LN-ONR

Sikorsky Aircraft Corporation
S-92A

ACTIVE HELICOPTERAircraft Details

Manufacturer: Sikorsky Aircraft Corporation
Model: S-92A
MSN: 920033
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Bristow U.S. LLC
Adress: 4605 Industrial Drive
New Iberia
Lousiana 70560
USA
Operator: Bristow Norway AS
Postboks 171
4097 SOLA
Tlf. 5164 6600/ Fax 5164 6699

source: caa.no

Aircraft event timeline

2014-12-11
Owner changed
Bristow U.S. LLC
2006-08-18
Aircraft Added
Air Logistics L.L.C.

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2017-07-28 Bristow Norway AS     ARC Extension
2017-04-03 Bristow Norway AS     12/08851-56 - Bristow Norway AS - MEL Rectification Interval Extension (RIE) Report Form - LN-ONR
2017-03-13 Bristow Norway AS     Bristow Norway AS - MEL Rectification Interval Extension (RIE) Report Form - LN-ONR
2017-03-09 Advokatfirmaet Thommessen AS     Registrering av heftelser
2017-03-06 Advokatfirmaet Thommessen AS     Aircraft Mortgage Agreements - IDERIA
2017-02-15 Advokatfirmaet Thommessen AS     LN-ONR, ONS, ONW og OND
2016-07-25 Bristow Norway AS     Utstedelse av Airworthiness Review Certificate 15a basert på Recommendation
2016-07-11 Bristow Helicopters     ARC
2015-07-06 Bristow Norway AS     ARC
2015-03-18 Bristow Norway AS     Vedtak om godkjenning av forlenget innleie
2015-03-18 Bristow Norway AS     Bristow AS - Søknad om dry lease innleie av Sikorsky S-92A - S/N 920033, LN-ONR
2014-09-17 Bristow Group Inc.     navneskifte for eier
2014-09-05 Bristow Norway AS     vedtak om godkjenning av forlenget innleie
2014-09-04 Bristow Norway AS     vedtak om godkjenning av eierskifte og forlengelse av innleie
2014-09-04 Bristow Norway AS     RE: Søknad om endring av varighet, DRY LEASE innleie av SIKORSKY S92A S/N 920043, LN-ONS
2014-09-04 Bristow Norway AS     Søknad om DRY LEASE innleie av SIKORSKY S92A S/N 920033,
2014-09-04 Bristow Norway AS     Søknad om DRY LEASE innleie av SIKORSKY S92A S/N 920033,
2014-09-03 Bristow Norway AS     Bristow Norway AS - Søknad om endring av Dry Lease innleie av SIKORSKY S92A S/N 920033, LN-ONR
2014-09-03 Bristow Norway AS     Bristow Norway AS - Søknad om endring av varighet, DRY LEASE innleie av SIKORSKY S92A S/N 920033, LN-ONR
2014-09-03 Bristow Norway AS     Søknad om endring av varighet, DRY LEASE innleie av SIKORSKY S92A S/N 920043
2014-07-31 Bristow Norway AS     S-92A, S/N 920033 1st. ARC Extension
2014-02-28 Post- og teletilsynet     LN-ONR- kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2013-08-03 Bristow Norway AS     retur av Airworthiness Review Certificate - ARC - utgått dokument
2013-07-09 Bristow Norway AS     Utstedelse av Airworthiness Review Certificate(ARC)
2013-07-05 Bristow Helicopters Ltd     ARC
2013-02-08 Bristow Norway AS     Vedtak om godkjenning av søknad om forlengelse av innleieavtale
2013-01-29 Bristow Norway AS     Søknad om forlengelse av leaseavtale S-92, S/N 920012
2012-07-31 Bristow Norway AS     S-92A - S/N 920033 - 2nd. ARC Extension
2011-12-20 Tormod Veiby     Flåteendring LN-ONS tas inn igjen -
2011-12-07 Bristow Norway AS     Tilbakeføring av S-92A, S/N 920043, LN-ONS fra Annex 6 utleie i Canada
2011-09-23 Bristow Norway AS     Bristow Norway AS - Prosedyremessig rapportering på - MEL Rectification Interval Extension (RIE) Report Form - LN-ONR
2011-08-22 Bristow Norway AS     søknad om forlenget innleie for S-92A
2011-08-16 Bristow Norway AS     søknad om forlenget inneleie for S-92A
2011-08-12 Bristow Norway AS     utløp av innleie
2011-07-06 Bristow Norway AS   Godkjenning av ICAO Annex 6 Dry Lease
2011-07-04 Bristow Norway AS   1 st. ARC Extension
2011-07-04 Transport Canada - TCCA   Transfer of oversight of the aircraft Sikorsky S92-A MSN 920043
