufttransport RW AS     utstedelse av Airworthiness Review Certificate OLV20151202a
2015-11-16 Aviation Engineering AS     Søknad om ARC for AW139
2015-07-15 DNB Bank ASA     registrering av heftelse
2015-07-13 DnB Bank ASA     Fornyet tinglysning av pantedokument
2015-02-18 LT Tech AS     Lufttransport AS - Ref hendelse Elastomeric bearing
2014-11-17 Lufttransport AS     Issue of ARC
2013-12-17 Lufttransport AS     Søknad om godkjennelse av engangs forlengelse av task intervall
2013-12-17 Lufttransport AS     SV: Søknad om godkjennelse av engangs forlengelse av task intervall
2013-11-20 Lufttransport AS     2nd extension of ARC
2013-11-01 Advokatfirmaet Grette     N-OLI - Utskrifter fra Norsk Luftfartøyregister
2013-11-01 Advokatfirmaet Grette     N-OLI - attestert registerutskriftUtskrifter fra Norsk Luftfartøyregister
2013-06-11 Lufttransport AS     Utstedelse av oppdatert EASA Form 45 støybevis pga at EASA støy data har blitt endret og vekt økt
2013-06-05 Lufttransport AS     Noise certificate
2012-11-28 Lufttransport AS     Extension av ARC
2011-12-15 Lufttransport AS     Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2011-12-12 Aviation Engineering AS     Søknad om ARC
2011-12-06 Aviation Engineering AS     Søknad om ARC - operatør Lufttransport AS
2011-10-05 Lufttransport AS     Extension av ARC utført av Lufttransport AS
2011-06-29 Statens Havarikommisjon for Transport   Luftfartshendelse Bodø lufthavn 12.06.2011 med Agusta AW139
2011-06-09 Lufttransport   Utfyllende info for lukking av avvik no.3 etter acam på LN-OLV
2011-04-12 Lufttransport AS   Lufttransport AS - ACAM inspeksjon på LN-OLV nr. 2011AC-003
2011-03-22 LT Tech AS   LT Tech AS - Avvik etter ACAM på LN-OLV
2011-03-21 Lufttransport AS   Lufttransport AS - ACAM rapport 2011AC-003 - LN-OLV
2011-03-08 Lufttransport AS   MEL og Forsiden av Flight Manual
2011-03-07 Lufttransport AS   Lister AKAM inspeksjon
2010-02-22 Statens Havarikommisjon for Transport   tilbakemelding på innrapportering av lufttrafikkhendelse Bodø Lufthavn 14.02.2010
2009-10-12 Lufttransport AS   LN-OLV - Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2009-10-08 Lufttransport AS   Lufttransport AS - Godkjenning av videre drift av T/R blade på LN-OLV
2009-10-02 Lufttransport AS   Søknad om videre operasjon av T/R Blade
2009-09-30 Lufttransport AS   Recommendation
2009-02-27 Lufttransport AS   søknad om engangsutvidelse av inspeksjon
2009-02-27 Lufttransport AS   søknad om engangsutvidelse av inspeksjon
2008-10-23 Lufttransport AS   Utstedelse av EASA Form 45 støybevis
2008-10-17 Lufttransport AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2008-09-30 Lufttransport AS   ARC-søknad for LN-OLV
2008-09-30 Lufttransport AS   vedlikeholdsrapport
2008-02-25 Lufttransport AS   tilbakemelding på EASA Form 006 og 013 - 2007AR-006
2007-12-20 Lufttransport AS   Leieavtale mellom Lufttransport AS - Vertair Limited (British International) - Wet Lease - LN-OLV
2007-12-20 Lufttransport AS   Leieavtale mellom Lufttransport AS - Vertair Limited (British International) - søknad om Wet Lease - LN-OLV
2007-10-26 Lufttransport AS   Utstedelse av kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2007-10-25 Lufttransport AS   Utsendelse av Airworthiness Review Sertificate
2007-10-09 Lufttransport AS   Søknad om fornyelse av luftdyktighetsbevis
2006-10-13 Lufttransport AS   Utsendelse av luftdyktighetsbevis og tilsynsrapport.
2006-10-13 Lufttransport AS   Tilsynsrapport
2006-09-29 Lufttransport AS   Søknad om fornyelse av luftdyktighetsbevis
2006-09-29 Lufttransport AS   Vedlikeholdsrapport (VR)
2006-01-30 Lufttransport AS   søknad om ny Authorization Page til AB139
2006-01-30 Lufttransport AS   innvilget søknad om ny Authorization Page til AB139
2006-01-02 Post- og teletilsynet   midlertidig radiotillatelse
2006-01-02 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr
2005-10-19 Lufttransport AS   utstedelse av luftdyktighetsbevis - gyldig til 31.10.2006
source: caa.no

More information: