LN-OOD

Eurocopter Deutschland GmbH
EC 135 P2

ACTIVE HELICOPTERAircraft Details

Manufacturer: Eurocopter Deutschland GmbH
Model: EC 135 P2
MSN: 356
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Ministry of Defence Electronics, Logistics
Adress: and Pro
Salgotarjani ut 20
1100 Budapest
HUNGARY
Airbus Helicopters Deutschland
Operator: Norsk Luftambulanse AS
Postboks 39
1441 DRØBAK
Tlf. 6490 4450/ Fax 6490 4451

source: caa.no

Aircraft event timeline

2018-10-03
Owner changed
Ministry of Defence Electronics, Logistics
2011-11-30
Owner changed
SG Finans AS
2011-10-01
Adress
GE Capital AS
2011-10-01
Name
GE Capital AS
2005-06-23
Owner changed
GE Equipment Finance AS
2004-12-13
Aircraft Added
GE Capital Equipment Finance AB
2004-11-11
Aircraft Added
GE Capital Equipment Finance AB

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2017-12-15 Ingar Fuglevåg     LN-OOC, LN-OOD, LN-OOE, LN-OOF, LN-OOG, LN-OOH, LN-OOJ, LN-OOK, LN-OOL, bestilling av attesterte registerutskrifter
2017-12-15 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS     LN-OOC, LN-OOD, LN-OOE, LN-OOF, LN-OOG, LN-OOH, LN-OOJ, LN-OOK, LN-OOL, attesterte registerutskrifter
2017-01-30 Norsk Luftambulanse AS     forlengelse av ARC
2016-02-04 Norsk Luftambulanse AS     ARR
2015-04-14 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2014-01-15 Norsk Luftambulanse AS     Forlenget ARC
2013-01-29 Norsk Luftambulanse AS - Hovedkontor     Utstedt ARC - Eurocopter EC135 P2+
2012-03-20 Post- og teletilsynet     permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2012-01-12 Norsk Luftambulanse AS - Hovedkontor     ARC Extended EC135 SN 0356
2011-12-13 Norsk Luftambulanse AS - Hovedkontor     Permit to Fly for EC 135 P2 S/N 0356
2011-12-07 Norsk Luftambulanse AS - Hovedkontor     Permit to Fly for EC 135 P2 S/N 0356
2011-12-01 Norsk Luftambulanse AS     Registrering av eierskifte
2011-12-01 Arntzen de Besche Advokatfirma AS     attestert registerutskrift
2011-12-01 Arntzen de Besche Advokatfirma AS     attestert registerutskrift
2011-11-30 Arntzen de Besche     effektueringsmelding (0350), LN-OOD (0356) og LN-OOE (0357) [ADEB-LEGAL.FID464335]
2011-11-30 Arntzen de Besche     effetueringsmeldingLN-OOC (0350), LN-OOD (0356) og LN-OOE (0357) [ADEB-LEGAL.FID464335]
2011-11-30 Arntzen de Besche     effektueringsmelding LN-OOC (0350), LN-OOD (0356) og LN-OOE (0357) [ADEB-LEGAL.FID464335]
2011-11-28 Arntzen de Besche Advokatfirma     Power of Attorney - Flyskjøte - Bill of Sale
2011-11-24 Norsk Luftambulanse AS     Norsk Luftambulanse AS - Vedtak om godkjenning av innleieavtale på LN-OOC i forbindelse med eierskifte
2011-11-24 Norsk Luftambulanse AS     Norsk Luftambulanse AS - Vedtak om godkjenning av innleieavtale på LN-OOD i forbindelse med eierskifte ierskifte
2011-11-24 Norsk Luftambulanse AS     Norsk Luftambulanse AS - Vedtak om godkjenning av innleieavtale på LN-OOE i forbindelse med eierskifte
2011-11-24 SG Finans     Norsk Luftambulanse AS - Vedtak om godkjenning av innleieavtaler på LN-OOD
2011-11-21 SG Equipment Finance     SG Equipment Finance - Godkjennelse av innleie - eierskifte - LN-OOE
2011-11-11 SG Finans AS     Nye innleieavtaler Eierskifte
2011-11-02 Norsk Luftambulanse AS     Test Flight approval
2011-10-28 Norsk Luftambulanse AS - Hovedkontor     Test Flight approval
