LN-OOM

Eurocopter Deutschland GmbH
MBB-BK 117 C-2

ACTIVE HELICOPTERAircraft Details

Manufacturer: Eurocopter Deutschland GmbH
Model: MBB-BK 117 C-2
MSN: 9074
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Operator: Norsk Luftambulanse AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2014-01-07
Owner changed
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
2005-11-09
Aircraft Added
SG Finans AS

Related Youtube videos

LN-OOM data-toggle=

LN-oom error help.wmv

LN-OOM data-toggle=

Rygge AirShow 2009 Ec 145 Take-off

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2017-12-15 Ingar Fuglevåg     LN-OOC, LN-OOD, LN-OOE, LN-OOF, LN-OOG, LN-OOH, LN-OOJ, LN-OOK, LN-OOL, bestilling av attesterte registerutskrifter
2017-12-15 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS     LN-OOC, LN-OOD, LN-OOE, LN-OOF, LN-OOG, LN-OOH, LN-OOJ, LN-OOK, LN-OOL, attesterte registerutskrifter
2017-10-06 Norsk Luftambulanse AS     10/00651-33 - Vedr.: Forlengelse ARC
2017-09-12 Norsk Luftambulanse AS     Forlengelse ARC
2016-09-21 Norsk Luftambulanse AS     CAMO NO.MG.0025, Forlengelse av ARC
2015-11-13 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2015-10-01 Norsk Luftambulanse     Review Report
2015-02-03 Norsk Luftambulanse AS     Norsk Luftambulanse AS - akseptering lukking av avvik - 0001-5051
2015-01-28 Norsk Luftambulanse     Norsk Luftambulanse - ACAM - Svar på rapport 0001-5051
2014-12-23 Norsk Luftambulanse AS     Norsk Luftambulanse AS - Plan for lukking av avvik - Rapport 0001-5051 etter ACAM - LN-OOM
2014-12-09 Norsk Luftambulanse AS     Norsk Luftambulanse AS - ACAM rapport 0001-5051 - LN-OOM
2014-11-11 Norsk Luftambulanse AS     ARC
2014-11-04 Norsk Luftambulanse AS     Norsk Luftambulanse AS - varsel om ACAM In Depth Survey LN-OOM
2014-01-08 Norsk Luftambulanse AS - Hovedkontor     Vedtak om godkjenning av innleieavtale i forbindelse med eierskifte
2014-01-08 Skandinaviska Enskilda Banken AB     registrering av eierskifte
2014-01-08 Norsk Luftambulanse AS     oversendelse av registreringsbevis
2014-01-07 SG Finans AS     LN-OOM-effektueringsmelding
2013-12-19 SG Finans     s/n 9074 - forlengelsesavtale - Signert avtale.
2013-12-19 Norsk Luftambulanse AS     Norsk Luftambulanse AS - Vedtak om forlengelse av innleieavtale på LN-OOM
2013-12-18 SG Equipment Finance     Eierskifte - Flyskjøte
2013-12-18 SG Equipment Finance     forlengelse av leieavtale
2013-12-12 SEB Finans     ny leieavtale
2013-12-11 Skandinaviska Enskilda Banken AB     Søknad om registrering av luftfartøy
2013-10-14 Norsk Luftambulanse     ARC - forlengelse
2013-05-29 Norsk Luftambulanse AS - Hovedkontor     Søknad om godkjennelse av revisjon 3 til Vedlikeholdsprogram for EC145
2012-09-20 Norsk Luftambulanse AS - Hovedkontor     rapport fra Airworthiness Review
2012-09-19 Norsk Luftambulanse AS     Norsk Luftambulanse AS - Oppdatert Operations Specifications rev. 34 etter sertifisering med NVIS på MMB-BK 117 C-2, LN-OOM
2012-09-17 Norsk Luftambulanse AS - Hovedkontor     NVIS sertifisering
2012-08-28 Norsk Luftambulanse AS     MSN 9074 - Exemption under Article 10.3 of (EC) No.1592/2002 for the use of Night Vision Imaging System
2012-08-21 Norsk Luftambulanse AS - Hovedkontor     Exemption under Article 10.3 of EC No.1592/2002 flights by the use of Night Vision Goggles
2012-07-25 Post- og teletilsynet     kopi av permanent tillatelse for radioutstyr
2012-04-26 Post- og teletilsynet     midlertidig tillatelse til bruk av radioutstyr
2012-03-14 Norsk Luftambulanse AS - Hovedkontor     Permit to Fly - LVIS test
2012-03-13 Norsk Luftambulanse AS     Permit to Fly - NVIS test
2012-01-31 Post- og teletilsynet     kopi av midlertidig tillegg til permanent tillatelse
2012-01-25 Airlift AS     Endring av flyplass for testflyging til Rygge Flyplass
2012-01-25 Norsk Luftambulanse AS     Søknad om Permit to Fly
2012-01-19 Norsk Luftambulanse AS - Hovedkontor     Søknad om Permit to Fly
2012-01-19 Airlift AS     Endring av flyplass for testflyging til Rygge Flyplass
2012-01-18 Airlift AS     Application for Part 21 Permit to Fly
2012-01-13 Airlift AS     Application for Part 21 Permit to Fly
2012-01-12 Airlift AS     Permit to Fly
2012-01-12 Airlift AS     Permit to Fly
2011-11-15 Airlift AS     Søknad om Part 21 Permit to Fly
2011-11-14 Airlift AS     NVIS Testing Eurocopter BK117 C-2 - S/N 9074
2011-11-14 Airlift AS     NVIS Testing Eurocopter BK117 C-2 - S/N 9074
2011-11-02 Airlift AS     Søknad om Part 21 Permit to Fly
2011-10-02 Norsk Luftambulanse AS     forlenget ARC
2010-09-19 Norsk Luftambulanse AS   innsendelse av ARC etter forlengelse i henhold til vår CAMOE
2010-05-20 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-10-23 Norsk Luftambulanse AS   Norsk Luftambulanse - Forlengelse av MEL 85-2 Double Hook system for External Human Cargo
2009-09-18 Norsk Luftambulanse AS   oversendelse av Airworthiness Review Certificate
2009-09-18 Norsk Luftambulanse AS   Søknad om forlengelse av MEL 85-2 Double Hook system for External Human Cargo
2008-09-25 Norsk Luftambulanse AS   utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2008-09-25 Norsk Luftambulanse AS   Utstedelse av kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-08-29 Norsk Luftambulanse AS   Vedlikeholdsrapport
2007-11-26 Norsk Luftambulanse AS   Fornyelse av luftdyktighetsbevis
2007-11-26 Norsk Luftambulanse   Tilsynsrapport
2007-08-15 Norsk Luftambulanse AS   vedlikeholdsrapport
2007-06-06 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2006-12-01 Norsk Luftambulanse AS   Norsk Luftambulanse AS - Forlengelse av frist for utbedring av MEL item 34-13 Navigation Systems GPS (P-RNAV equipment) - LN-OOM
2006-11-30 Norsk Luftambulanse AS   Norsk Luftambulanse - søknad om forlengelse av MEL frist på GPS utstyr - LN-OOM
2006-11-15 Norsk Luftambulanse A/S   Fornyelse av luftdyktighetsbevis
2006-10-25 Norsk Luftambulanse A/S   Vedlikeholdsrapport (VR)
2006-08-30 Norsk Luftambulanse AS   Findings Re Part-145 Compliance Status - Survey reference 2006T-054
2005-11-11 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
source: caa.no