LN-OMD

Airbus Helicopters
AS 350 B3

ACTIVE HELICOPTERAircraft Details

Manufacturer: Airbus Helicopters
Model: AS 350 B3
MSN: 3303
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Nordenfjeldske Luftfart AS
Adress: Olav Tryggvassons gt. 39/41
7011 TRONDHEIM
Operator: Helitrans AS
Trondheim Lufthavn/Værnes
7500 STJØRDAL
Tlf. 7480 4090/ Fax 7482 7625

source: caa.no

Aircraft event timeline

2012-04-13
Owner changed
Nordenfjeldske Luftfart AS
2006-08-28
Aircraft Added
Helitrans AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2017-08-28 Sparebank 1 SMN     LN-OMD, LN-OGM, LN-OCC og sletting av heftelser
2017-08-21 Sparebank 1 SMN     sletting av pantedokument
2017-03-22 Helitrans AS     ARC - 1.st extension
2016-06-06 Sparebank 1 SMN     LN-OMD, LN-OGM, LN-OCC, LN-OPO og registrering av heftelse
2016-06-01 Sparebank 1 SMN     Tinglysing av pantedokument
2016-04-12 Helitrans AS     Utstedelse av ARC 15a etter Recommendation
2016-03-03 Flight Engenering     ARC Recomendation
2016-02-17 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2015-04-20 Helitrans AS     ARC - 2.nd extension
2014-07-15 Helitrans AS     Søknad om Luftdyktighetsbevis - korrigert registrering - LN-OMD er feil
2014-03-23 Helitrans AS     ARC - 1.st extension
2013-04-23 Helitrans AS     ARC
2012-05-11 Helitrans AS     Helitrans AS - Vedtak om godkjenning av innleieavtale for LN-OMD
2012-04-16 Nordenfjeldske Luftfart AS     registrering av eierskifte
2012-04-16 Fokus Bank     Sletting av pant
2012-04-16 Spare Bank 1     LN-OMD, LN-OGG, LN-OGM, LN-OAQ, LN-OCC, LN-OPO, LN-ORM, LN-FAN, LN-FAQ, registrering av heftelse - panteobligasjon
2012-04-13 Helitrans A/S     Helitrans AS - Vedtak om godkjenning av innleieavtale for LN-OMD
2012-03-30 Fokus Bank     Sletting av pant
2012-03-23 Spare Bank 1     registrering av heftelse - panteobligasjon
2012-03-21 Nordenfjeldske Luftfart AS     registrering av eierskifte
2011-08-25 Helitrans AS     ARC
2011-08-03 Statens Havarikommisjon for Transport     Tilbakemelding på innrapportert luftfartshendelse på Fauske 02.07.2011
2009-10-02 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-08-31 Helitrans AS   ARC
2008-10-13 Helitrans AS   Tilbakemelding iht protokoll datert 8/10-08
2008-09-04 Helitrans AS   tilbakemelding av rapport - 2008AR-273
2008-09-02 Helitrans AS   Utstedelse av kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-09-01 Helitrans AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2008-08-12 Helitrans AS   Søknad om utstedelse av luftdyktighetsbevis - ARC
2007-08-13 Helitrans AS   fornyelse av luftdyktighetsbevis - gyldig til 31.08.2008
2007-06-27 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i norskrgistrert luftfartøy
2006-09-08 Helitrans AS   utkvittert tilsynsrapport
2006-08-24 Helitrans AS   utstedelse av luftdyktighetsbevis - gyldig til 21.08.2007
source: caa.no