2011-03-03 Norsk Luftambulanse AS - Hovedkontor   NVIS Approved
2011-01-14 Norsk Luftambulanse AS - Hovedkontor   forlenget ARC
2009-04-14 Samferdselsdepartementet   Rapport (SL RAP 2007/35) om luftfartsulykke Liagardene, Ål i Buskerud 13.04.2006 med Eurocopter EC 135
2009-02-03 Norsk Luftambulanse AS   godkjenning på utsettelse av kalenderrestriksjoner i ASB EC135-53A-018
2009-01-28 Norsk Luftambulanse AS   utsettelse av kalendertid - Alert Service Bulleting EC135-53A-018
2009-01-26 Norsk Luftambulanse AS   fornyelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2009-01-06 Norsk Luftambulanse AS   Vedlikeholdsrapport (VR)
2008-08-04 Statens Havarikommisjon for Transport   Luftfartshendelse 13.04.2006 ved Liagardene - lack of cooperation in accident investigation - eurocopter Deutschland
2008-03-28 Norsk Luftambulanse AS   LN-OOC, LN-OOG og utstedelse av miljøbevis EASA Form 45
2008-03-13 Thorkildsen, Inger   nytt registreringsbevis
2008-03-10 Samferdselsdepartementet   Rapport (SL RAP 2007/35) om luftfartsulykke Liagardene, Ål i Buskerud 13.04.2006 med Eurocopter EC 135
2008-03-10 Inge Kiedrowski   Nytt registreringsbevis pga oppgradering
2008-02-18 Norsk Luftambulanse AS   LN-OOD Tilbakemelding - fornyelse av ARC
2008-02-15 Norsk Luftambulanse AS   Fornyelse av Airworthiness Review Certificate - Retrofit to version EC135 P2+
2008-02-01 Inge Kiedrowski   versendelse av nytt registreringsbevis etter endret typebetegnelse
2008-01-31 Norsk Luftambulanse AS   oversendelse av fartøysdokumenter for Eurocopter EC 135 P2+, S/N 0356
2008-01-31 Norsk Luftambulanse AS   fornyelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2008-01-31 Norsk Luftambulanse AS   tilsynsrapport
2008-01-23 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-01-17 Samferdselsdepartementet   Rapport (SL RAP 2007/35) om luftfartsulykke Liagardene, Ål i Buskerud 13.04.2006 med Eurocopter EC 135
2008-01-17 Norsk Luftambulanse AS   Søknad om utstedelse av nye fartøydokumenter
2007-12-20 Statens Havarikommisjon for Transport   rapport (SL RAP 2007/35) om luftfartsulykke Liagardene, Ål i Buskerud 13.04.2006 med eurocopter EC 135
2007-12-10 Statens Havarikommisjon for Transport   utkast til rapport om luftfartsulykke Ål i Buskerud - 13.04.2006
2007-11-27 Norsk Luftambulanse AS   Utstedelse av kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2007-11-26 Torbiornsson Mats   EASA Godkjennelse og FLM Supplement
2007-11-26 Norsk Luftambulanse AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2007-11-12 Torbiornsson Mats   Dokumentasjon ifm utstedelse av ARC
2007-11-05 Statens Havarikommisjon for Transport   utkast til rapport om luftfartsulykke Ål i Buskerud - 13.04.2006
2007-10-10 Norsk Luftambulanse AS   Vedlikeholdsrapport (VR)
2007-09-27 Mats Torbjørnsson   Norsk Luftambulanse AS - EC135 S/N 0356
2007-09-24 Mats Torbjørnsson   Norsk Luftambulanse AS - EC135 S/N 0356
2007-09-24 Mats Torbjørnsson   Norsk Luftambulanse AS - EC135 S/N 0356
2007-09-24 Mats Torbjørnsson   KOPIERT TIL SAK-DOKNR 200703471 - 1 DEN 27092007 AV AKN: EC135 S/N 0356
2007-06-06 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2006-11-02 Norsk Luftambulanse AS   innvilget søknad om utsettelse av LDP 2000-074 - Transponder sjekk
2006-10-11 Norsk Luftambulanse AS   Fornyelse av luftdyktighetsbevis
2006-09-21 Norsk Luftambulanse AS   vedlikeholdsrapport
source: caa.no