2011-06-29 Transport Canada - TCCA   Transfer of oversight of the aircraft Sikorsky S92-A MSN 920043 (LN-OSN).
2011-06-23 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2011-06-07 Bristow Norway AS   Søknad om ICAO Annex 6 Dry Lease
2011-02-15 Bristow Norway AS   Godkjennelse av søknad om engangsutvidelse av gangtid for MGB bolts
2011-02-14 Bristow Norway AS   Søknad om engangsutvidelse av gangtid for MGB bolts
2010-07-08 Bristow Norway AS   ARC på S-92A
2010-07-08 Bristow Norway AS   ARC på S-92A, LN-ONQ og -ONR
2010-06-29 Bristow Norway AS   Form 15(B) - inclusive of the Non Conformity Report and Aircraft Inspection Sheets
2010-06-29 Bristow Norway AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2009-12-22 Bristow Norway AS   Søknad om endring av varighet Dry Lease innleie
2009-11-23 Bristow Norway AS   Endring i bakenforliggende leieavtaler ifm eierskifter på S-92A
2009-08-10 Bristow Norway AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2009-08-04 Bristow Norway AS   ARC Submission
2009-08-04 Bristow Norway AS   Aircraft Sikorsky S92A - Serial No 920033
2009-06-29 Norsk Helikopter AS   vedrørende fornyelse av ARC
2009-04-26 Bristow Norway AS   Godkjent innleie
2009-04-26 Bristow Norway AS   Godkjent innleie
2009-04-26 Bristow Norway AS   Godkjent innleie
2009-04-21 Bristow Norway AS   innleiegodkjennelsesbrev for S-92A
2009-04-20 Bristow Norway AS   søknad om endring av dry lease innleieavtaler for S-92A
2009-04-15 Norsk Helikopter AS   Godkjent innleie - LN-ONO
2009-04-15 Norsk Helikopter As   Godkjent innleie - LN-ONR
2009-04-15 Norsk Helikopter AS   Godkjent innleie LN-ONT
2009-04-02 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-03-31 Norsk Helikopter   Dry Lease - Innleieavtale
2009-03-24 Post- og teletilsynet   tillatelse til radioutstyr i luftfartøy
2009-01-07 Norsk Helikopter AS   søknad om endring av Dry lease innleieavtale for S-92A
2008-08-25 Norsk Helikopter AS   utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2008-08-25 Norsk Helikopter AS   Svar: Søknad om luftdyktighetsbevis
2008-06-23 Norsk Helikopter AS   Søknad om luftdyktighetsbevis
2007-11-19 Norsk Helikopter AS   innvilget søknad om operasjon med Yoke Forcemate Bushings utenfor toleranse
2007-11-15 Norsk Helikopter AS   søknad om godkjennelse av Sikorsky autorisasjon av S-92A Yoke Forcemate Bushings ID Out of Tolerance for S-92A, S/N 920033
2007-08-21 Norsk Helikopter AS   fornyelse av luftdyktighetsbevis - gyldig til 31.08.2008
2007-04-25 Norsk Helikopter AS   bekrefter AD statusliste som tilfredstillende ivaretatt
2007-04-24 Norsk Helikopter AS   oppdatert AD liste
2007-04-23 Norsk Helikopter AS   oppdatert AD liste inkludert komponentstatus
2006-11-08 Norsk Helikopter AS   Luftdyktighetsbevis - vurdering av tiltak
2006-08-31 Norsk Helikopter AS   utkvittert tilsynsrapport
2006-08-16 Norsk Helikopter AS   vedr. utstedelse av luftdyktighetsbevis
2006-08-01 Norsk Helikopter AS   Vedtak om dispensasjon fra nasjonalitetsvilkåret i luftfartsloven § 3-2
2006-07-27 Norsk Helikopter AS   Søknad om dispensasjon fra nasjonalitetskrav ved reistrering av nytt luftfartøy
2006-07-24 Norsk Helikopter AS   Søknad om godkjennelse av Dry Lease innleieavtale
2006-07-24 Air Logistics   Registrering av luftfartøy - Sikorsky S-92 Helikopter Serial number 920033
2006-07-21 Norsk Helikopter AS   Søknad om luftdyktighetsbevis
2006-07-21 Norsk Helikopter AS   Vedlikeholdsrapport
2006-07-19 United States Civil Aircraft   slettelsesattest
2006-05-29 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2006-05-19 Norsk Helikopter AS   søknad om registrering av nytt luftfartøy - Sikorsky S-92A
2006-01-20 Norsk Helikopter AS   ICAO-id 24 aircraft address
source: caa.no

More information: