LN-OOE

Eurocopter Deutschland GmbH
EC 135 P2

ACTIVE HELICOPTERAircraft Details

Manufacturer: Eurocopter Deutschland GmbH
Model: EC 135 P2
MSN: 357
Mode-S Hex: 4783BB
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Ministry of Defence Electronics, Logistics
Adress: and Pro
Salgotarjani ut 20
1100 Budapest
HUNGARY
Airbus Helicopters Deutschland
Operator: Norsk Luftambulanse AS
Postboks 39
1441 DRØBAK
Tlf. 6490 4450/ Fax 6490 4451

source: caa.no

Aircraft event timeline

2018-10-03
Owner changed
Ministry of Defence Electronics, Logistics
2011-11-30
Owner changed
SG Finans AS
2011-10-01
Adress
GE Capital AS
2011-10-01
Name
GE Capital AS
2005-06-23
Owner changed
GE Equipment Finance AS
2004-12-13
Aircraft Added
GE Capital Equipment Finance AB
2004-11-11
Aircraft Added
GE Capital Equipment Finance AB

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2017-12-15 Ingar Fuglevåg     LN-OOC, LN-OOD, LN-OOE, LN-OOF, LN-OOG, LN-OOH, LN-OOJ, LN-OOK, LN-OOL, bestilling av attesterte registerutskrifter
2017-12-15 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS     LN-OOC, LN-OOD, LN-OOE, LN-OOF, LN-OOG, LN-OOH, LN-OOJ, LN-OOK, LN-OOL, attesterte registerutskrifter
2017-03-31 Norsk Luftambulanse ATO c/o Operative Administrator     Forlengelse av ARC
2016-04-23 Norsk Luftambulanse AS     Oppdatering / Ny ARC
2015-06-01 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     LN-OOE- kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2015-03-13 Norsk Luftambulanse AS     ARC
2015-02-23 Norsk Luftambulanse AS     ARC
2013-03-21 Norsk Luftambulanse AS - Hovedkontor     Airworthiness Review
2012-05-10 Post- og teletilsynet     kopi av permanent tillatelse for radioutstyr
2012-03-26 Norsk Luftambulanse AS - Hovedkontor     forlengelse av ARC
2011-12-21 Norsk Luftambulanse AS     Norsk Luftambulanse AS - forlengelse av TBO_motor SN PCE-BJ0175
2011-12-12 Norsk Luftambulanse AS - Hovedkontor     Application for a Contingency Extension Engine PCE-BJ0175 IAW Norwegian Air Ambulance Approve Maintenance Program
2011-12-01 Norsk Luftambulanse AS     Power of Attorney - Flyskjøte - Bill of Sale
2011-12-01 Arntzen de Besche Advokatfirma AS     attestert registerutskrift
2011-12-01 Arntzen de Besche Advokatfirma AS     attestert registerutskrift
2011-11-30 Arntzen de Besche     effektueringsmelding (0350), LN-OOD (0356) og LN-OOE (0357) [ADEB-LEGAL.FID464335]
2011-11-30 Arntzen de Besche     effetueringsmeldingLN-OOC (0350), LN-OOD (0356) og LN-OOE (0357) [ADEB-LEGAL.FID464335]
2011-11-30 Arntzen de Besche     effektueringsmelding LN-OOC (0350), LN-OOD (0356) og LN-OOE (0357) [ADEB-LEGAL.FID464335]
2011-11-28 Arntzen de Besche Advokatfirma     Power of Attorney - Flyskjøte - Bill of Sale
2011-11-24 Norsk Luftambulanse AS     Norsk Luftambulanse AS - Vedtak om godkjenning av innleieavtale på LN-OOC i forbindelse med eierskifte
2011-11-24 Norsk Luftambulanse AS     Norsk Luftambulanse AS - Vedtak om godkjenning av innleieavtale på LN-OOD i forbindelse med eierskifte ierskifte
2011-11-24 Norsk Luftambulanse AS     Norsk Luftambulanse AS - Vedtak om godkjenning av innleieavtale på LN-OOE i forbindelse med eierskifte
2011-11-24 SG Finans     Norsk Luftambulanse AS - Vedtak om godkjenning av innleieavtaler på LN-OOD
2011-11-21 SG Equipment Finance     SG Equipment Finance - Godkjennelse av innleie - eierskifte - LN-OOE
2011-11-11 SG Finans AS     Nye innleieavtaler Eierskifte
2011-03-03 Norsk Luftambulanse AS - Hovedkontor   Forlengelse av ARC - Korrigert
2011-03-02 Norsk Luftambulanse AS - Hovedkontor   Forlengelse av ARC
2010-03-26 Norsk Luftambulanse AS - Hovedkontor   Airworthiness Review Certificate
2009-03-13 Norsk Luftambulanse AS   utstedelse av Airworthiness Review Certificate
2009-02-16 Norsk Luftambulanse AS   vedlikeholdsrapport
2008-03-28 Norsk Luftambulanse AS   LN-OOC, LN-OOG og utstedelse av miljøbevis EASA Form 45
2008-03-25 Norsk Luftambulanse AS   retur av tilsynsrapport
2008-03-14 Norsk Luftambulanse AS   Recommendation Report M.A. Subpart G Approval - EASA Form 13 - 2008AR-043
2008-03-13 Norsk Luftambulanse AS   fornyelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2008-03-13 Thorkildsen, Inger   nytt registreringsbevis
2008-03-12 Norsk Luftambulanse AS   Utstedelse av nye fartøydokumenter
2008-03-10 Inge Kiedrowski   Nytt registreringsbevis pga oppgradering
2008-03-07 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-02-29 Post- og teletilsynet   tillatelse til radioutstyr i luftfartøy
2008-01-17 Norsk Luftambulanse AS   Søknad om utstedelse av nye fartøydokumenter
2007-11-26 Norsk Luftambulanse AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate(ARC)
2007-11-26 Norsk Luftambulanse AS   Utstedelse av kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2007-11-12 Torbiornsson Mats   Dokumentasjon ifm utstedelse av ARC 2007.
2007-11-12 Kiedrowski Inge   AD/SB/LDP - EC135
2007-10-31 Norsk Luftambulanse   Vedlikeholdsrapport
2006-10-11 Norsk Luftambulanse AS   Fornyelse av luftdyktighetsbevis
2006-09-21 Norsk Luftambulanse AS   vedlikeholdsrapport
source: caa.no