LN-OOH

Eurocopter Deutschland GmbH
EC 135 P2

ACTIVE HELICOPTERAircraft Details

Manufacturer: Eurocopter Deutschland GmbH
Model: EC 135 P2
MSN: 399
Mode-S Hex: 4783CB
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: SEB Finans AB (publ)
Operator: Norsk Luftambulanse AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2005-06-07
Aircraft Added
SEB Finans AB (publ)

Related Youtube videos

LN-OOH data-toggle=

Norwegian Air Ambulance LN-OOH Landing and Departing Ullevål Hospital

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2017-12-15 Ingar Fuglevåg     LN-OOC, LN-OOD, LN-OOE, LN-OOF, LN-OOG, LN-OOH, LN-OOJ, LN-OOK, LN-OOL, bestilling av attesterte registerutskrifter
2017-12-15 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS     LN-OOC, LN-OOD, LN-OOE, LN-OOF, LN-OOG, LN-OOH, LN-OOJ, LN-OOK, LN-OOL, attesterte registerutskrifter
2017-06-09 Norsk Luftambulanse AS     Forlengelse av ARC 2017
2017-05-09 Norsk Luftambulanse AS     10/00620-14 - Søknad om TBO endring på motor PW206B2 SN PCE-BJ0674
2017-05-04 Norsk Luftambulanse AS     Søknad om TBO endring på motor PW206B2 SN PCE-BJ0674
2016-06-08 Norsk Luftambulanse AS - Hovedkontor     Forlengelse av ARC
2015-08-28 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2015-06-30 Norsk Luftambulanse AS     Norsk Luftambulanse AS - korrigert ARC LN-OOH
2015-06-25 Norsk Luftambulanse AS     EC135 SN 0399 ARR 2015
2014-06-11 Norsk Luftambulanse     ARC
2014-02-14 Norsk Luftambulanse AS     Norsk luftambulanse EXT MEL LN-OOH
2014-02-10 Norsk Luftambulanse AS     EXT MEL LN-OOH
2013-12-20 Norsk Luftambulanse AS - Hovedkontor     FW: Søknad om forlengelse av innleieavtaler OOF, OOG og OOH
2013-12-20 Norsk Luftambulanse AS - Hovedkontor     Norsk Luftambulanse AS - Vedtak om godkjenning av forlengelse av innleieavtaler LN-OOF
2013-12-20 Norsk Luftambulanse AS - Hovedkontor     Norsk Luftambulanse AS - Vedtak om godkjenning av forlengelse av innleieavtale på LN-OOG
2013-12-20 Norsk Luftambulanse AS - Hovedkontor     Norsk Luftambulanse AS - Vedtak om godkjenning av forlengelse av innleieavtale på LN-OOH
2013-12-12 SEB Finans     LN-OOG og tillegg til avtaler - leieperioden forlenges til 30. juni 2018
2013-06-30 Norsk Luftambulanse AS - Hovedkontor     Forlenget ARC
2013-05-29 Norsk Luftambulanse AS     Norsk Luftambulanse AS - Søknad MEL extension EC135 - LN-OOH
2013-02-18 Norsk Luftambulanse AS     Norsk Luftambulanse AS - svar på søknad om kansellering av EC135 task
2013-01-30 Norsk Luftambulanse AS - Hovedkontor     Søknad om kansellering av EC135 task
2012-07-09 Norsk Luftambulanse AS     Utstedelse av ARC
2011-07-01 Norsk Luftambulanse AS   ARC
2011-06-27 Norsk Luftambulanse AS   ARC
2011-04-15 Norsk Luftambulanse AS   Norsk Luftambulanse AS - varsel om Aircraft Continuing Airworthiness Monitoring LN-OOH
2010-06-24 Norsk luftambulanse   Oversendelse av ARC
2009-07-03 Norsk Luftambulanse AS   oversendelse av Airworthiness Review certificate
2008-06-30 Norsk Luftambulanse AS   Utstedelse av kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-06-27 Norsk Luftambulanse AS   utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC) etter Physical Survey
2008-06-04 Norsk Luftambulanse AS   vedlikeholdsrapport (VR)
2008-03-28 Norsk Luftambulanse AS   LN-OOC, LN-OOG og utstedelse av miljøbevis EASA Form 45
2008-03-13 Thorkildsen, Inger   nytt registreringsbevis
2008-03-10 Inge Kiedrowski   Nytt registreringsbevis pga oppgradering
2008-01-09 Norsk Luftambulanse AS   Nytt registreringsbevis pga oppgradering
2008-01-08 Norsk Luftambulanse AS   LN-OOG, Nytt registreringsbevis pga oppgradering
2008-01-08 Norsk Luftambulanse AS v/Inge Kiedrowski   nytt registreringsbevis pga oppgradering
2007-11-30 Norsk Luftambulanse AS v/Lasse Dahl   tstedelse av nytt registreringsbevis med korrigert dato
2007-11-28 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2007-11-27 Norsk Luftambulanse AS   tstedelse av nytt registreringsbevis etter endring av typebetegnelse
2007-11-22 Norsk Luftambulanse AS   svar på søknad om luftdyktighetsbevis
2007-11-22 Norsk Luftambulanse   Tilsynsrapport
2007-11-14 Norsk Luftambulanse AS   Søknad om luftdyktighetsbevis
2007-11-14 Norsk Luftambulanse AS v/Inge Kiendrowski   Nytt registreringsbevis pga oppgradering
2007-10-30 Norsk Luftambulanse AS   Norsk luftambulanse - oppgradering av luftfartøy - LN-OOC til LN-OOH
2007-08-01 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2007-05-21 Norsk Luftambulanse AS   Norsk Luftambulanse AS - fornyelse av luftdyktighetsbevis - LN-OOH
2007-05-16 Statens Havarikommisjon for Transport   Tilbakemelding på innrapportering lufttrafikkhendelse Bergen lufthavn flesland 29.04.2007 mellom EC120 LN-OEN og EC135 LN-OOH
2007-05-16 Statens Havarikommisjon for Transport   Tilbakemelding på innrapportering lufttrafikkhendelse Bergen lufthavn Flesland 29.04.2007 mellom EC120 LN-OEN og EC135 LN-OOH
2007-05-10 Norsk Luftambulanse   AD liste
2007-05-08 Norsk Luftambulanse AS   Vedlikeholdsrapport (VR)
2007-05-02 Statens Havarikommisjon for Transport   rapport om lufttrafikkhendelse - 29.04.2007
2006-07-07 Norsk Luftambulanse AS   innvilget søknad om overføringsflygning - Permot to Fly for Eurocopter EC 135 P2, S/N 0399
2006-07-06 Norsk Luftambulanse AS   søknad om overføringsflygning
2006-06-25 Norsk Luftambulanse AS   Eurocopters "No technical objections" ifm søknad om overføringsflygning
2006-06-07 Norsk Luftambulanse AS   LN-OOHm - fornyelse av luftdyktighetsbevis - gyldig til 30.06.2007
source: caa.no

More information: